Švietimo profesinės sąjungos šakos kolektyvinėje sutartyje sutarė dėl pedagogų atlyginimų didinimo 2020 metais

Grįžti

Švietimo profesinės sąjungos šakos kolektyvinėje sutartyje sutarė dėl pedagogų atlyginimų didinimo 2020 metais
event 2019-06-14 domain Švietimo informacinių technologijų centras label_outline Aktualijos

Švietimo profesinės sąjungos šakos kolektyvinėje sutartyje sutarė dėl pedagogų atlyginimų didinimo 2020 metais

Birželio 13 d. Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų – Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos, Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“, Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ ir Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo – atstovai tęsė derybas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dėl sutarties keitimo. Per dvi valandas trukusį susitikimą buvo kalbama apie profesinių sąjungų pateiktus siūlymus. Šalys sutarė kiek kitaip žiūrėti į siūlomus susitarimus – palaipsniui į ilgą perspektyvą nukreiptus daugiau deklaratyvius siekius keisti konkrečiais, vienerių metų laikotarpiu įgyvendinamais susitarimais. Toks požiūris itin aktualus, žinant, jog jau 2020 metais vyks rinkimai į Seimą ir gali pasikeisti valdančioji dauguma ir jos suformuota vyriausybė.

Bene daugiausiai laiko pokalbis sukosi apie atlyginimus. Šalys pasiekė sutarimus dėl keturių punktų. Nuo 2020 m. sausio 1 d. valstybės biudžete vėl bus skirtos lėšos ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo pedagogų išeitinėms kompensacijoms mokėti. Šis susitarimas prisidės prie prielaidų jauniems mokytojams ateiti į šalies mokyklas kūrimo.

Taip pat, buvo sutarta, pradedant 2020 metais, kasmet didinti dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų etatinį (bazinį) darbo užmokestį ne mažiau kaip 10 proc., kad 2025 m. šių darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (VDU) sudarytų 150 proc. šalies VDU.

Trečias susitarimas buvo pasiektas dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio bei bendrojo ugdymo pedagogų darbo užmokesčio didinimo. Sutarta nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų pareiginės algos koeficientus sulyginti su bendrojo ugdymo mokytojų koeficientais, kartu visus koeficientus padidinant 10 procentų. Taip pat, dviejų pirmųjų ugdymo pakopų pedagogams neliks koeficientų „žirklių“ ir bus įvesti papildomi – 20 ir 25 metų – stažo „laiptai“, atitinkamai numatant jiems didesnius atlyginimus. Šiuo žingsniu vyriausybė realiais veiksmais, o ne tuščiomis deklaracijomis pademonstruos ankstyvojo vaiko ugdymo svarbą. Kartu sutarta nuo 2022 m. didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų nekontaktinių valandų skaičių etate iki 6 val.

Paskutinis su darbo užmokesčio kėlimu susijęs susitarimus yra nukreiptas į ilgesnę perspektyvą –  sutarta iki 2025 m. pasiekti, kad mokytojų VDU sudarytų 130 proc. šalies VDU. Pasiekę šiuos susitarimus, abiejų pusių derybininkai pakartojo savo principinę nuostatą, kad sutartos nuostatos galios visiems valstybės ir savivaldybių švietimo ir mokslo įstaigų pedagogams, nepaisant jų narystės profesinėje sąjungoje.

Ne mažiau svarbūs pasiekti preliminarūs susitarimai, kurie bus taikomi tik sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams. Tai ir teisė į 2 papildomas kasmetinių atostogų dienas, teisė į 10 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas vidutinį jo darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas 50 procentų vidutinio jo darbo užmokesčio. Kokios trukmės atostogas rinktis palikta nuspręsti pačiam darbuotojui. Taip pat, buvo sutarta dėl nuostatos, kuri grąžins darbdavio, t. y. švietimo įstaigos lygmeniu veikiančiai profesinės sąjungos organizacijai, naujuoju Darbo kodeksu apribotas galias – teisę į tokios pat apimties informavimą kaip ir darbo tarybos. Taip pat buvo pakoreguoti susitarimai susiję su šios kolektyvinės sutarties vykdymo kontrole bei jos atnaujinimo galimybėmis.

Kitas, galbūt paskutinis, derybininkų susitikimas numatytas birželio 27 d.