Prof. Tommaso Agasisti paskaita „Mokyklų efektyvumo įvertinimas tarptautiniu lygiu: įrodymai, iššūkiai, galimybės ir perspektyvos“

Grįžti

Prof. Tommaso Agasisti paskaita „Mokyklų efektyvumo įvertinimas tarptautiniu lygiu: įrodymai, iššūkiai, galimybės ir perspektyvos“
event 2019-06-17 domain Lyderių laikas label_outline Aktualijos

Prof. Tommaso Agasisti paskaita „Mokyklų efektyvumo įvertinimas tarptautiniu lygiu: įrodymai, iššūkiai, galimybės ir perspektyvos“

Švietimo, mokslo ir sporto ministro dr. Algirdo Monkevičiaus iniciatyva tęsiami aktualių švietimo ir mokslo pertvarkos klausimų svarstymai, išklausomi iškilių Lietuvos ir užsienio mokslininkų, kultūros ir visuomenės veikėjų pasiūlymai, organizuojamos diskusijos. Liepos 3 d. (trečiadienis) 10.00 val. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ovaliojoje salėje vyks prof. Tommaso Agasisti paskaita „Mokyklų efektyvumo įvertinimas tarptautiniu lygiu: įrodymai, iššūkiai, galimybės ir perspektyvos“.

Paskaitos santrauka. 
Vyriausybės visame pasaulyje stengiasi pasiekti aukštesnių rezultatų su kiek įmanoma mažesniais ištekliais, todėl efektyvumo (angl. efficiency) analizei suteikiama itin didelė reikšmė. Pranešime bus pristatytas 30 šalių daugiau nei 8 600 mokyklų efektyvumo vertinimas naudojant PISA 2012 duomenis ir duomenų apgaubties analizę. Atlikus duomenų analizę gauta, kad atsižvelgiant į dabartines išteklių sąnaudas būtų galima mokinių pasiekimus padidinti net 27 proc., jei mokyklos pagerintų išteklių naudojimą. Pastebėta, kad efektyvumas stipriai skiriasi ne tik tarp šalių, bet ir šalių viduje. Atlikus regresijos analizę nustatyta, kad daugelis mokyklos lygmens veiksnių koreliuoja su efektyvumu, nurodomos galimos švietimo sistemos rezultatų gerinimo kryptys.

Nors veiksniai, galintys padidinti švietimo sistemos efektyvumą, skiriasi tarp šalių, tačiau remiantis atlikta analize, galima teigti, kad žemiausius pasiekimus gavusių mokinių identifikavimas, didesnio dėmesio skyrimas mokinių teigiamam elgesiui (pvz., mažesnis pamokų praleidimas) ir geresnės kokybės išteklių (pvz., mokytojai ir mokymo įranga ir priemonės) turėjimas sąlygoja geresnius rezultatus daugumoje šalių.

Tommaso agasistiProf. Tommaso Agasisti dėsto ir atlieka mokslinius tyrimus Politecnico di Milano School of Management, taip pat yra School of Educational Management (MIP-Politecnico di Milano) direktorius. Jo moksliniai tyrimai orientuoti į viešojo sektoriaus ekonomiką, finansus ir vadybą, o pagrindinė mokslinių tyrimų sritis – švietimo sektoriaus ekonomika ir vadyba. Profesorius yra atlikęs daug švietimo srities tyrimų, tokių kaip „Inovatyvios finansinio raštingumo ugdymo priemonės Europoje“ („Erasmus + KA2“), „Švietimo sistemos valdymo pokyčių aukštajame moksle palyginimas“ (Italijos švietimo ministerija), „Švietimo ekonomikos tinklas“ (H2020), „Statistinių metodų naudojimas švietimo ir sveikatos sistemoms vertinti ir tobulinti“ (Politecnico di Milano School of Management), „PISA duomenų naudojimas efektyvumo analizei atlikti“ (EBPO Thomas J. Alexander stipendija), „Stochastinių ir daugiapakopių modelių naudojimas, atliekant INVALSI duomenų analizę“ (INVALSI stipendija „Mokslinių tyrimų idėjos“). 
Prof. Tommaso Agasisti yra mokslinio žurnalo „HIGHER EDUCATION QUARTERLY“ redaktorius, žurnalų „EDUCATIONAL RESEARCHER“, „TERTIARY EDUCATION AND MANAGEMENT“ ir „INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL MANAGEMEN“ redakcinės kolegijos narys.

Registruotishttps://www.smm.lt/web/lt/tommaso-agasisti-paskaita

Paskaita vyks anglų kalba.

ŠMSM inf.