Patvirtinta profesinio mokymo teikėjų veiklos išorinio vertinimo tvarka

Grįžti

Patvirtinta profesinio mokymo teikėjų veiklos išorinio vertinimo tvarka
event 2020-04-02 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Patvirtinta profesinio mokymo teikėjų veiklos išorinio vertinimo tvarka

Siekiant užtikrinti profesinio mokymo kokybę Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nustatė profesinio mokymo teikėjų veiklos išorinio vertinimo tvarką. Šis vertinimas bus taikomas ne tik profesinio mokymo įstaigoms, bet ir visiems kitiems formaliojo profesinio mokymo teikėjams.

Pagal naujai patvirtintą išorinio vertinimo tvarką bus stebima, kokių rezultatų profesinio mokymo teikėjai pasiekia pagal 5 rodiklius: valstybės finansuojamų profesinio mokymo vietų užpildymą, pameistrystės forma besimokančių mokinių dalį, mokinių iškritimą, mokymosi pasiekimus, absolventų įsidarbinimą.

Jei profesinio mokymo teikėjo veikla šių rodiklių reikalavimus atitiks, jo veiklos išorinis vertinimas bus vykdomas kartą per penkerius metus.

Jei profesinio mokymo teikėjo veikla rodiklių reikalavimų neatitiks, jos išorinis vertinimas bus atliekamas iš karto.

Išorinį vertinimą organizuos Nacionalinė švietimo agentūra. Ekspertų grupės vizito metu bus vertinamos šios veiklos sritys: lyderystė ir vadyba, formaliojo profesinio mokymo programų įgyvendinimas, personalas, mokymo ir mokymosi ištekliai bei rezultatai.

Išorinio vertinimo metu profesinio mokymo teikėjui gavus neigiamą veiklos įvertinimą, jam bus teikiamos rekomendacijos dėl veiklos gerinimo ir duota laiko jas įgyvendinti. Po to vyks pakartotinis vertinimas. Jei pakartotinio vertinimo metu profesinio mokymo teikėjo veikla bus vėl įvertinta neigiamai, bus stabdoma jo licencija. 

Profesinio mokymo teikėjų veiklos išorinio vertinimo tvarką galima rasti čia.


Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1129