Švietimo įstaigos gali gauti ES paramą veiklai tobulinti

Grįžti

Švietimo įstaigos gali gauti ES paramą veiklai tobulinti
event 2020-01-28 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija label_outline Projektai ir konkursai

Švietimo įstaigos gali gauti ES paramą veiklai tobulinti

Iki vasario 24 d. savivaldybės, bendrojo ugdymo mokyklos, profesinės mokyklos, jaunimo mokyklos, kuriose vykdomos bendrojo ugdymo programos, gali teikti paraiškas finansavimui gauti iš ES lėšų. Finansavimas skiriamas pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“. Paramos skyrimo tikslas – skatinant švietimo įstaigų pokyčius pagerinti mokinių pasiekimus.

Finansinę paramą galima gauti naujiems bendrojo ugdymo proceso organizavimo modeliams diegti, taip pat tai gali būti ir įvairi mokymosi pagalba mokymosi sunkumų turintiems mokiniams. Parama gali būti skiriama ir virtualioms ugdymo aplinkoms įrengti  ar atnaujinti, įskaitant su tuo susijusių kompetencijų stiprinimą.

Paraiškų teikėjai finansinės paramos taip pat gali tikėtis pretenduodami į bendrojo ugdymo kokybės gerinimą telkiant mokyklos bendruomenę, pvz., karjeros paslaugos, tėvų informavimas ir mokymas apie vaikų ugdymo poreikius, aktyvesnis tėvų ir mokinių įtraukimas į mokyklos savivaldą, mokyklos mikroklimato gerinimas, demokratinių mokyklos gyvenimo procesų tobulinimas, ugdymo ir mokymo programų įgyvendinimas bendradarbiaujant su švietimo ir kitomis įstaigomis ir pan.

Bendra projektams finansuoti skiriama suma 1,7 mln. Eur. Vienam projektui gali būti skiriama iki 100 tūkst.  Eur.

Daugiau informacijos

https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/kvietimai-teikti-paraiskas/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-pagal-priemone-ikimokyklinio-ir-bendrojo-ugdymo-mokyklu-veiklos-tobulinimas-nr-3.

 

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1233

El. paštas info@smm.lt