Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekos edukacinės ir kultūrinės veiklos, skirtos Tarptautiniam mokyklų bibliotekų mėnesiui

Grįžti

Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekos edukacinės ir kultūrinės veiklos, skirtos Tarptautiniam mokyklų bibliotekų mėnesiui
event 2019-10-24 domain Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija

Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekos edukacinės ir kultūrinės veiklos, skirtos Tarptautiniam mokyklų bibliotekų mėnesiui

Mokslo metai Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekoje prasidėjo prasmingai. Ją užpildė mokinių šurmulys, noras kuo skubiau pasiimti ir perskaityti literatūros padangės naujoves arba mokytojų rekomenduotas knygas. Tačiau knygos ir liktų tik knygomis be joms skirtų teminių veiklų bibliotekos erdvėse.

 

Todėl tradiciškai rugsėjo mėnesį visiems pirmų klasių mokinimas vyko edukacinės susipažinimo su biblioteka veiklos. Jų metu bibliotekos vedėja Vida Gudelienė pristatė vykstančius kultūrinius ir literatūrinius renginius, supažindino su skaityklos erdvėmis, bendrąja tvarka ir tradicijomis. 

Orientuojantis į kultūrinę bei edukacinę mokinių veiklą, bibliotekoje vyko integruota lietuvių kalbos, etnokultūros ir muzikos pamoka, kurios metu mokytojos I. Latonienė ir J. Bukėnienė organizavo 2b klasės mokinių veiklas. Jų metu buvo supažindinta su kanklių istorija, liaudiškos muzikos svarba, aptartos lietuvių tautos tradicijos, analizuoti tautosakos tekstai. Pamokos metu tekstai suskambo kanklių garsais ir mokinių atliekamų liaudiškų dainų natomis. 

Taip pat bibliotekos skaitykloje vyko mokytojų portretų paroda, kurią nupiešė ir dovanojo savo mokytojams III-IV klasių mokiniai, vadovaujami mokytojos A. Maračinskienės. Paroda skirta Mokytojo dienai. Visi aplankę piešinių ekspoziciją turėjo progos išvysti modernius ir itin meniškus mokinių darbus.

 

Spalio 8 d. Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekos skaityklojemokytojos Jolitos Kazlauskaitės - Bukėnienės organizuotos dvi atviros integruotos lietuvių kalbos pamokos „Lietuvių kalbos tarmės“ sujungė ir naujokus, ir senbuvius. Jų metu 2b ir 2c klasės mokiniai pristatė ilgalaikio projekto „Lietuviai prabyla tarmiškai“ tyrimo bei patirčių rezultatus, demonstravo darbo grupėse, viešojo kalbėjimo, savarankiškų veiklų vadybos, kūrybiškumo, bendradarbiavimo, saviraiškos, įsivertinimo kompetencijas. Atvirose pamokose – kai pamokõs neriboja klasės sienos – svečiavosi ir patirties sėmėsi gimnazijos pirmokai – 1c ir 1a klasė.Netradicinė ugdymo veikla bibliotekos viešojoje erdvėje mokinius paskatino ne tik viešai pristatyti atliktas užduotis, bet analizuoti ir apibendrinti savo nuveiktus darbus.Projekto metu 2b ir 2c klasės mokiniai rinko tarminių tekstų vaizdinę ir garsinę medžiagąiš savo artimųjų, ją analizavo, redagavo, apipavidalino, registravo ir pateikė port folio. Pavyko surinkti daug įdomių ir unikalių aukštaičių bei žemaičių tarmės pavyzdžių. Bibliotekoje savaitę bus eksponuojama geriausių šio projekto darbų paroda, skirta Bibliotekų metams paminėti. Vėliau minėti darbai keliaus į Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto tarmių fondą. 

Suplanuotos pažintinės veiklos respublikos teatruose: spektaklių ir Vaižganto muziejaus lankymas. Taip pat vyks kraštiečio uteniškio Vytauto Kazielos naujausio poezijos rinkinio „Alyvmedžiai“ pristatymas, kurio metu pats autorius dalinsis kūrybinėmis realijomis, o mokiniai pristatys jų rašytas recenzijas.

Svarbu pastebėti, kad gimnazijos bibliotekoje lankysis ne tik rajono literatai, bet vyks ir M.Mažvydo bibliotekos projekto „Metų knygos‘2019“ inicijuoti renginiai, kuriuose dalyvaus nominuotų kūrinių autoriai

Prasmingos rugsėjo ir spalio mėnesį vykusios veiklos bibliotekoje  -  įžanga į visus mokslo metus planuojamas bei vyksiančias įvairias edukacines veiklas, susijusias su gimnazijoje planuojamu modernu, įtraukiu bei orientuotu į jaunimo sudominimą ugdymo(-si) procesu.

Bibliotekos informacija