Skelbiamas rengiamos ministerijos ir profesinės sąjungos sutarties projektas

Grįžti

Skelbiamas rengiamos ministerijos ir profesinės sąjungos sutarties projektas
event 2019-10-25 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija label_outline Aktualijos

Skelbiamas rengiamos ministerijos ir profesinės sąjungos sutarties projektas
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia rengiamos ministerijos ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos kolektyvinės šakos sutarties projektą – prie kokio  kompromisinio varianto priėjo kelis mėnesius dirbanti abiejų šalių derybinė grupė. Kompromisas derybinėje grupėje pasiektas dėl daugumos punktų, šiandien Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga derybinės grupės rezultatus numačiusi pristatyti savo bendruomenei. Derybos dar nebaigtos, artimiausias derybinės grupės posėdis numatytas kitą savaitę.

Paskutiniame, spalio 21 d., vykusiame derybinės grupės susitikime, liko nesuderinti 4 punktai iš  22. Vienas iš likusių klausimų – etatinio apmokėjimo sandara, prie jo ketinama grįžti kitą savaitę, vėl susirinkus derybinei grupei. Ministerija, išnagrinėjusi profesinės sąjungos teiktus pasiūlymus dėl mokytojų etatinio darbo užmokesčio modelio pakeitimų ir etato struktūros, mažinant pamokų skaičių etate iki 16-20 per savaitę ir didinant pasirengimui skiriamų valandų kiekį, pasiūlė visas etatinio apmokėjimo korekcijas svarstyti ir priimti kolegialiai, t. y. įtraukiant visas suinteresuotas grupes – kitas keturias profesines sąjungas, mokyklų vadovų asociacijas, švietimo ekspertus, nes etato struktūros pakeitimai paliestų kiekvieną mokytoją, todėl sprendimus dėl jų reikia priimti labai atsakingai, išdiskutavus su švietimo bendruomene. Ministerija, kaip ir profesinė sąjunga, laikosi nuomonės, kad modelį reikia tobulinti. 

Keliant mokytojų darbo užmokestį ministerija pasiūlė laikytis Vyriausybės patvirtinto Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo. Pasiektas kompromisinis variantas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. ir nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. mokytojų (bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo, profesinio mokymo) pareiginės algos koeficientus padidinti po 10 proc. ir siekti, kad 2025 m. mokytojų vidutinis darbo užmokestis sudarytų 130 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio. Pirminis profesinės sąjungos reikalavimas buvo jau nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. koeficientus didinti 20 proc., o vėlesniais metais – dar po 10 proc.; tam iki 2025 m. papildomai reikėtų 561 mln. Eur.

Intensyviai derėtasi dėl vaikų ir mokinių skaičiaus grupėse ir klasėse mažinimo. Pasiektas kompromisinis variantas, kad pirmiausia būtų laikomasi dabar nustatytų klasės (grupės) dydžių, nuo 2021 m. rusėjo 1 d. mažinti mokinių skaičių klasėse, kuriose mokosi mokiniai, turintys  didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, t.y. vieną didelių specialiųjų poreikių turintį mokinį skaičiuoti kaip du, o nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. mažinti mokinių skaičių naujai formuojamose pradinėse klasėse nuo 24 iki 22 vaikų, kitose – nuo 30 iki 28 mokinių.  

Tebesvarstoma dėl 5 kl. - IV gimnazijos klasių mokinių skaičiaus mažinimo iki 26 mokinių.

Abi šalys sutarė rekomenduoti mokyklų steigėjams, t. y. savivaldybėms, nustatyti pedagoginių darbuotojų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarką, sudaryti galimybes pedagogams per mokslo metus, ugdymo proceso metu, turėti iki 10 darbo dienų kasmetinių atostogų – t.y. mokytojai galėtų atostogauti ne tik mokinių atostogų metu.

Ministerija nesutiko su profesinės sąjungos pasiūlymu suteikti papildomai 10 darbo dienų kasmetinių atostogų Lietuvos švietimo profesinės sąjungos nariams (10 darbo dienų prisidėtų prie dabar mokytojams suteikiamų 40 darbo dienų kasmetinių atostogų), tačiau rastas kompromisinis sutarimas profesinės sąjungos nariams mokinių atostogų metu numatyti 2 papildomas apmokamų kasmetinių atostogų dienas ir suteikti iki 10 darbo dienų mokymosi atostogų, atsižvelgus į darbuotojo prašymą ir besimokančiojo poreikius, paliekant už jas vidutinį jo darbo užmokestį.

Taip pat sutarta, kad švietimo įstaigose profesinėms sąjungoms būtų skiriamos patalpos, o organizacijos nariams į darbo krūvį būtų įtraukta ne mažiau kaip 60 val. profesinių sąjungų narių pareigoms vykdyti, už tai būtų mokamas vidutinis darbo užmokestis.

Norint įgyvendinti pirminius profesinės sąjungos reikalavimus, per 6 metus reikėtų beveik milijardo eurų (997,5 mln. Eur) valstybės biudžeto lėšų, iš jų vien 2020 m. biudžete papildomai reikėtų numatyti 167 mln. eurų. Norint įgyvendinti kompromisinius sutarimus, per 6 metus reikėtų 725 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų.

Kitų metų biudžete pedagogų atlyginimams papildomai numatyta 56 mln. Eur.

Visas sutarties su Lietuvos švietimo darbuotojų profesine sąjunga projektas su abiejų šalių siūlymais skelbiamas čia.

Taip pat pridedame nuorodą į ministerijos Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos, Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo, Lietuvos profesinė sąjungos „Sandrauga“ 2017 m. lapkričio 22 d. Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo projektą

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/180e80e1e44911e99f05bdf72918ad4e?jfwid=-gs2046ew0.

Nuotr. autor. Artūras Žukas