Utenos rajono savivaldybės pedagogai susipažino su „Universalaus dizaino“ strategija

Grįžti

Utenos rajono savivaldybės pedagogai susipažino su „Universalaus dizaino“ strategija
event 2019-09-25 domain Lyderių laikas label_outline Projektai ir konkursai

Utenos rajono savivaldybės pedagogai susipažino su „Universalaus dizaino“ strategija

Šių metų rugsėjo 20 d. Utenos rajono savivaldybės projekto „Lyderių laikas 3" kūrybinė komanda besidominčius pedagogus pakvietė į mokymo(si) strategijos „Universalus dizainas“ pristatymą. Pristatymas vyko Utenos „Saulės“ gimnazijoje. Dalyvavo daugiau nei 100 mokytojų ir mokyklų vadovų.

Kas yra „universalus dizainas“?

Kiekvienas besimokantysis turi skirtingus poreikius. Sėkmė pasiekiama tuomet, kai besimokantysis pats yra aktyvus, motyvuotas.

Ši mokymo(si) strategija ypatinga tuo, kad apima skirtingų ugdymosi poreikių vaikų ugdymą, pritaikant Harvardo universiteto profesorių Anne Meyer ir David Rose 1990 m. paskelbtų mokslinių tyrimų pagrindu suformuotą ugdymo strategiją „Universalus dizainas ugdymui” (angl. Universal design for learning).

Utena univers dizainas2 20190920                                                                                             

Ši ugdymo strategija grindžiama neuromokslų žiniomis apie tai, kaip žmogus mokosi. Tokių žinių pagrindu konstruojamas ugdymo procesas. Tyrimais patvirtinta, kad taikant šią ugdymo strategiją pasiekiama optimalių ugdymosi rezultatų kiekvienam vaikui, išugdomi tikslų numatymo, kryptingumo jų siekiant gebėjimai, vaikų iniciatyvumas ir noras mokytis. Ši ugdymo strategija leidžia optimizuoti skirtingų poreikių vaikų įtrauktį į ugdymo procesą.

Projektą „Lyderių laikas3“ ir numatomas Utenos rajono savivaldybėje veiklas pristatė Virginija Vaitiekienė, Utenos savivaldybės administracijos švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus specialistė.

Utena univers dizainas1 20190920                                                                                                         

Ugdymo strategiją „Universalus dizainas“ – Vytauto Didžiojo Universiteto Švietimo akademijos profesorė Alvyra Galkienė.

Apie JAV patirtis taikant universalaus dizaino strategiją kalbėjo prof. Lauren Freedman, Vakarų Mičigano universiteto (JAV) emeritė.              

Ugdymo strategijos „Universalus dizainas“ praktinio taikymo patirtis Lietuvoje pristatė Rasa Mockaitienė, Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazijos istorijos mokytoja.

Virginija Vaitiekienė
Utenos savivaldybės administracijos švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus specialistė