Skelbiame mokyklų atrankos Inovacijoms išbandyti rezultatus

Grįžti

Skelbiame mokyklų atrankos Inovacijoms išbandyti rezultatus
event 2019-06-27 domain Ugdymo plėtotės centras label_outline Projektai ir konkursai

Skelbiame mokyklų atrankos Inovacijoms išbandyti rezultatus

Tęsdami projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklas, kvietėme bendrojo ugdymo mokyklas dalyvauti atrankoje inovacijoms išbandyti ir kartu tobulinti bendrojo ugdymo mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas.

Dėkojame visoms ugdymo įstaigoms, atsiliepusioms į kvietimą ir priėmusioms iššūkį išbandyti inovacijas. Iš viso buvo gautos 294 paraiškos.

Skelbiame atrinktų mokyklų sąrašą:

 • kalbų ugdymo proceso inovacijai išbandyti sulauktos 79 paraiškos, iš jų atrinktos šios mokyklos:

  1. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija
  2. Klaipėdos Vydūno gimnazija
  3. Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
  4. Telšių „Džiugo“ gimnazija
 • matematikos ir IT ugdymo proceso inovacijai išbandyti sulauktos 56 paraiškos, iš jų atrinktos šios mokyklos:

  1. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija
  2. Pasvalio Petro Vileišio gimnazija
  3. Alytaus šv. Benedikto gimnazija
  4. Šiaulių Gytarių progimnazija
 • gamtos mokslų ir kūno kultūros ugdymo proceso inovacijai išbandyti sulauktos 38 paraiškos, iš jų atrinktos šios mokyklos:

  1. Prienų „Žiburio“ gimnazija
  2. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija
  3. Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija
  4. Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija
 • socialinio ir dorinio ugdymo proceso inovacijai išbandyti sulauktos 11 paraiškų, iš jų atrinktos šios mokyklos:

  1. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija
  2. Ukmergės Antano Smetonos gimnazija
  3. Kauno „Santaros“ gimnazija
  4. Kalvelių „Aušros“ gimnazija
 • menų ir technologijų ugdymo proceso inovacijai išbandyti sulauktos 22 paraiškos, iš jų atrinktos šios mokyklos:

  1. Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija
  2. Ignalinos gimnazija
  3. Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla
  4. Utenos Vyturių progimnazija
 • pradinio ugdymo proceso inovacijai išbandyti sulauktos 56 paraiškos, iš jų atrinktos šios mokyklos:

  1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija
  2. Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija
  3. Kauno r. Rokų mokykla-darželis
  4. Panevėžio „Vilties“ progimnazija
 • specialiojo ugdymo (vaikų, turinčių elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų) proceso inovacijai išbandyti sulauktos 32 paraiškos, iš jų atrinktos šios mokyklos:

  1. Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla
  2. Jonavos Justino Vareikio progimnazija
  3. Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla
  4. Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla

Ugdymo įstaigos buvo atrinktos remiantis šiais kriterijais:

 • mokyklos motyvaciją dalyvauti išbandant inovacijas;
 • galimybę suformuoti tinkamą komandą pasirinktai inovacijai išbandyti: komandos vadovas - mokyklos administracijos atstovas ir ne mažiau kaip 2 mokytojai, kurių kiekvienas 2019–2020 m. m. mokys skirtingų 1–4, 5–12 klasių mokinius;
 • mokytojų IKT gebėjimus ir jų naudojimo patirtį;
 • pasidalytos lyderystės raišką.

Visos atrinktos ugdymo įstaigos apie inovacijos išbandymą artimiausiu metu bus informuojamos kontaktinių asmenų pateiktais elektroniniais adresais. Su atranką laimėjusiomis mokyklomis iki š. m. liepos 5 d. bus pasirašomos bendradarbiavimo sutartys (sutarčių originalų laukiame iki liepos 10 d.).

Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. atrinktų mokyklų komandos ir dalis mokytojų, integruodami inovacijas, plėtos ir puoselės bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Atrinktos mokyklos kartu su projekto įgyvendinimo grupe dalyvaus veiklose ir mokymuose, išbandys pasirinktos srities inovacijas, fiksuos ir reflektuos patirtį, dalysis metodinėmis įžvalgomis.

Mokyklų atranka vykdyta įgyvendinat įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.2-ESFA-V-715 „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“. Projekto kodas 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001.