Skelbiamas konkursas Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pareigoms eiti

Grįžti

Skelbiamas konkursas Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pareigoms eiti
event 2019-07-31 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Skelbiamas konkursas Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pareigoms eiti

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia konkursą būsimos Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pareigoms eiti. Paraiškas galima teikti iki rugsėjo 17 d.

Pretendentai turi būti įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą, turėti pedagogo kvalifikaciją, vadovavimo patirties. Pretenduojantieji į agentūros vadovo pareigas taip pat turės pateikti vadovavimo įstaigai gaires, kuriose turi atsispindėti ir pretendento strateginio valdymo, vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, ir kitos švietimo įstaigos vadovui reikalingos kompetencijos.

Konkursas - jo trukmė, sąlygos, reikalavimai - organizuojamas vadovaujantis Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašu, pagal kurį rengiami visi konkursai į švietimo įstaigų vadovų pareigas.

Dokumentus reikia pateikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriui. Detalesnė informacija apie konkursą ir kontaktai pasiteirauti paskelbti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tinklalapyje

Nacionalinė švietimo agentūra nuo rugsėjo 1 dienos steigiama sujungus ministerijai pavaldžias įstaigas: Ugdymo plėtotės centrą, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, Švietimo aprūpinimo centrą, Nacionalinį egzaminų centrą, Švietimo informacinių technologijų centrą ir Nacionalinę mokyklų vertinimo agentūrą. Tokiam Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateiktam pavaldžių įstaigų reorganizacijos planui balandį pritarė Vyriausybė.

Iki kol baigsis paraiškų priėmimas ir po konkurso paaiškės, kas tapo Nacionalinės švietimo agentūros direktoriumi, šiai įstaigai bus paskirtas laikinasis vadovas.

Nacionalinės švietimo agentūros paskirtis bus ugdymo turinio įgyvendinimo ir švietimo pagalbos organizavimo stebėsena, ugdymo turinio pokyčių vertinimas, brandos egzaminų, kitų mokinių pasiekimų organizavimas, nacionalinių ir tarptautinių tyrimų organizavimas, pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų vertinimas, informacinė, konsultacinė pagalba, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų aprūpinimas ir kt.  

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt