Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje vyks susitikimas su švietimo darbuotojų profesinėmis sąjungomis, pasitraukusiomis iš derybų proceso

Grįžti

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje vyks susitikimas su švietimo darbuotojų profesinėmis sąjungomis, pasitraukusiomis iš derybų proceso
event 2020-03-09 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija label_outline Aktualijos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje vyks susitikimas su švietimo darbuotojų profesinėmis sąjungomis, pasitraukusiomis iš derybų proceso

Kovo 10 d. 10 val. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje viceministrė Jolanta Urbanovič susitiks su Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos, taip pat kitų profesinių sąjungų atstovais, praėjusią savaitę pasitraukusiais iš prasidėjusio derybų dėl šakos kolektyvinės sutarties proceso. Bus tariamasi dėl tolimesnės derybų eigos. Kaip praėjusią savaitę kalbėta ir susitikime su kitomis profesinėmis sąjungomis, per dvi savaites, detalizavus teisines procedūras, numatoma sutarti dėl tolimesnių derybų.

Kovo 5 d. vyko susitikimas su Lietuvos švietimo darbuotojų profesine sąjunga, kuri iki šiol nėra pasirašiusi sutarties ir kuri dalyvavo derybų procese. Susitikime taip pat dalyvavo ir Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ atstovai. Buvo tartasi, kokie galimi tolesnių derybų būdai, dėl kokios sutarties būtų galima derėtis toliau: ar tai būtų nauja kolektyvinės šakos sutartis, ar su keliomis profesinėmis sąjungomis tęsiamos derybos dėl sutarties atnaujinimo, ar tęsiamos derybos su Lietuvos švietimo darbuotojų profesine sąjunga, su kuria dar nebuvo pasirašyta sutartis.  

2017 m. lapkričio 22 d. Vyriausybės įgaliota Švietimo ir mokslo ministerija pasirašė šakos kolektyvinę sutartį su keturiomis profesinėmis sąjungomis: Lietuvos švietimo ir mokslo profesine sąjunga, švietimo ir mokslo profesine sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos profesine sąjunga „Sandrauga“, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimu. Praėjusių metų pabaigoje ji buvo atnaujinta, tačiau profesinės sąjungos ją pasiūlė pakeisti ir papildyti. Ministerija, atsakydama į šių profesinių sąjungų prašymą, nusprendė pasiūlyti visoms susitarti dėl vienos šakos kolektyvinės sutarties. Pasiūlymas buvo priimtas ir sudaryta derybų grupė, kurioje dalyvavo visos švietimo profesinės sąjungos. Praėjusią savaitę dalis profsąjungų pranešė pasitraukiančios iš derybų dėl bendros šakos kolektyvinės sutarties.