Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Reflektyvioji lyderystė mokykloje: politika, praktika, kultūra"

Grįžti

Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Reflektyvioji lyderystė mokykloje: politika, praktika, kultūra"
event 2019-06-03 domain Lyderių laikas label_outline Aktualijos

Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Reflektyvioji lyderystė mokykloje: politika, praktika, kultūra"

2019 m. birželio 14 d. Šiaulių Salduvės progimnazija drauge su partneriais – Šiaulių universitetu, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centru – organizuoja respublikinę mokslinę-praktinę konferenciją „Reflektyvioji lyderystė mokykloje: politika, praktika, kultūra“.

Konferencijos organizavimo tikslas – skatinti mokytojų, klasių vadovų, administracijos atstovų ir mokslininkų dalijimąsi gerąja patirtimi reflektyviosios lyderystės klausimais.

Konferencijos organizavimo uždaviniai:

1. Formuoti teigiamą švietimo atstovų požiūrį į reflektyviąją lyderystę. 
2. Skatinti pedagogus, tyrėjus ir vadovus dalintis gerąja patirtimi, diegti reflektyviosios lyderystės principus ir metodus profesinėje veikloje. 
3. Skatinti mokslininkų, mokytojų, vadovų, tyrėjų bendradarbiavimą.

Konferencijoje kviečiami dalyvauti progimnazijų, gimnazijų mokytojai, klasių vadovai, administracijos astovai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, mokslininkai.

Konferencijos plenariniame posėdyje kalbės:

- Vaidas Bacys LYDERYSTĖ IR REGIONINĖ ŠVIETIMO POLITIKA 
- dr. Remigijus Bubnys REFLEKTAVIMO KULTŪRA KAIP IŠGYVENTOS PATIRTIES KŪRIMO IR PLĖTOTĖS PROCESAS MOKYKLOJE 
- dr. Milda Damkuvienė LYDERYSTĖ: TANGO ŠOKAMAS DVIESE? 
- Natalija Kaunickienė REFLEKTYVIOSIOS LYDERYSTĖS PRAKTIKA ŠIAULIŲ SALDUVĖS PROGIMNAZIJOJE

Konferencijos dalyviai – klausytojai ir pranešėjai. Pranešimo trukmė – 5-10 min. Išsamesni reikalavimai pranešimams pateikti apačioje prisegtame dokumente. 
Konferencijoje dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Data ir vieta
Konferencija vyks 2019 m. birželio 14 d. Šiaulių Salduvės progimnazijoje (Kalinausko g. 19, Šiauliai). 
Registracijos pradžia 10.30 val. Renginio pradžia 11 val.

Organizatoriai 
Šiaulių Salduvės progimnazija, Šiaulių universitetas, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras.

Konferencijos programa
Konferencijos programa pateikta apačioje prisegtame dokumente.

Registracija ir dalyvio mokestis 
Konferencijos dalyviai registruojasi užpildydami dvi formas: pirmoji – internetinėje svetainėje (http://semiplius.lt/), antroji nurodyta 1 priede (siunčiama el. paštu reflektyvilyderyste@gmail.com). 
Dalyviai taip pat pateikia pranešimo santrauką (apačioje prisegto dokumento 2 priedas).

• Dalyvio mokestis – 10 EUR. Prašome mokėjimus atlikti tik bankiniu pavedimu. 
• Biudžetinės įstaigos: LT68 7300 0100 8697 6113 
• Juridiniai ir fiziniai asmenys (iš asmeninių lėšų): LT73 7300 0100 8725 3055 
• AB Bankas „Swedbank”, banko kodas 73000.bankas „Swedbank”, banko kodas 73000, Šiaulių m. sav, Švietimo centras

Būtina pavedimo paskirtyje nurodyti renginio datą ir pavadinimą.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mokant iš asmeninių lėšų pavedimą atlikite iš anksto arba turėkite mokėjimo patvirtinimą.

Asmuo ryšiams 
Išsamesnė informacija teikiama el. paštu reflektyvilyderyste@gmail.com arba telefonu (8 41) 433861. Kontaktinis asmuo – Birutė Klimašauskienė.

Šiaulių Salduvės progimnazijos inf.