Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

Grįžti

Svetainės aktualijos: paskelbti renginių vaizdo įrašai ir užsienio šalių metodinė medžiaga
event 2021-02-10 domain Nacionalinė švietimo agentūra label_outline Aktualijos

Svetainės aktualijos: paskelbti renginių vaizdo įrašai ir užsienio šalių metodinė medžiaga
Kviečiame skaityti nuotoliniam mokymui(si) skirtos svetainės informaciją, žiūrėti vaizdo įrašus. Mokytojai, mokyklų vadovai, mokiniai ir jų tėvai galės rasti daug sukauptos ir susistemintos naudingos medžiagos, kuri bus nuolat papildoma.
Renginių medžiagos skyrelyje (Įvairūs) kviečiame žiūrėti neseniai vykusių renginių vaizdo įrašus: Švietimo, sporto ir mokslo ministerijos bei Nacionalinės švietimo agentūros organizuotą nuotolinę konferenciją „Vaizdo konferencija „Ugdymo turinio atnaujinimas: kas vyksta?“  ir Seimo narės prof. habil. dr. Vilijos Targamadzės organizuotą forumą „Skaitmeninė medžiaga: kokia ji turėtų būti, kad mokytojai galėtų veiksmingai ja pasinaudoti?“. 

Renginių medžiagos skyreliuose paskelbtas vaizdo įrašas „Mokykla „Paroda 2020“. Inovacijų taikymas pamokoje (su vertimu į gestų k.)“ apie Nacionalinės švietimo agentūros 2019–2020 m. plėtotą projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“. Įgyvendinant projekto veiklas, vykdytas inovacijų diegimas ir išbandymas bendrajame ugdyme. Pranešime pristatomas inovacijų išbandymas septyniose ugdymo srityse: kalbų, matematikos ir IT, gamtos mokslų ir kūno kultūros, socialinio ir dorinio ugdymo, menų ir technologijų, pradinio ugdymo, specialiojo ugdymo.
Meninio ugdumo renginių medžiagos skyrelyje galite peržiūrėti pranešimą  „Paroda „Mokykla 2020“. Kauno miesto muziejaus nuotolinės edukacijos pristatymas“, kuriame kviečiama susipažinti su Kauno miesto muziejaus nuotolinės edukacijos veiklomis, kurios pagilins mokinių dalykines žinias, praplės akiratį ir išmokys naujų dalykų. Siūlomi net keturi nuotolinius istorinės ir muzikinės tematikos užsiėmimai: „Prieš 100 metų: svarbiausi Steigiamojo Seimo darbai Kaunui ir Lietuvai“, „Viktorina Kauno pilyje,“ „Lietuvių liaudies instrumentų šalyje“, „Kai ponų nėra namie“. 
Švietimo pagalbos renginių skyrelyje sužinosite apie integruotą mokymo(si) priemonę, pasiklausę pranešimo „Paroda „Mokykla 2020“. Sėkminga pradžia su „Start Learning Box“. Vilniaus Šilo mokykla, įgyvendindama „Erasmus+“ KA201 strateginės partnerystės projektą, kuria intelektualųjį produktą, t. y. įtraukiojo ugdymo integruotą mokymo(si) priemonę 6–7 metų vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP). Renginyje pristatoma novatoriška priemonė, kuri pagelbės pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams sėkmingai integruoti vaikus, turinčius SUP į kasdieninį ugdymo procesą.
Mokyklų vadovus kviečiame pasiklausyti konferencijos įrašo „Kaip suderinti sinchroninį ir asinchroninį ugdymą, kad mokiniai patirtų mokymosi sėkmę?“.

Renginių skyrelyje (priešmokyklinis ir pradinis ugdymas) paskelbti vaizdo įrašai: 

  • „Paroda „Mokykla 2020“. Kūrybiškas ugdymas(is) – nuotolinio mokymosi iššūkiai ir sėkmės istorijos“;
  • „Paroda „Mokykla 2020“. Skaitmeninė ikimokyklinio ugdymo mokykla“.
Nuotolinio mokymo(si) puslapyje rasite ir metodinės medžiagos naujovių. Užsienio šalių metodinės medžiagos skyrelyje galite peržiūrėti tris naujausius vaizdo įrašus:
  • Videopranešime „New EdTech Classroom. Reduce Time Grading by Giving Real Time Feedback (Sumažinkite laiko sąnaudas teikdami grįžtamąjį ryšį realiuoju laiku) „Google for Education“, „National Geographic“ sertifikuotas pedagogas Sam Kary pristato, kaip mokytojai galėtų sumažinti laiko sąnaudas, teikdami mokiniams grįžtamąjį ryšį realiuoju laiku. 
  • Atraskite „Microsoft Teams“ įrankius, kurie gali padėti mokiniams efektviau bendrauti ir ugdytis empatiją, kuriant pozityvią ir saugią klasės atmosferą, pasiklausę vaizdo pranešimo „Microsoft Education. Social-emotional learning with SEL tools in Microsoft Teams (Socialinis-emocinis mokymąsis naudojant „Microsoft Teams“ „SEL“ įrankius)“.
  • „School Education Gateway“ parengtame pranešime „Curriculum for students of the 21st century (Ugdymo turinys XXI amžiaus mokyklose)“ aptariama, kokius įgūdžius mokiniai turi išsiugdyti šių dienų mokyklose? Nacionalinių bendrųjų mokymo programų atnaujinimas vaidina svarbų vaidmenį atspindint žinias, kurių mokiniai turi įgyti, kad įvaldytų XXI amžiaus įgūdžius. Pirmoje internetinio seminaro dalyje supažindinama su 2020 metų EBPO leidiniu „What Students Learn Matters“. Antrasis pranešimas pristato „Erasmus +“ projektą „STEAME“ (Mokslas-Technologijos-Švietimas-Menai-Matematika-Verslumas).