Pirmoji konsultacija su EK ir užsienio šalių ekspertais dėl mokinių pasiekimų vertinimo

Grįžti

Pirmoji konsultacija su EK ir užsienio šalių ekspertais dėl mokinių pasiekimų vertinimo
event 2019-09-16 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija label_outline Aktualijos

Pirmoji konsultacija su EK ir užsienio šalių ekspertais dėl mokinių pasiekimų vertinimo
Rytoj, rugsėjo 17 d., 9.30 val. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje prasidės ministerijos, Europos Komisijos ir ekspertų iš ES šalių konsultacija dėl mokinių pasiekimų vertinimo kaitos. Tai pirmoji konsultacija iš numatomo kelių konsultacijų ciklo. Per pirmą susitikimą, kurį moderuos analitikė dr. Janet Looney, Europos švietimo ir socialinės politikos instituto direktorė, bus aptariami šie klausimai: formuojamojo ir apibendrinamojo vertinimo dermė, vidinio mokyklos vertinimo patikimumas, kompetencijų vertinimas, reikalavimai pagrindinio ir vidurinio ugdymo programai baigti.

Janet Looney taip pat bus pagrindinė baigiamosios ataskaitos ir svarbiausių įžvalgų Lietuvai rengėja.               

Per visas konsultacijas dalyvaus Europos Komisijos paskirti ekspertai ir šioje srityje dirbantys Norvegijos, Airijos, Prancūzijos ir Italijos švietimo ministerijų arba atsakingų institucijų darbuotojai. Konsultacijų ciklas tęsis vienerius metus, dauguma susitikimų vyks virtualiai, taip pat numatyti du susitikimai Vilniuje, į kuriuos bus kviečiami mokytojai, universitetų, LAMA BPO, nevyriausybinių organizacijų atstovai, mokiniai. Konsultacijų pabaigoje bus parengta analizė ir pasiūlymai, kaip keisti mokinių pasiekimų vertinimą.

Šios konsultacijos dėl mokinių pasiekimų vertinimo – tai dalis prasidėjusio viso ugdymo turinio atnaujinimo. Šią savaitę baigtas svarstyti Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektas, gairės dar bus koreguojamos atsižvelgiant į svarstymų metu gautas pastabas. Vadovaujantis gairėmis, bus atnaujinamos mokomųjų dalykų programos ir koreguojami kiti ugdymo dokumentai, telkiamos mokslininkų ir mokytojų praktikų grupės, kurios rengs konkrečių dalykų bendrųjų ugdymo programų projektus ir teiks juos svarstyti.

Nuotr. autor. Artūras Žukas