Šiemet VDU bakalauro studijas pradeda vykdyti beveik visose studijų kryptyse

Grįžti

Šiemet VDU bakalauro studijas pradeda vykdyti beveik visose studijų kryptyse
event 2019-06-13 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Šiemet VDU bakalauro studijas pradeda vykdyti beveik visose studijų kryptyse

Stojančiuosius į bakalauro studijas Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) pasitinka su naujovėmis – susijungus VDU, Lietuvos edukologijos ir Aleksandro Stulginskio universitetams, VDU tapo plačiausios aprėpties universitetu Lietuvoje ir šiuo metu bakalauro studijas siūlo šiose kryptyse: matematikos, informatikos, gyvybės, technologijų, inžinerijos, žemės ūkio, ugdymo, fizinių, socialinių, humanitarinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos bei menų.

Nuo šiol VDU dar daugiau dėmesio skiria tarpdiscipliniškumui ir tarptautiškumui. Šių principų dėka, studentai įgyja platų, bendrauniversitetinį išsilavinimą, neapsiribodami tik siaura pasirinktos studijų programos specializacija. Studijuojant čia galima vienu metu gilintis į skirtingas sritis (informatiką, filosofiją, biologiją ir daugybę kitų), gilinti verslumo, IT, medijų ir kitas kompetencijas, nepriklausomai nuo savo pasirinktų studijų.

„Jau turbūt nebėra nei vieno mokslininko, verslininko ar savo srities profesionalo, kuris nekalbėtų apie visapusio išsilavinimo svarbą. Būtent VDU studijų sistema yra paremta kelių mokslo sričių sujungimu – kuomet siekiama kuo platesnių kompetencijų ugdymo ir geresnio prisitaikymo darbo rinkoje“, – pasakoja VDU rektorius prof. Juozas Augutis.

Rektoriaus teigimu, šios studijos, suteikiančios galimybę vienoje vietoje derinti socialinius, inžinerinius, informacinių technologijų, gamtos, humanitarinius ir kitus mokslus, yra įvertintos tiek Lietuvos, tiek užsienio ekspertų. VDU studijų procese sustiprėja tarpkryptiškumas, o esami ir būsimi studentai yra dar labiau skatinami gilintis ne tik į pasirinktos studijų programos dalykus, bet ir į kitas mokslo sritis bei taip gerinti įvairias kompetencijas.

VDU Žemės ūkio akademijoje – tarpdisciplininės studijos ir modernios laboratorijos

Prie VDU prisijungus Aleksandro Stulginskio universitetui jis tapo VDU Žemės ūkio akademija. Žemės ūkis šiuo metu yra vis labiau modernizuojamas, skaitmenizuojamas bei robotizuojamas, dirba globaliose rinkose, todėl VDU Žemės ūkio akademijoje vystomos stiprios tarpdisciplininės studijų programos, žemės ūkio ir biosistemų inžinerijos studijos bei tyrimai. Šalia visapusio išsilavinimo čia studijos bus grįstos praktiniu mokymusi bei bendradarbiavimu su verslu.

„Lietuvoje žemės ūkiui užimant nemenką rinkos dalį, neišvengiamas nuolatinis atsinaujinimas, bendradarbiavimas su užsienio partneriais ir rinkomis, todėl būsimiems studentams, kurie domisi žemės ūkio ir inžineriniais mokslais, atsiranda nemenkas iššūkis įgyti reikiamas kompetencijas, kurios būtinos šiandien ir ateityje“, – analizuoja VDU rektorius. Anot jo, ūkiai Lietuvoje labai skiriasi savo mastu, todėl dažnai vienam darbuotojui ar savininkui tenka išmanyti tiek agronominius, tiek inžinerinius, tiek vadybinius aspektus, o neretai – ir kelias užsienio kalbas ar informacines technologijas.  

Šiemet VDU Žemės ūkio akademijoje vyksta priėmimas į šias bakalauro studijų programas: Agronomija, Akvakultūros technologijos, Apskaita ir finansai, Atsinaujinančių energijos išteklių technologijos, Gamybos ir perdirbimo inžinerija, Hidrotechninės statybos inžinerija, Kaimo plėtros administravimas, Kultūros turizmo vadyba, Logistika ir prekyba, Maisto žaliavų kokybė ir sauga, Miškininkystė, Taikomoji ekologija, Želdininkystė ir kraštovaizdžio dizainas, Žemės ūkio mechanikos inžinerija ir Žemėtvarka. Daugelis šių programų bus vykdomos tiek lietuvių, tiek ir anglų kalbomis.

„Po Aleksandro Stulginskio universiteto reorganizavimo į VDU Žemės ūkio akademiją, atsiranda puiki proga šalia profesinių žinių ir praktikos rinktis iš daugiau nei 30 užsienio kalbų ar šalia gilintis į kitos srities, pavyzdžiui, gamtos ar informacinių technologijų, mokslus. Taip pat VDU Žemės ūkio akademijos ir kiti universiteto mokslininkai jau atrado tarpdisciplinines problemas ir temas, kurias kartu analizuos tyrimuose, taip įtraukiant studentus bei pasitelkiant puikias laboratorijas“, – pristato prof. J. Augutis.

VDU rektoriaus prof. J. Augučio teigimu, tikimasi, kad atsivėrusios galimybės paskatins žemės ūkio ir inžinerijos studijų populiarumą. VDU Žemės ūkio akademija yra vienintelio Lietuvoje žemės ūkio ir maisto mokslo, studijų ir verslo slėnio „Nemunas“ pagrindinis iniciatorius, steigėjas bei lyderis.

VDU Švietimo akademija nuo šių metų studijas vykdys ir Vilniuje

Praėjusį rudenį studijas pradėjusi vykdyti VDU Švietimo akademija šiemet naujų studentų lauks ir Kaune, ir Vilniuje – taip tapdama didžiausiu pedagogų rengimo centru Lietuvoje.

„Ugdymo mokslams persikėlus į VDU ir pradėjus naują mokytojų rengimą, atsirado puikios sąlygos pedagogams įgyti ir papildomų žinių iš kitų studijų: politikos mokslų, kūrybinių industrijų, meno, kalbų ir kt. Taip siekiama esminio pokyčio naujos kartos mokytojų rengime – perėjimo nuo siauros specializacijos prie universalaus išsilavinimo“, – apie mokytojų rengimą VDU pasakoja rektorius prof. J. Augutis.

Kaip teigia rektorius, šiandieniniam mokytojui neužtenka vien tik gerai išmanyti dėstomą dalyką – būtina gebėti prisitaikyti prie pokyčių, išsiugdyti savybę nuolat augti, tobulėti, turėti platų interesų lauką, peržengti disciplinos ribas, naudoti naujausias integruoto ugdymo ir kitas metodikas.

Tarp jau parengtų ir įgyvendinamų studijų programų – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogika, pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbų mokymas. Ypatingas dėmesys skiriamas dalyko mokytojų rengimui. Parengtos programos, ruošiančios lietuvių ir užsienio kalbų, dailės, muzikos, šokio, teatro ir kino, geografijos, istorijos mokytojus, taip pat stojantiesiems siūlomos biologijos, chemijos, fizikos, informatikos, matematikos, technologijų ugdymo bakalauro studijos.

Nuo šių metų VDU Švietimo akademija pradeda priėmimą į ugdymo krypties bakalauro studijas ir Vilniuje. Norintys studijuoti VDU sostinėje jau dabar gali rinktis šias programas: Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika, Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas, Mokomojo dalyko pedagogikos specializacijos: anglų ir kita užsienio kalba, lietuvių kalba ir literatūra, lenkų kalba ir literatūra, geografija ir istorija, muzika ir šokis bei biologija. Lenkų kalbos ir literatūros pedagogika išskirtinai siūloma tik Vilniuje.

„Pernai iškilus klausimui apie lenkų kalbos mokytojų rengimą, bendradarbiaujant net Lietuvos premjerui, kartu su Lenkijos ambasada pasiektas aukščiausias susitarimas, jog šiuos specialistus neterminuotai rengs Vytauto Didžiojo universitetas Vilniuje. VDU labai atsakingai žiūri į kiekvieną programą, tarp jų ir į Lenkų kalbos ir literatūros mokomojo dalyko pedagogiką.  Todėl, remiantis universiteto mokytojų rengimo atvira koncepcija, nuspręsta ir Vilniuje pradėti kurti tokią studijų aplinką, kad būsimiems mokytojams būtų suteikiamos ne tik dalykinės pedagoginės žinios, bet ir papildomos galimybės: nuo kalbų iki gretutinių studijų“, – paaiškina rektorius.

Anot prof. J. Augučio, šalia visa to, VDU pradėjus naują mokytojų rengimą Lietuvoje, atsivėrė platesnės perspektyvos ir visiems kitiems universiteto studentams, kurie šalia savo specialybės gali rinktis VDU Švietimo akademijoje vykdomas programas ir įgyti pedagoginių žinių, taip praplėsdami karjeros perspektyvas ar įgyvendindami svajonę kada nors dirbti ugdymo srityje.

Studentams – savo studijų modelio projektavimas bei galimybės dirbantiems

Jau nuo rudens VDU suteikia patogesnes sąlygas ir didesnį pasirinkimą dirbantiems asmenims – siūlomos ištęstinės studijos šiose programose: Agronomija, Apskaita ir finansai, Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (Vilniuje), Kaimo plėtros administravimas, Kultūros ir turizmo vadyba, Logistika ir prekyba, Miškininkystė, Taikomoji ekologija, Žemės ūkio mechanikos inžinerija. Šios studijos vyksta periodinėmis sesijomis, kurių metu darbas organizuojamas darbo dienomis ir savaitgaliais.

Stojantieji gali rinktis nuotolines bakalauro studijas – Verslo administravimą bei Švietimą ir informacines technologijas. Šios studijos pritaikytos ir gyvenantiems bei dirbantiems užsienyje, nes jos vykdomos pasitelkiant informacines technologijas.

Be visų šių naujovių, studentams VDU suteikia įvairias, studentų ypač vertinamas, galimybes, kurios leidžia įgyti visapusį išsilavinimą. Nuo pat atkūrimo universitetas vykdo gretutines studijas – čia studentai gali laisvai projektuoti savo studijų kelią ir, šalia pagrindinės programos, nemokamai pasirinkti bet kurią gretutinę studijų programą.

Tarptautiškumas – VDU vizitinė kortelė. Kasmet čia atvyksta studentai ir dėstytojai iš užsienio, su užsienio partneriais vykdomi bendri tyrimai ir jungtinės studijų programos, studentų mainai, stažuotės. Nuo 2019 m., po integracijos, tarptautinių partnerių skaičius dar labiau išaugo – palaikomi tvarūs ryšiai su 62 pasaulio šalimis, taip pat UNESCO, NATO ir kitomis tarptautinėmis institucijomis.

„Šiemet VDU kaip niekada anksčiau sustiprino savo tarptautines galimybes ir šiuo metu siūlo tiek „Erasmus+“, tiek dvišalių mainų kryptis į visus geriausius pasaulio universitetus: nuo Europos iki Jungtinių Amerikos Valstijų ir Azijos“, – apie dar didesnį tarptautinį  potencialą pasakoja prof. J. Augutis.

Vienas svarbiausių gebėjimų šiandienos rinkoje yra kūrybiškumas, prisitaikymas ir lankstumas – tam VDU yra įkurtas Verslo praktikų centras, kuris bendradarbiauja su daugiau nei 60 didžiausių Lietuvoje veikiančių įmonių ir leidžia studentams tyrinėti realius verslo įmonių atvejus. VDU Verslo praktikų centras yra verslumo ugdymo lyderis Lietuvoje, 2017 m. vienintelis iš Baltijos šalių gavęs Europos Komisijos apdovanojimą.

Pasak rektoriaus, universitete laikomasi nuostatos, jog geras kelių užsienio kalbų mokėjimas yra neatsiejama šiuolaikinio universitetinio išsilavinimo dalis. VDU Užsienio kalbų institutas visoms studijų programoms siūlo daugiau nei 30 modernių ir klasikinių kalbų.

VDU pirmasis Lietuvoje pristatė naujovę studentams – unikalią individualių studijų sistemą „Academia Cum Laude“, kurios metu itin gabūs studentai dirba su pasirinktu savo srities profesionalu, aukščiausio tarptautinio lygio mokslininku, tyrėju ar pripažintu menininku (kuratoriumi).

„Aplinkiniam pasauliui diktuojant darbo rinkos sąlygas, nurodant reikiamus gebėjimus ir žinias, linkiu būsimam ir esamam VDU studentui tai priimti jau dabar ir universitete stengtis pasiimti kuo daugiau, kartu pasitelkiant kūrybiškumą, generuojant naujas idėjas, pačiam rodant iniciatyvą bei kuriant savo socialinį kapitalą“,  – į esamus ir būsimus studentus kreipiasi VDU rektorius. – Čia aš nepaminiu konkrečios studijų programos, nes tikiu, kad reikiamas žinias jis gaus ir galės drąsiai realizuoti save profesinėje veikloje. Tuo pačiu norisi, kad VDU studentas kurtų aplinką, save, pasaulį ir ateitį, o universitete įgyto visapusio išsilavinimo dėka niekada nenustotų ieškoti“. Pasak prof. J. Augučio, tai padės ne tik lanksčiai prisitaikyti prie rinkos diktuojamų darbo sąlygų, bet ir pačiam jas kurti, nepamirštant svarbiausių žmogiškųjų savybių ir nepriklausomai nuo pasirinktos specialybės.