Viešosios konsultacijos „Ugdymo ir vertinimo proceso tobulinimo kryptys įvairių dalykų pamokose“

Grįžti

Viešosios konsultacijos „Ugdymo ir vertinimo proceso tobulinimo kryptys įvairių dalykų pamokose“
event 2020-01-27 domain Nacionalinė švietimo agentūra label_outline Aktualijos

Viešosios konsultacijos „Ugdymo ir vertinimo proceso tobulinimo kryptys įvairių dalykų pamokose“

Nacionalinė švietimo agentūra 2020 m. vasario 5, 12 ir 13 d. kviečia pradinio, kalbinio (lietuvių kalbos ir literatūrostautinių mažumų gimtųjų kalbų ir užsienio kalbų), dorinio ugdymo (etika, tikyba), istorijos, pilietinio ugdymo, matematikos, informacinių technologijų, gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos), kūno kultūros, meninio ugdymo (dailė, muzika, šokis) ir technologijų mokytojus į viešąsias konsultacijas „Ugdymo ir vertinimo proceso tobulinimo kryptys įvairių dalykų pamokose“.

Registracija į viešąsias konsultacijas vyksta informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“:

vasario 5 d.:

vasario 12 d.:

vasario 13 d.:

Renginių pradžia – 10.00 val. Dalyvių registracija – nuo 9.30 val. Renginių trukmė – 8 akad. val.

Klausytojams bus išduotos pažymos. Dalyviams gali būti kompensuotos kelionės į renginį išlaidos. Užsiregistravusiems asmenims bus išsiųsta išlaidų kompensavimo atmintinė su dokumentų, kuriuos reikės pateikti, sąrašu.

Metodinės dienos vykdomos įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2.-ESFA-V-715-02-0001), finansuojamą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

Daugiau informacijos:

telefonu +370 5 277 9881 arba elektroniniu paštu daina.grigeniene@nsa.smm.lt.

Raštas kvietimas 

Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ informacija