Šilutės rajono savivaldybės mokyklos susibūrė į „Drąsiai kitaip“

Grįžti

Šilutės rajono savivaldybės mokyklos susibūrė į „Drąsiai kitaip“
event 2019-07-04 domain Lyderių laikas label_outline Projektai ir konkursai

Šilutės rajono savivaldybės mokyklos susibūrė į „Drąsiai kitaip“

Šiltą ir saulėtą birželio 26 dienos rytą visų rajono bendrojo ugdymo mokyklų lyderių komandos rinkosi Kintuose į lyderystės forumą „Drąsiai kitaip“, kurį organizavo projekto „Lyderių laikas 3“ savivaldybės kūrybinė komanda.

Renginyje dalyvavo savivaldybės konsultantės Rūta Gudmonaitė (pirmoji konsultantė), kuri kalbėjo apie pozityvių ryšių svarbą ir kūrimą, ir antroji konsultantė Daiva Marozienė, mūsų įkvėpėja ir idėjos palaikytoja.

Silute lforumas1 drasiaikitaip 20190626                                                                                               

Maloniai sutiko ir renginyje dalyvavo administracijos direktoriaus pavaduotoja Dalia Rudienė ir Švietimo skyriaus vedėja Dainora Butvydienė, kurios pasidžiaugė mokyklose vykstančiais pokyčiais, palinkėjo visiems bendradarbiavimo ir kūrybiškumo organizuojant kuo daugiau patyriminio mokymosi veiklų.

Šio renginio vienas iš tikslų buvo skleisti žinią apie komandos sukurtą Pasidalintosios atsakomybės ir bendradarbiavimo vaiko sėkmei modelį, dalintis įgyta patirtimi jį išbandant – per praktinių studijų dienas.

Trumpus savo patirties pristatymus parengė visos aštuonios projekto mokyklos. Tai buvo lyg ir kiekvienos mokyklos „reklama“ – kvietimas kolegiškam mokymuisi, atvirai diskusijai ir besimokančiųjų mokyklų tinklų kūrimui.

Antroje renginio dalyje visi dalyviai dirbo netradicinėse erdvėse: buvo pakviesti į „pikniką“ medžių paunksmėse. Išsitiesę ant žolės aktyviai diskutavo, gilinosi į praktinių studijų dienų planavimą, vykdymą, veiklas, sėkmes ir tobulintinas sritis, dalyvavo pavyzdinėse kolegų vedamose pamokose kaip mokiniai, atliko praktines užduotis.

Silute lforumas2 drasiaikitaip 20190626                                                                                                                                                                               

Renginio pabaigoje mokyklų komandos aptarė, ką sužinojo naujo, rašė laišką būsimam partneriui – mokyklai, su kuria norėtų bendradarbiauti, ir apie tai, kokias veiklas gali pasiūlyti vykdyti kartu.

Cituodami kinų patarlę „papasakok man – ir aš pamiršiu, parodyk man – ir aš prisiminsiu, įtrauk mane – ir aš suprasiu“, pakvietėme visus ir toliau veikti „Drąsiai kitaip“: nebijoti būti lyderiais, mokytis vieni iš kitų ir vieni su kitais, atvirai diskutuoti ir kartu tęsti tai, kas jau pradėta.

Savivaldybės kūrybinės komandos vadovė 
Rasa Žemailienė