Suformuotos pirmosios profesinio mokymo įstaigų tarybos

Grįžti

Suformuotos pirmosios profesinio mokymo įstaigų tarybos
event 2019-03-21 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Suformuotos pirmosios profesinio mokymo įstaigų tarybos

Į profesinio mokymo įstaigų valdymą įsijungia darbdaviai ir kiti socialiniai partneriai: kovą daugumoje profesinių mokyklų pirmą kartą suformuotos tarybos. Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino 47-ių profesinio mokymo įstaigų tarybas, likusiose profesinėse mokyklose tarybos atsiras artimiausiu metu.

„Profesinis mokymas šiuo metu pertvarkomas iš pagrindų, stiprinant jo kokybę ir sąveiką su darbo pasauliu, siekiant profesinių mokyklų absolventams suteikti kompetencijas, kurios glaudžiai atitinka darbo rinkos poreikį. Tam labai svarbus aktyvus darbdavių įsitraukimas į mokymo procesą“, – sako ministras A. Monkevičius.

Į profesinio mokymo įstaigų veiklą tiesiogiai įtraukti darbdaviai prisiims bendrą atsakomybę už mokymo įstaigos teikiamų profesinio mokymo programų pasiūlos atitiktį darbo rinkos poreikiams, už mokymo kokybę, už galimybes mokiniams įgyti geresnį praktinį mokymą gamybos sąlygomis jų įmonėse, dirbant su naujausių technologijų įranga, už profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimą ir jų stažuotes, už geresnį absolventų įsidarbinimą.

Profesinio mokymo įstaigos taryba – kolegialus jos valdymo organas. Iš 9 jos narių 4 atrenkami iš socialinių partnerių atstovų. Tapti tarybos nariu gali nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys patirties, susijusios su profesiniu mokymu, specialistų rengimu, ir pan. Kitus tarybos narius deleguoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, regionų plėtros tarybos ir pati profesinio mokymo įstaiga. 

Siekiant aktyviai įtraukti darbdavius į profesinio mokymo įstaigų valdymą socialinių partnerių kandidatūras buvo pakviestos teikti asociacijos, vienijančios įvairių verslo šakų atstovus. Daugiausia socialinių partnerių delegavo Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija, Lietuvos pramoninkų konfederacija, regionų pramonės, prekybos ir amatų rūmai, LR žemės ūkio rūmai, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA, kitos šakinės asociacijos.

Atstovus į profesinio mokymo įstaigų tarybas delegavo ir regionų plėtros tarybos. Taip pat aktyvios buvo ir regionų (Panevėžio, Tauragės, Vilniaus) verslininkų asociacijos. Glaudus regionų valdžios, verslo ir profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimas labai svarbus efektyviai sprendžiant regionų darbo rinkos problemas.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 67 profesinio mokymo įstaigos, tarybos bus suformuotos jose visose.

Vyriausybės programoje numatyta plėtoti patrauklią ir lanksčią profesinio mokymo sistemą, apimančią pirminį, tęstinį ir neformalųjį profesinį mokymą, suderintą su darbo rinkos poreikiais ir iššūkiais.

2017 m gruodžio mėn. Seimui priėmus profesinį mokymą reglamentuojančių įstatymų pataisų paketą, pradėta įgyvendinti profesinio mokymo sistemos pertvarka. Keičiamas profesinio įstaigų valdymas, įtraukiant į dalininkus ir tarybas verslo atstovus ir kitus socialinius partnerius, didinant mokyklų savarankiškumą ir atsakomybę.