Pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančių institucijų akreditacija

Grįžti

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančių institucijų akreditacija
event 2019-07-10 domain Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra label_outline Aktualijos

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančių institucijų akreditacija

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-749 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“, akredituotos šios institucijos:

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras (5 metams);
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras (5 metams);
Mažeikių švietimo centras (5 metams);
VšĮ „Edukateka“ (3 metams)

Ramunė Korenkienė
Mokyklų išorinio vertinimo metodininkė
El. paštas: ramune.korenkiene@nmva.smm.lt