Viceministrė J. Urbanovič: svarbiausi darbai bendrajame ugdyme ir ateity praversiančios nuotolinio mokymo pamokos

Grįžti

Viceministrė J. Urbanovič: svarbiausi darbai bendrajame ugdyme ir ateity praversiančios nuotolinio mokymo pamokos
event 2020-04-29 domain Švietimo, mokslo ir sporto ministerija label_outline Aktualijos

Viceministrė J. Urbanovič: svarbiausi darbai bendrajame ugdyme ir ateity praversiančios nuotolinio mokymo pamokos

Vos mėnuo – tiek trunka nuotolinis mokymas. Per tokį trumpą laikotarpį švietimo bendruomenė padarė didelį šuolį, visi kartu gerokai ūgtelėjome. Žinoma, patyrėme ir iššūkių. Tai natūralu, nes pastaruoju metu daug sprendimų reikėjo priimti skubiai, neįprastomis sąlygomis. Tokiomis aplinkybėmis ypač išauga supratimas dėl sprendimų priėmimo spartos ir patikimumo. Dar kartą įsitikinome, kad kartu su suinteresuotomis šalimis suformuoti sprendimai yra veiksmingesni, todėl ir ateinančius darbus atliksime intensyviai bendradarbiaudami su savivaldybėmis, mokytojų dalykininkų ir mokyklų vadovų asociacijomis, profsąjungomis ir informuodami apie juos visuomenę.

Pagrindiniai darbai, kurie mūsų laukia ateinančiomis savaitėmis, yra  pasiruošimas valstybinių brandos egzaminų organizavimui, rekomendacijų dėl mokyklų veiklos birželio mėnesį parengimas, savivaldybių ir mokyklų konsultavimas besiruošiant plėsti ikimokyklinio amžiaus vaikų užimtumo paslaugas ir kt. Priimant sprendimus bus konsultuojamasi su sveikatos priežiūros specialistais, epidemiologais, pasiremta praktikų patirtimi, informacija, gauta iš pasitarimų su mokyklų vadovais ir dalykų mokytojų asociacijomis bei  ekspertų išvadomis.

Jau artimiausiu laiku Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengs rekomendacijas dėl mokyklų veiklos birželio mėnesį. Bus atsakyta ir į aktualiausius klausimus, kaip vyks brandos egzaminai, kaip bus organizuojamas mokytojų darbas, kada jie galės išeiti atostogauti, jei karantinas dar nebus atšauktas, ir pan. Į rekomendacijų rengimą įtrauksime Lietuvos mokyklų vadovų asociaciją, mokytojų dalykininkų asociacijas, mokytojų profsąjungas.

Rekomendacijose dėl mokyklų veiklos birželį mokyklų vadovams bus siūloma peržiūrėti ir iš naujo susiderinti su mokytojais, kokius darbus jie planuoja atlikti nuo birželio mėn. Manome,  kad birželio 1–22 d. mokyklose vyktų konsultacijos abiturientams, taip pat vaikams, patiriantiems mokymosi sunkumų, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

Iš Sveikatos apsaugos ministerijos sulaukę rekomendacijų, kaip saugiai organizuoti brandos egzaminus, jas aptarsime kartu su savivaldybėmis, vadovų bei dalykų mokytojų asociacijomis, profsąjungomis.  Nacionalinė švietimo agentūra kartu su ekspertais taip pat modeliuoja kitus brandos egzaminų sesijos vykdymo variantus, jeigu užkluptų antroji pandemijos banga. Tačiau tikimės, kad to nebus, todėl kviečiame abiturientus ramiai ruoštis nuo birželio 22 d. prasidėsiančiai egzaminų sesijai.

Nuotolinio mokymo iššūkį patyrė visa švietimo bendruomenė, skirtingomis apimtimis ir nuotaikomis. Kad tai įvertintume ir panaudotume ateities sprendimams gegužės pabaigoje - birželio pradžioje organizuosime forumą, kuriame planuojame aptarti mokymo(si) karantino sąlygomis patirtis ir jų panaudojimą strateginiams švietimo tikslams. Numatome sutelkti praktikus, ekspertus, mokslininkus ir kviesti juos panagrinėti įvykusią patirtį, išmoktas pamokas, numatyti tyrimų ir analizių kryptis, kurių pagrindu galėtume formuoti nuotolinio mokymo tobulinimo ir skaitmeninio ugdymo strategijas.

Šalia darbų, susijusių su prisitaikymu prie karantino sąlygų, vyksta ir kiti ne mažiau svarbūs darbai – tęsiamos ugdymo turinio atnaujinimo veiklos, t.y. baigiamas rengti Kompetencijų raidos aprašas, Bendrųjų programų atnaujinimo vadovas, nuo gegužės mėn. darbus pradės visos bendrųjų programų atnaujinimo ekspertų darbo grupės. Rudenį parengti pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektai bus aptariami su Lietuvos mokyklų vadovų asociacija, mokytojų dalykininkų asociacijomis.

Taigi, ši nelengva pastarųjų dienų patirtis, nors ir labai mus visus sukrėtusi, nors ir ne viskas iš karto tobulai pavyko, švietimui, mokyklai išėjo į naudą. Drįstu taip sakyti. Ir tai dėl to, kad sugebėjome visi susitelkti, susikoncentruoti, bendradarbiauti.

Prof. dr. Jolanta Urbanovič, švietimo, mokslo ir sporto viceministrė