Stebimas mokyklų pasirengimas pereiti prie etatinio mokytojų darbo užmokesčio

Grįžti

Stebimas mokyklų pasirengimas pereiti prie etatinio mokytojų darbo užmokesčio
event 2019-09-11 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija label_outline Aktualijos

Stebimas mokyklų pasirengimas pereiti prie etatinio mokytojų darbo užmokesčio
Mokykloms, kurios susiduria su iššūkiais įvedant etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelį ir prasidėjus mokslo metams turi neišspręstų klausimų, bus teikiama speciali konsultacinė pagalba, jose lankysis ministerijos atstovai. Nors dauguma mokyklų pasirengusios visiškai pereiti prie etatinio mokytojų darbo užmokesčio, keliolikoje mokyklų šis procesas sudėtingesnis, parodė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pateikta savivaldybių informacija. Šiandien tai pristatoma Seimo švietimo ir mokslo komitete. Antrasis etatinio etapas įgyvendinamas nuo šių mokslo metų pradžios.
 
62 proc. (706 įstaigos) mokyklų teigia, kad atnaujinamas modelis diegiamas sklandžiai, 37 proc. (415) teigia, kad susiduria su neesminėmis problemomis, bet jas išspręs savo jėgomis, 1 proc. (12) įstaigų susidūrė su reikšmingesniais iššūkiais.
 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija atidžiai stebi padėtį mokyklose, joms talkina konsultantai praktikai, bendradarbiaudama su savivaldybių švietimo padaliniais ir kitomis sklandžiu modelio įgyvendinimu suinteresuotomis grupėmis. Spalio-lapkričio mėnesiais, įvertinus antrojo etatinio etapo įgyvendinimo rezultatus, susipažinus su suinteresuotų grupių siūlymais, etatinio modelis gali būti tobulinamas.
 
Papildomai mokytojų atlyginimams nuo šių metų rugsėjo 1 d. skiriama 14 mln. Eur. Numatoma, kad tai leis finansuoti 100 proc. etato pareigybės valandų, iki šiol jų finansavimas siekė apie 92 proc.
Tikimasi, kad šiais mokslo metais vidutinis mokytojo darbo krūvis sieks 0,88 etato, pernai buvo 0,72 etato. Praėjusiais mokslo metais 0,75-1 etatu dirbo 27 proc. mokytojų, 11 proc. turėjo iki 0,25 etato, 7 proc. dirbo daugiau nei 1 etatu. Sąlyginai mažus mokytojų darbo krūvius, ypač kaimo vietovėse, lemia mažėjantis mokinių ir pamokų skaičius. Pradėjus diegti etatinį ir atlyginti už daugiau valandų, praėjusiais mokslo metais mokytojo darbo krūvis vidutiniškai paaugo 11 proc., o vidutinis mokytojų darbo užmokestis 2018 m., lyginant su 2017 m., padidėjo 14 proc.
 
Etatinis pradėtas įvesti praėjusiais mokslo metais, šių metų kovo 1 d. buvo patvirtinti modelio patobulinimai: supaprastinta etato sandara, pamokoms pasiruošti ir mokinių darbams vertinti skirtos valandos diferencijuojamos pagal mokomuosius dalykus ir klasės dydį, pirmą kartą aiškiai apibrėžti ir atskirais dokumentais įtvirtinti veiklų mokyklos bendruomenei ir kvalifikacijai tobulinti sąrašai, profesinių švietimo sąjungų siūlymu ir bendradarbiaujant su jomis, pirmą kartą parengtos mokytojų darbo grafiko sudarymo nuostatos.
 
Mokykloms pagalbą nuolat teikė ir teikia konsultantai praktikai, veikia nemokama telefono linija 8 800 20018, specialus interneto puslapis www.etatinis.lt su skaičiuokle, teisės aktais, atsakymais į dažniausiai užduodamus klausimus.