Profesinės mokyklos kviečiamos teikti paraiškas profesijos mokymo pameistrystės forma finansavimui

Grįžti

Profesinės mokyklos kviečiamos teikti paraiškas profesijos mokymo pameistrystės forma finansavimui
event 2020-03-04 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Profesinės mokyklos kviečiamos teikti paraiškas profesijos mokymo pameistrystės forma finansavimui

Nuo šiandien profesinės mokyklos gali teikti paraiškas projektams, skirtiems mokinių praktiniam mokymui darbo vietoje pameistrystės forma. Projektų finansavimui numatyta skirti daugiau nei 1,3 mln. eurų. Paraiškas Europos socialinio fondo agentūrai (ESFA) teikti galima iki šių metų gegužės 29 d.

Profesinio mokymo įstaigų ir asociacijų projektai bus finansuojami, jeigu juos įgyvendinant mokymas bus organizuojamas pameistrystės forma pagal formaliojo profesinio mokymo programas ar jų modulius, ir jeigu į projektą bus įtraukti partneriai – įmonė ar įmonės, kuriose vyks praktinis mokinių mokymas.

„Pameistrystė yra puikus būdas užtikrinti, kad profesinio mokymo pasiūla tiesiogiai atitiktų darbo rinkos poreikius, darbdavių lūkesčius. Kalbame apie galimybę darbdaviams pasirengti darbuotoją pagal savo poreikius, o pameistriui ne tik mokytis, bet ir iš karto įsilieti į darbo rinką įgyjant joje paklausių įgūdžių,“ – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Arūnas Plikšnys.

Pameistrystės forma yra mokymas, kai profesijos mokoma darbo vietoje: pameistrys ir mokosi, ir gauna atlyginimą. 70 proc. mokymo darbo vietoje įgyvendina mokinį priėmęs darbdavys, dar 30 proc. mokymosi vyksta profesinėje mokykloje.

Tokio mokymo privalumas bei skirtumas nuo įprasto profesinio mokymo – mokymosi trukmė. Pameistrystė gali apimti visą profesinio mokymo programą, bet gali būti ir sudaryta tik iš vieno modulio, o minimali jos trukmė – apie du mėnesius priklausomai nuo programos. Ko ir kiek mokyti, priklauso nuo to, ko reikia darbdaviui konkrečioje situacijoje.

Mokinių registro duomenimis, pameistrystės forma 2018 m. Lietuvoje mokėsi 3 449 asmenys. Nors pameistrių skaičius 2014–2018 m. išaugo daugiau kaip du kartus, šia forma besimokančiųjų skaičius sudaro tik apie 3 proc. visų besimokančiųjų profesijos.

Tobulinant ir plėtojant pameistrystės modelį siekiama, kad 2020–2021 m. 15-20 proc. baigusiųjų profesinio mokymo programas ar jų modulius visą ar dalį laiko būtų mokęsi pameistrystės forma. 

Sistemiškas profesinio mokymo atnaujinimas, stiprinant jo kokybę ir sąveiką su darbo rinka, bendrai finansuojamas Lietuvos ir ES struktūrinių fondų lėšomis.

Išsami informacija apie paraiškų teikimą skelbiama tinklalapyje esinvesticijos.lt.