Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

Grįžti

Svetainės aktualijos: universitetų tyrimai ir nauja renginių medžiaga
event 2021-01-11 domain Nacionalinė švietimo agentūra label_outline Aktualijos

Svetainės aktualijos: universitetų tyrimai ir  nauja renginių medžiaga

Kviečiame susipažinti su naujausia pateikiama informacija, kuri gali būti naudinga organizuojant nuotolinį mokymą(si). 

Tyrimų/apklausų skyrelyje rasite tris naujienas:

  • KTU parengtą tyrimą „EKSTRE - Nuotolinio darbo ir mokymo proceso organizavimo modelis“, kuriame pateikiamos įžvalgos, rekomendacijos sėkmingam nuotolinio mokymo organizavimui;

  • VU tyrimą „Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl Covid-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu: E-VAIKAI“. Tai projekto analizė apie privalomo ugdymosi tik nuotoliniu būdu iššūkius priešmokyklinės ir 1–8 klasės vaikams – jų fizinei ir psichikos sveikatai, saugumui bei mokymosi sėkmei, ir parengti rekomendacijas švietimo, socialinės politikos formuotojams ir vykdytojams, mokyklų vadovams, mokytojams ir tėvams.

  • VDU parengtą tyrimą „Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kt. situacijų metu“. Šio projekto tikslas – tyrimais nustačius kokybiško ugdymo nuotoliniu būdu kriterijus ir sėkmę lemiančius veiksnius parengti rekomendacijas ŠMSM, mokykloms, jų dalininkams/steigėjams dėl ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu mokyklose pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu.

Renginių medžiagos skyrelis pradinio ugdymo tema papildytas nauju vaizdo įrašu „Paroda „Mokykla 2020“. Saugesnis internete – praktinės pamokos 1–6 kl. mokiniams pavyzdys“, kuriame projekto „Saugesnis internetas“ komanda demonstruoja saugesnio interneto praktinės pamokos, skirtos jaunesniųjų klasių mokiniams, veiklas. 

Informatikos, matematinio, gamtamokslinio ugdymo mokytojams paskelbtas parodos pranešimas „Paroda „Mokykla 2020“. Ką darau mokykloje kitaip po nuotolinio darbo?“.

Renginių medžiagos skyrelis švietimo pagalbos specialistams papildytas vaizdo įrašu „Paroda „Mokykla 2020“. Nuotolinio mokymo specialiojo ugdymo modelis“. Renginyje diskutuojama apie nuotolinio ugdymo reikšmę SUP turintiems mokiniams ir jų šeimoms, pristatomas inovatyvaus nuotolinio darbo su SUP turinčiais mokiniais modelis ir dalijamasi tyrimo apie šio modelio taikymą išvadomis.

Renginių medžiagos skyrelyje (Mokyklų vadovams, įvairūs) paskelbti videopranešimai „Paroda „Mokykla 2020“. Metodinio leidinio „Ugdymo procesas, mokant nuotoliniu būdu“ pristatymas“, kuriame pristatomas elektroninis metodinis leidinys, parengtas remiantis šių konferencijų medžiaga, ir „Paroda „Mokykla 2020“. „Renkuosi mokyti!“ pokyčio projektų istorijos“. Pastarojo pranešimo metu sužinosite, kaip sutelkti mokyklos bendruomenę pokyčiams. Ir tai padaryti gali padėti „Renkuosi mokyti!“ pokyčio projektai! 

Renginių skyrelyje galite peržiūrėti dar daugiau įdomių pranešimų: „Paroda „Mokykla 2020“. Svajonių klasė“, kuriame aptariame įvairius tokios aplinkos kūrimo klausimus – finansavimo kelius, mokymosi erdvę, techninę ir programinę įrangą, kūrybinę veiklą ir pan., dalijamės savo patirtimi bei įspūdžiais; „Paroda „Mokykla 2020“. Versmė, kuri mane augina“ pranešimo metu sužinosite, kaip nuotolinio mokymo(si) metu, pasitelkiant virtualią „Moodle“ mokymosi aplinką ir „Zoom“ platformą, organizuoti projektinę veiklą, kokias skirti užduotis mokiniams, kaip sudominti juos veikla, skatinant jų pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas; „Paroda „Mokykla 2020“. Saugaus elgesio internete programa „Būk interneto genijus“ pranešimo metu sužinosite apie „Google“ „Be Internet Awesome“ saugaus elgesio internete programą, skirtą 7–12 metų vaikams. 

Kviečiame skaityti nuotoliniam mokymui(si) skirtos svetainės informaciją, žiūrėti vaizdo įrašus. Mokytojai, mokyklų vadovai, mokiniai ir jų tėvai čia gali rasti daug sukauptos ir susistemintos naudingos medžiagos, kuri bus nuolat papildoma.