Pratęsiamas paraiškų teikimo laikas dėl 4, 6, 8 klasių mokinių meninio (dailės ir muzikos) ir technologinio ugdymo pasiekimų vertinimo įrankių išbandymo 2019–2020 m.m.

Grįžti

Pratęsiamas paraiškų teikimo laikas dėl 4, 6, 8 klasių mokinių meninio (dailės ir muzikos) ir technologinio ugdymo pasiekimų vertinimo įrankių išbandymo 2019–2020 m.m.
event 2019-08-30 domain Nacionalinis egzaminų centras label_outline Projektai ir konkursai

Pratęsiamas paraiškų teikimo laikas dėl 4, 6, 8 klasių mokinių meninio (dailės ir muzikos) ir technologinio ugdymo pasiekimų vertinimo įrankių išbandymo 2019–2020 m.m.

Nacionalinis egzaminų centras, siekdamas sukurti prielaidas meninio (dailės ir muzikos) ir technologinio (toliau DMT) ugdymo pasiekimų vertinimui ir stebėsenai, kviečia mokyklas dalyvauti projekte „Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“. 

Įgyvendinant vieną iš projekto veiklų (1 veikla „Individualios mokinių pasiekimų stebėsenos sistemos vystymas ir instrumentų kaupiamojo vertinimo diegimui kūrimas“), numatyta, bendradarbiaujant su Lietuvos mokyklų įvairovę atspindinčiomis pilotinėmis mokyklomis, surinkti reikiamą informaciją apie mokinių meninio (dailės ir muzikos) ir technologinio ugdymo pasiekimus pradinio ir pagrindinio ugdymo koncentruose (4, 6 ir 8 klasėse), išbandyti projekte sukurtus minėtų ugdymo sričių vertinimo įrankius ir išsiaiškinti, kaip gerinti meninio ir technologinio ugdymo kokybę, pasiekimų vertinimą, diagnozavimą ir grįžtamąjį ryšį, kuris būtų grindžiamas mokinių pasiekimų įrodymais.

Paraiškų teikimo laikas pratęsiamas. Paraiškų lauksime iki 2019 m. rugsėjo 30 d.

Paraiškų teikimo sąlygas ir paraiškos formą rasite čia, taip pat savivaldybių ir mokyklų KELTO paskyrose.