Renata Pavlavičienė: „Nebijokime būti teisūs „ne iš pirmo karto“

Grįžti

Renata Pavlavičienė: „Nebijokime būti teisūs „ne iš pirmo karto“
event 2020-04-01 domain Lyderių laikas label_outline Projektai ir konkursai

Renata Pavlavičienė: „Nebijokime būti teisūs „ne iš pirmo karto“

Žinutės iš savivaldybių

Būtent toks buvo vienas iš pirmųjų Prienų rajono švietimo bendruomenės padrąsinančių susitarimų, pradėjus ruoštis ugdymo(si) proceso organizavimui nuotoliniu būdu. Tikriausiai kaip ir daugumoje Lietuvos savivaldybių, taip ir Prienų rajone, mokyklų, mokytojų pasirengimas nuotolinio mokymo(si) procesui yra labai skirtingas, tikėtini įvairiausi iššūkiai, tad į pagalbą pasitelkėme mūsų švietimo bendruomenės jau ilgą laiką plėtojamą susitarimų kultūrą.

Sakant paprasčiau – susitarėme, kad nereikia didelių revoliucijų, pradžiai geriau naudotis tuo, ką mokytojai jau geba, ką išbandę su vaikais, kad nei vieniems, nei kitiems nebūtų labai didelių netikėtumų, drąsinome pradėti nuo pažįstamų įrankių ir nebijoti bandyti, klysti... Prisiminėme, kad organizuojant nuotolinį mokymą(si) į pagalbą gali ateiti mūsų mokytojai – ERASMUS+ programos KA1 projekto kursų dalyviai, kaip tik neseniai grįžę iš kursų IKT diegimo klausimais.

Žinoma, rajono mokyklose kol kas tikrai ne visi mokiniai turės įrenginius, todėl aptarėme ir kraštutinius dalykus – pavyzdžiui, jei socialiniai darbuotojai lankys šeimą, jei nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams bus dalinami maisto daviniai – tai kartu yra ir galimybė perduoti mokiniams spausdintas užduotis, o vėliau jas ir paimti. Pasirodo, net miestelyje esantys „knygų nameliai“ yra puiki galimybė vaikams gauti užduotis.

Praėjus dviem pasirengimo savaitėms galime patvirtinti, kad šis procesas tikrai provokuoja lyderystę – kuriamos naujos dalyvavimo, įsitraukimo formos, stiprėja būtinybė apgalvoti savo veiklą, jos poveikio buvimą ar nebuvimą. Prienų rajone labai stipriai tai atsiskleidė pavaduotojų ugdymui bendruomenėje: atgaivinome bendrą Švietimo ir sporto skyriaus ir pavaduotojų ugdymui google grupę operatyviam keitimuisi informacija, o supratę, kad yra mokyklų, kurios rinksis ZOOM aplinką, direktorių ir jų pavaduotojų pasitarimus pradėjome organizuoti būtent šioje aplinkoje – tai palengvino kai kurių mokyklų apsisprendimą, kurią būtent bendravimo ir bendradarbiavimo aplinką pasirinkti.

Pirmojo pasitarimo metu kartu kūrėme Ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašą – vienai gimnazijai pasiūlius savo kuriamo aprašo projektą, jo pagrindu tarėmės, kurie punktai aktualūs ir taps bendru susitarimu visoms rajono mokykloms, o ką dar papildomai detalizuosis kiekviena mokykla. Antrajame pasitarime dalinomės patirtimi apie nuotolinio mokymo(si) tvarkaraščių sudarymą. Mokyklų direktoriai nuotoliniame pasitarime diskutavo, kokie vadybiniai sprendimai gali pastiprinti mokyklų bendruomenes. Taip nejučiomis vis daugiau švietimo bendruomenės narių tapo proceso dalyviais ir pažangos skatintojais – papasakodami apie savo mokyklos sumanymus, pasidalindami tuo, ką jau žino, pasergėdami kolegas nedaryti tų pačių klaidų. Mokyklos dalinosi linksmomis tėvams, mokiniams rengiamomis atmintinėmis, prisijungimo instrukcijomis, pirmai nuotolinei pamokai skirtomis skaidrėmis, ir visai nebanaliai skambėjo susirašinėjime besikartojančios frazės „ačiū už dalinimąsi“, „dalintis gera“... Pavaduotojos išplėtė savo atsakomybės sritis ir veikia ne vien tik savo mokyklose, bet ir už jų ribų.

Ką galime pasakyti pasibaigus pirmajai nuotolinio mokymo dienai? Taip, elektroniniai dienynai „strigo“ ir pas mus – tai buvo bene pirmoji informacija iš mokyklų, kurią ryte pradėjo gauti Švietimo ir sporto skyrius. Tačiau netrukus ėmė plaukti žinios apie sėkmingai įgyvendinamus planus „B“: „Norime pasidžiaugti pirmosios dienos startu: viskas vyksta sėkmingai, prisijungė visos klasės, netgi pirmokai. Labiausiai pasiteisino GOOGLE grupės, per kurias siuntėme pakvietimus prisijungimui prie ZOOM ir „neprisirišome“ prie el. dienyno“, „Rengiamės antrajam variantui. Jau pastebėjome trūkinėjimus sekmadienį, todėl numanėme, kas laukia. Pamokos vyksta – iš vakaro ar ryte suskubę pasiimti užduotis mokiniai dalyvauja procese, jau yra padarytų darbelių, bendraujame ZOOM, FACEBOOK grupėse“, „Viskas gerai, pirmas susitikimas su vaikais pavyko“, „Mes gyvi su dviem turimais papildomais planais: B (išsiųstas savaitės planas mokiniams dar penktadienį) ir C (el. paštas, FACEBOOK grupės) “, „Mokytojai, kurie anksčiau arba kitais kanalais buvo išsiuntę mokiniams prisijungimus ZOOM platformai, dabar sėkmingai kontaktuoja su mokiniais“.

Šios dienos tikslas pasiektas – visi dalyvaujame ugdymo(si) procese. Dalyvaudami įgusime. Bendra atsakomybė už sėkmę ragina apsvarstyti savo veiklą ir jos poveikį, todėl baigiantis pirmajai nuotolinio mokymo(si) savaitei kartu aptarsime atradimus ir naujas praktikas – vyks nuotoliniai mokyklų direktorių, direktorių pavaduotojų ugdymui pasitarimai.

Renata Pavlavičienė,
Prienų r. savivaldybės administracijos
Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė