Pavaldūs ŠMSM centrai atsisakys dalininkų teisių viešosiose įstaigose

Grįžti

Pavaldūs ŠMSM centrai atsisakys dalininkų teisių viešosiose įstaigose
event 2019-04-04 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Pavaldūs ŠMSM centrai atsisakys dalininkų teisių viešosiose įstaigose

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymu Vyriausybė priėmė nutarimą dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių viešųjų įstaigų dalininko teisių atsisakymo. Tai padaryta ministerijos įvykdyto audito metu paaiškėjus, kad pavaldžiuose centruose veikia viešosios įstaigos, kurių dalininkais biudžetinės įstaigos negali būti jau nuo 2010 m.

„Atliekant veiklos auditą, paaiškėjo atvejų, kai ministerijai pavaldžios įstaigos yra viešųjų įstaigų dalininkės – vykdo su savo tiesiogine veikla nesusijusias funkcijas, todėl inicijavome Vyriausybės nutarimą, kuriuo tokia veikla bus nutraukta“, – sako ministras A. Monkevičius.

Įgyvendinant LRV nutarimą Lietuvos vaikų ir jaunimo centras turės atsisakyti dalininko teisių viešojoje įstaigoje ,,Jaunimo slėnis“, Ugdymo plėtotės centras – viešojoje įstaigoje „Vaiko labui“, o Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras – VšĮ Panevėžio mechatronikos centre.

Šiose trijose viešosiose įstaigose šiuo metu minėti centrai įgyvendina valstybės kaip dalininkės turtines ir neturtines teises.

Kaip numato Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymas ir kiti teisės aktai, valstybei nuosavybės teise priklausančios įstaigų dalininko teisės bus parduotos viešo aukciono būdu, o gautos pajamos pervestos į valstybės biudžetą.