Pratęsta atranka dalyvauti projekto „Tęsk“ 2.1 veikloje „Pedagoginės stažuotės išbandymas“ 2019–2020 m. m.

Grįžti

Pratęsta atranka dalyvauti projekto „Tęsk“ 2.1 veikloje „Pedagoginės stažuotės išbandymas“ 2019–2020 m. m.
event 2019-09-19 domain Ugdymo plėtotės centras label_outline Projektai ir konkursai

Pratęsta atranka dalyvauti projekto „Tęsk“ 2.1 veikloje „Pedagoginės stažuotės išbandymas“ 2019–2020 m. m.

Atranka dalyvauti projekto „Tęsk“ 2.1 veikloje „Pedagoginės stažuotės išbandymas“ pratęsta iki 2019 m. rugsėjo 27 d.

Kviečiame mokyklų vadovus, įdarbinusius ar ketinančius įdarbinti pradedančiuosius pedagogus 2019–2020 m. m., registruotis ir užpildyti anketą adresu https://forms.gle/xgT83BrTZFfHeqDi9.

Primename, kad pedagoginę stažuotę privaloma atlikti pirmaisiais pedagogo darbo švietimo įstaigoje metais (Pedagogų rengimo reglamentas, 2018). Stažuotės tikslas – padėti pradedančiam pedagogui plėtoti ir gilinti studijų metu įgytas kompetencijas, sklandžiai integruotis į švietimo bendruomenę. Siekiant šio tikslo, pradedančiam pedagogui užtikrinama metodinė ir dalykinė pagalba. Pedagoginę stažuotę bendradarbiavimo pagrindais įgyvendina švietimo įstaiga, kurioje įsidarbina pedagogas, kartu su pedagogo stažuotojo pasirinkta aukštąja mokykla, vykdančia pedagogikos krypties studijų programas (Pedagogų rengimo reglamentas (2018) ir Pedagogų rengimo modelio aprašas (2017), interaktyvi nuoroda http://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/mokytoju-rengimas).

Daugiau informacijos:

Mokymai, refleksijos, stažuotės vadovų konsultacijos ir kitos pagal projektą numatytos išlaidos stažuotės dalyviams bus finansuojamos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonę „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“.