Rekomendacijos, kurios padėtų užtikrinti mokykloms sklandesnį mokymo(si) proceso nuotoliniu būdu organizavimą, naudojantis informacinių sistemų, e. dienynų paslaugomis

Grįžti

Rekomendacijos, kurios padėtų užtikrinti mokykloms sklandesnį mokymo(si) proceso nuotoliniu būdu organizavimą, naudojantis informacinių sistemų, e. dienynų paslaugomis
event 2020-03-31 domain Nacionalinė švietimo agentūra label_outline Aktualijos

Rekomendacijos, kurios padėtų užtikrinti mokykloms sklandesnį mokymo(si) proceso nuotoliniu būdu organizavimą, naudojantis informacinių sistemų, e. dienynų paslaugomis

Techninės rekomendacijos

 1. Įsitikinkite, kad atliekate tik reikalingus ir teisingus pakeitimus dėl tvarkaraščio, trimestrų, pusmečių periodų, atostogų datų ar kitus. Dažni ir klaidinantys pakeitimai gali trikdyti sistemos darbą, mokinių ugdymo(si) procesą, juos blaškyti.
 2. Esant galimybei, tvarkaraščio, pamokų informaciją užpildykite keletui dienų į priekį. Taip mokiniai iš anksto galės susipažinti su būsimų pamokų informacija.
 3. Esant didžiausiam sistemos apkrovimui (nuo 9 val. ryto iki 12 val.), rekomenduojame atlikti tik būtinus veiksmus, susijusius su nuotoliniu mokymu(si).
 4. Didesnės apimties pranešimus su pridėtais dokumentais taip pat siųskite iš anksto – pranešimų gavėjai turės daugiau laiko susipažinti su gauta informacija.
 5. Pranešimus siųskite tik toms gavėjų grupėms, kurioms skirtas pranešimas. Jei dalinatės užduotimis su mokiniais, tuomet pranešimą siųskite tik mokiniams.
 6. Stenkitės į sistemas įkėlinėti kuo mažiau vietos užimančius failus ir tik tuos, kurių tikrai reikia.
 7. Šiuo metu dienyno naudojimas turėtų būti toks, kad neatsirastų poreikio visiems mokiniams į jį prisijungti vienu metu. Pvz.: naudokite dienyną įrašydami pažymius, bet ne „gyvam“ mokymui.
 8. Naudokite kitus susirašinėjimo įrankius (Facebook Messenger, Microsoft Teams ar kt.), kad mažiau „apkrautumėte“ dienyną. Ten galite dalintis pamokos medžiaga, namų darbais ar kita informacija.
 9. Jeigu naršyklėje matote klaidos pranešimą, atnaujinkite tinklalapį savo naršyklės lange (Refresh). Šį veiksmą gali tekti pakartoti kelis kartus, kol būsite nukreipti atgal į sistemą, arba palaukite ir pabandykite prisijungti už keleto minučių.
 10. Leiskite mokiniams pritaikyti jų skaitmeninio raštingumo, technologinius įgūdžius kartu sprendžiant iškilusias technines problemas.
 11. Pabaigę darbą, atsijunkite nuo savo paskyros.

Socialinės, emocinės ir kitos rekomendacijos

 1. Išlikite ramūs ir kantrūs, ramiai spręskite iškilusius klausimus. Pasitarkite su kolegomis ir specialistais.
 2. Palaikykite pozityvų emocinį ryšį su mokiniais – nuo to labai priklausys tolesnis jūsų bendravimas ir pasitikėjimas vieni kitais.
 3. Palaikykite ryšį su mokinių tėvais. Prireikus, paprašykite jų pagalbos.
 4. Dirbkite ir su kitais komunikacijos bei mokymo įrankiais ar metodais.
 5. Nebijokite išbandyti naujus mokymo(si) būdus, kurie gali sudominti Jūsų mokinius.
 6. Susidarykite ne tik veiklų planą A (savaitės ar dienos veiklas prie kompiuterio), bet ir planą B (jei planas A neveiktų, t. y. nebūtų galimybės nurodytą laiką prisijungti prie kompiuterio ar būtų techninių trikdžių). Plano B pasiūlymą rasite čia.

Rekomendacijos parengtos informacinių sistemų, el. dienynų (Eduka, Mano dienyno, Tamo grupės) paslaugos teikėjų iniciatyva.