Sudaryta naujos sudėties Bendrojo ugdymo taryba

Grįžti

Sudaryta naujos sudėties Bendrojo ugdymo taryba
event 2020-05-08 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Sudaryta naujos sudėties Bendrojo ugdymo taryba

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino naujos sudėties Bendrojo ugdymo tarybą. Nauja taryba sudaryta pasibaigus ankstesniosios kadencijai.

„Džiugu pasveikinti naujus bendradarbius – kartu su naująja Bendrojo ugdymo taryba mūsų laukia įdomi ir intensyvi veikla: atnaujinsime bendrojo ugdymo programas, mokinių pasiekimų vertinimo ir brandos egzaminų sistemą, didinsime dėmesį mokytojų kvalifikacijos tobulinimo veiksmingumui. Tikiu, kad iš tarybos sulauksime vertingų pastabų, kurios gauna atgarsį visoje švietimo bendruomenėje“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Bendrojo ugdymo tarybą sudaro 17 narių. Į naują Bendrojo ugdymo tarybą įeina mokytojai, mokslininkai, švietimo ekspertai, moksleivių ir tėvų organizacijų atstovai. Tarybos nariai savo pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais.
 
Kandidatus į tarybą galėjo siūlyti dalykų mokytojus, mokslininkus, mokyklų vadovus, švietimo pagalbos įstaigas ar mokyklas jungiančios asociacijos, neįgaliųjų asociacijos, pedagogų rengimo centrai, mokinių, tėvų, įvairių švietimo sričių nevyriausybines organizacijas vienijančios asociacijos, švietimo darbuotojų profesinės sąjungos, verslo ir kitos organizacijos.

Kandidatas, norintis tapti Bendrojo ugdymo tarybos nariu, turi būti nepriekaištingos reputacijos, pripažintas švietimo bendruomenės narys, išmanąs ugdymą ir mokytojų kvalifikaciją reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos ir Europos Sąjungos ugdymo ir mokytojų profesinės raidos tendencijas, turintis ne mažesnę kaip 3 metų patirtį švietimo srityje.

Taryba yra kolegiali valstybės švietimo savivaldos institucija, skatinanti visuomenę dalyvauti formuojant ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, mokytojų kvalifikacijos ir profesinės raidos, mokyklų aprūpinimo politiką ir priimant sprendimus. Jos uždavinys – inicijuoti ir pritarti ugdymo programų kaitos, mokytojų kvalifikacijos ir profesinės raidos, mokyklų aprūpinimo projektams.

Su naujosios sudėties Bendrojo ugdymo taryba galima susipažinti čia.

Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt