Projekto ,,Lyderių laikas 3“ Joniškio rajono mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys ,,Bendradarbiavimą skatinantys metodai pamokoje“

Grįžti

Projekto ,,Lyderių laikas 3“ Joniškio rajono mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys ,,Bendradarbiavimą skatinantys metodai pamokoje“
event 2019-10-29 domain Lyderių laikas label_outline Projektai ir konkursai

Projekto ,,Lyderių laikas 3“ Joniškio rajono mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys ,,Bendradarbiavimą skatinantys metodai pamokoje“

2019 m. spalio 15 d. Joniškio Mato Slančiausko progimnazijoje vyko projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys „Bendradarbiavimą skatinantys metodai pamokoje“, kuriame dalyvavo daugiau kaip 40 Joniškio rajono ugdymo įstaigų pedagogų, vadovų, švietimo pagalbos bei švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistų.

Renginyje Joniškio rajono savivaldybės kūrybinės komandos vadovė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Lukšaitė-Lapinskienė pristatė projekto „Lyderių laikas 3“ veiklą, numatytą pokyčio projekto temą, jau padarytus darbus ir dar tik planuojamas veiklas. Rajono kūrybinė komanda analizavo įvairius duomenis: NMPP, PUPP ataskaitas, mokyklų strateginius planus, projekto tyrėjų atlikto profesinio kapitalo tyrimo ataskaitą. Išskirtos dvi aktualiausios sritys – mokėjimo mokytis kompetencijos tobulinimas ir bendradarbiavimo skatinimas. Tad pokyčio projektui pasitrinkta tema „Mokėjimas mokytis bendradarbiaujant“. Kuriant pokyčio projektą, planuojant projekto veiklas didžiausias dėmesys skiriamas šioms sritims, nes nuo jų nemažai priklauso ir mokinių individuali pažanga, pasiekimai.

Renginyje dalyvavo Šiaulių rajono Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė Tatjana Kriliuvienė, kuri vedė seminarą „Bendradarbiavimą skatinantys metodai pamokoje“. Renginio dalyviams pristatyti įvairūs metodai, kurie padeda klasėje kurti bendradarbiavimu grįstą mokymąsi, įtraukia mokinius į veiklas, gali turėti įtakos mokymosi motyvacijai skatinti. Renginio metu vyko intensyvus darbas grupėse, kuriose dalyviai galėjo daugelį metodų išbandyti praktiškai. Be abejo, norint taikyti tokius metodus klasėje, mokytojui reikia įdėti daugiau darbo, iš anksto pasirengti įvairią medžiagą, tačiau, pasak seminaro lektorės T. Kriliuvienės, tai ,,atsiperka“, – mokiniai noriau įsitraukia į veiklas, mokymasis tampa įdomesnis. Renginio dalyviai įgytas žinias taikė praktiškai, patys atliko užduotis, kurias pamokose atlieka mokiniai, bendradarbiavo ieškodami tinkamų būdų užduotims atlikti. Renginio metu įgytas žinias jie galės pritaikyti pamokose.

Joniskis mlir2 20191015                                           

Aušra Lukšaitė-Lapinskienė
Joniškio rajono savivaldybės kūrybinės komandos vadovė