Tęsiamos virtualios konsultacijos su dalykų mokytojais

Grįžti

Tęsiamos virtualios konsultacijos su dalykų mokytojais
event 2020-03-27 domain Nacionalinė švietimo agentūra label_outline Aktualijos

Tęsiamos virtualios konsultacijos su dalykų mokytojais

2020 kovo 26 d. įvyko penkios virtualios konsultacijos „Pasirengimas nuotoliniam mokymui“, kurios buvo skirtos matematikos, gamtos mokslų, užsienio kalbų, gimtosios kalbos (lenkų) ir kūno kultūros mokytojams. Jose dalyvavo dalyko asociacijų, metodinių būrelių pirmininkai ar deleguoti atstovai. Konsultacijas moderavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) atstovai.

Konsultacijų metu aptarti svarbiausi klausimai: kaip planuoti ir organizuoti ugdymo procesą, kaip pasirinkti skaitmenines priemones ir aplinkas, kokius ugdymo metodus taikyti, kaip teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį. Pateikta praktinių pavyzdžių, patarimų, įžvalgų, kviesta bendradarbiauti ir dalintis patirtimi, turimais mokymo(si) ištekliais, tinkančiais nuotoliniam mokymui(si), sutarta organizuoti tolimesnius virtualius susitikimus, kurie būtų skirti aptarti, kaip sekasi vykdyti nuotolinį mokymą(si) nuo kovo 30 d.

Visa virtualių konsultacijų medžiaga viešinama Nacionalinės švietimo agentūros sukurtame informaciniame puslapyje (tiesiogiai skiltyje „Vaizdo medžiaga“) bei kituose švietimo portaluose.  

Kviečiame susipažinti su 2020 kovo 26 d. įvykusių virtualių konsultacijų „Pasirengimas nuotoliniam mokymui“ medžiaga:

Iki susitikimų kitose virtualiose konsultacijose!