Skelbiami pagrindinės ir pakartotinės sesijos valstybinių brandos egzaminų apeliacijų rezultatai

Grįžti

Skelbiami pagrindinės ir pakartotinės sesijos valstybinių brandos egzaminų apeliacijų rezultatai
event 2019-07-19 domain Nacionalinis egzaminų centras label_outline Aktualijos

Skelbiami pagrindinės ir pakartotinės sesijos valstybinių brandos egzaminų apeliacijų rezultatai

Liepos 16–18 dienomis skelbiami pagrindinės ir pakartotinės sesijos valstybinių brandos egzaminų (VBE) apeliacijų rezultatai.
Mokiniai gali susipažinti su sprendimu dėl apeliacijai teikto darbo įvertinimo prisijungdami prie rezultatų skelbimo sistemos adresu http://rezultatai.nec.lt per Elektroninės valdžios vartų portalą arba iš duomenų tvarkytojo (mokyklos) gautu kandidato kodu ir slaptažodžiu.
Informacija teikiama ir mokykloms per duomenų perdavimo sistemą KELTAS.

Šiais metais buvo pateiktos 1207 apeliacijos dėl pagrindinės ir pakartotinės sesijos VBE rezultatų. Lyginant su ankstesniais metais, pateiktų apeliacijų skaičius yra mažesnis už 2018 m. (buvo – 1379). Šiemet užsienio kalbų (prancūzų, rusų, vokiečių) VBE apeliacijų nebuvo pateikta iš viso. Fizikos VBE apeliacijų buvo 4, geografijos VBE – 5. Informacinių technologijų VBE apeliacijų skaičius – 14, chemijos VBE – 23, biologijos VBE – 58, užsienio kalbos (anglų) VBE – 74, istorijos VBE – 26, matematikos VBE – 176. Lietuvių kalbos ir literatūros VBE apeliacijų skaičius – 827.

Sumažėjo apeliacijų skaičius dėl lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, fizikos, istorijos, geografijos, informacinių technologijų VBE rezultatų, padidėjo biologijos, chemijos ir užsienio kalbos (anglų) prašymų dėl apeliacijų nagrinėjimo. Manome, kad, pavyzdžiui, išaugusį apeliacijų skaičių dėl užsienio kalbos (anglų) VBE rezultatų (šiemet pateikta 74, o 2018 metais buvo 53) galėjo lemti ir didesnis egzamino neišlaikiusiųjų procentas. Nes iš 74 apeliacijų daugiau nei pusę pateikė tie, kurie egzamino buvo neišlaikę.

Prieš teikdami apeliacijas mokiniai elektroninėje rezultatų skelbimo sistemoje galėjo susipažinti su savo nevertinto darbo elektronine kopija ir su NEC interneto svetainėje skelbiamomis valstybinių brandos egzaminų užduočių vertinimo instrukcijomis. Mokiniams buvo sudaryta galimybė, rašant prašymus dėl apeliacijų nagrinėjimo, nurodyti ir savo apeliacijos teikimo argumentus.

Pagal Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkoje apibrėžtas procedūras išnagrinėjus apeliacijai pateiktus egzaminų darbus, palyginti su ankstesniais įvertinimais, pasikeitė 161 darbų (13,3 proc.) įvertinimai (2018 metais pasikeitė 23 proc.). palyginus su ankstesniais, po apeliacijų išnagrinėjimo, įvertinimai ir didėjo, ir mažėjo. Iš 161 darbo, kurių įvertinimai pasikeitė, padidėjo 71 proc. darbų įvertinimai, sumažėjo – 29 proc. darbų įvertinimai (2018 metais atitinkamai – 72 proc. ir 28 proc.).