Valstybė toliau rems lietuvių studijas geriausiose pasaulio aukštosiose mokyklose

Grįžti

Valstybė toliau rems lietuvių studijas geriausiose pasaulio aukštosiose mokyklose
event 2019-05-29 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Valstybė toliau rems lietuvių studijas geriausiose pasaulio aukštosiose mokyklose

Valstybė jau antrus metus rems į geriausias pasaulio aukštąsias mokyklas įstojusių ir pasiryžusių po mokslų grįžti dirbti į Lietuvą studentų studijas. Šiandien Vyriausybė patvirtino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patobulintą tvarką, pagal kurią į paramą studijoms užsienyje galės pretenduoti asmenys, įstoję į bet kurią iš 50 geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų.

„Labai svarbu, kad remdama studijas geriausiuose pasaulio universitetuose valstybė skatina gabius Lietuvos žmones, pasirinkusius studijas užsienyje, pasisėmus geriausios patirties grįžti į Lietuvą ir įgyvendinti ją mūsų šalyje,“ – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Nuo šiol paramos skyrimo administravimas supaprastės atsisakant prievolės dalyviams teikti dokumentų anglų kalba notariškai patvirtintus vertimus. Taip pat numatoma atsisakyti šeimos pajamų vertinimo, o prioritetą skirti socialiai pažeidžiamiausioms grupėms: gaunantiems socialinę pašalpą, asmenims, kuriems nustatytas ribotas darbingumas, ir našlaičiams arba jaunuoliams, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta globa ar rūpyba.

Preliminariai numatoma, kad šiemet kaip ir pernai paramą studijoms užsienyje galės gauti apie 15 asmenų. Per metus valstybė vienam studentui galės skirti iki 20 tūkst. eurų. Parama gali būti teikiama studijų kainai ir pragyvenimo išlaidoms.

Skiriant finansavimą atsižvelgiama į aukštosios mokyklos vietą tarptautiniuose reitinguose, asmens motyvaciją ir finansinę padėtį.
Parama skiriama studijoms tose aukštosiose mokyklose, kurios patenka tarp pirmų 50 aukštųjų mokyklų pagal reitingo sritis bent viename iš trijų pasaulinių reitingų: Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU).

Studijos finansuojamos studentams, kurie įsipareigos baigę studijas grįžti į Lietuvą ir čia dirbti ne trumpiau kaip 3 metus. Darbą, kuriam reikalinga aukštojo mokslo kvalifikacija, paramą gavę studentai Lietuvoje turės pradėti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo studijų baigimo.

Studijų užsienyje finansavimo konkursą numatoma paskelbti artimiausiu metu, jį vykdys Valstybinis studijų fondas. Paraiškas finansavimui bus galima pateikti per 20 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo.


Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1173