Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

Grįžti

Svetainės aktualijos: naujausia paskelbta informacija mokytojams, vadovams, švietimo pagalbos specialistams
event 2020-12-28 domain Nacionalinė švietimo agentūra label_outline Aktualijos

Svetainės aktualijos: naujausia paskelbta informacija mokytojams, vadovams, švietimo pagalbos specialistams

Kviečiame apsilankyti švietimo portalo nuotolinio mokymo(si) puslapyje ir stebėti vaizdo įrašus apie nuotolinio mokymo(si) organizavimą, galimybes ir sprendimus. Svetainėje paskelbti nauja medžiaga, kuri gali padėti mokytojams ruoštis nuotolinėms pamokoms.

Metodinės medžiagos skyrelyje Nuotolinio ugdymo vadovas papildytas dviem vaizdo įrašais: Nacionalinės švietimo agentūros ir „Litexpo“ organizuotos virtualios parodos „Mokykla 2020“ pranešimu, kuriame pristatomas „Nuotolinio ugdymo vadovas“, ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuotu pasitarimu, kuriame aptarta šio leidinio struktūra, ateities planai.

Pradinių klasių mokytojus kviečiame stebėti vaizdo įrašą „Mokykla „Paroda 2020“. Pradinių klasių mokytojas – technologijų kūrėjas?“. Čia sužinosite, kaip išmokti prasmingai taikyti technologijas pamokose. Renginyje dalijamasi patirtimi, kaip mokytojos gali taikyti technologijas pamokose taip, jog vaikai šauktų „Dar dar!“. 

Mokyklų vadovams paskelbtas Nacionalinės švietimo agentūros organizuotas vaizdo susitikimas „Bendrojo ugdymo mokyklų 9–10, I–IV gimnazijos klasių mokinių galimybė rinktis profesinio mokymo programų modulius“. 

Renginių medžiagos skyrelyje rasite vaizdo įrašą „Literatūrinis ugdymas mokykloje: kokie kūriniai ugdys mūsų vaikų kultūrinį sąmoningumą?“.

Daug naujos naudingos medžiagos pateikiama švietimo pagalbos specialistams. Kviečiame peržiūrėti vaizo konferenciją „PPT veiklos aktualijos“. Kitoje vaizdo konferencijoje „Įtraukiojo ugdymo link. Švietimo pagalbos teikimo patirtys karantino metu“ pristatytos naujovės ir patirtys, susijusios su įtraukties švietime plėtojimu. Renginio metu dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatomis dėl įtraukties įgyvendinimo 2021–2024 metais, įtraukiojo ugdymo perspektyvomis, įtraukties didinimo galimybėmis bei įžvalgomis, teikiant švietimo pagalbą karantino laikotarpiu. Šalia vaizdo įrašo paskelbtos ir pranešimų pateiktys. Paskelbta ir vaizdo konsultacija „Paroda „Mokykla 2020“. Pasvalio r. pagalbos mokiniui specialistų sukurtos skaitmeninės priemonės“, kurioje pristatomos įvairios skaitmeninės specialistų sukurtos priemonės, skirtos ugdyti kalbą, girdimąjį suvokimą, dėmesį, gramatinį taisyklingumą, rišliąją kalbą, smulkiąją motoriką, kalbinį kvėpavimą ir mokytis orientuotis erdvėje, gerinant akies ir rankos koordinacijos įgūdžius. 

Renginių medžiagos skyrelis papildytas dar keliais parodos „Mokykla 2020) vaizdo įrašais: „Mokykla „Paroda 2020“. STEAM ugdymas: iššūkis priimtas“, kuriame susipažinsite su „Science on Stage Europe“ veikla ir organizuojamu konkursu gamtos mokslų mokytojams; „Paroda „Mokykla 2020“. Tapau saugesnio interneto ambasadoriumi mokykloje – kas po to?“, kuriame saugesnio interneto ambasadoriai dalijasi savo patirtimi, kaip jiems pavyko suburti kolegas saugesnio interneto veikloms mokykloje. Atviroje pamokoje „Mokykla „Paroda 2020“. Saugus internete“ aptariamos saugumo problemos internete ir jų sprendimo būdai, analizuojamos su saugumu internete susijusios situacijos. 

Kviečiame dar nemačiusius Renginių medžiagos skyrelyje stebėti LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) organizuotą edukacijos forumą „Edukologija Lietuvai – moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link“. Šio forumo inicijavimo idėją paskatino ugdymo mokslininkų, švietimo praktikų ir švietimo politikos formuotojų sustiprėjęs bendradarbiavimas ieškant moksliniais įrodymais grįstų sprendimų ugdymo ir švietimo praktikai tobulinti.

Primename, kad Renginių medžiagos skyrelis pagal mokomuosius dalykus ir tikslinę auditoriją skirstomas į atskiras temas (kalbinis, gamtamokslinis, meninis, fizinis, IKT koordinatoriams, švietimo pagalba ir kt.). Tikimės, kad temos padės lengviau rasti būtent Jums aktualią informaciją.