Skelbiamas pakartotinis konkursas Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pareigoms eiti

Grįžti

Skelbiamas pakartotinis konkursas Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pareigoms eiti
event 2019-09-26 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Skelbiamas pakartotinis konkursas Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pareigoms eiti

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija iki gruodžio 10 dienos skelbia pakartotinį konkursą Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pareigoms eiti.

Pretendentai direktoriaus pareigoms eiti turi būti įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą, turėti vadovavimo patirties ir kt. Be kitų personalinių dokumentų, kurie paprastai pateikiami pretenduojant į darbą, norintysis tapti agentūros vadovu taip pat turės pateikti vadovavimo įstaigai gaires: kokie, jo manymu, turėtų būti Nacionalinės švietimo agentūros tikslai,  prioritetai, kaip vadovas turėtų vadovauti šiai įstaigai ir kt. Gairėse turi atsispindėti ir pretendento kompetencijos: strateginio švietimo įstaigos valdymo, vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui ir pan.

Pretendentų atrankos posėdis numatytas gruodžio 10 dieną. Norintysis tapti agentūros vadovu dokumentus iki lapkričio 26 dienos turi pateikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriui. Detalesnė informacija apie konkursą ir kontaktai pasiteirauti paskelbti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tinklalapyje.

Nacionalinė švietimo agentūra įsteigta rugsėjį sujungus ministerijai pavaldžias įstaigas, kurių funkcijos dubliavosi: Ugdymo plėtotės centrą, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, Švietimo aprūpinimo centrą, Nacionalinį egzaminų centrą, Švietimo informacinių technologijų centrą ir Nacionalinę mokyklų vertinimo agentūrą. Agentūros paskirtis – ugdymo turinio įgyvendinimo ir švietimo pagalbos organizavimo stebėsena, ugdymo turinio pokyčių vertinimas, brandos egzaminų, kitų mokinių pasiekimų organizavimas, nacionalinių ir tarptautinių tyrimų organizavimas, pretendentų į švietimo įstaigų vadovus atranka, informacinė, konsultacinė pagalba, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų aprūpinimas ir kt.