Visos dienos mokykla – ugdymo sėkmei

Grįžti

Visos dienos mokykla – ugdymo sėkmei
event 2019-06-26 domain Ugdymo plėtotės centras label_outline Aktualijos

Visos dienos mokykla – ugdymo sėkmei

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru 2018–2019 m. m. inicijavo Rekomendacijų dėl visos dienos mokyklos (toliau – VDM) kūrimo ir veiklos organizavimo, patvirtintų Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-606, pilotinį išbandymą. 38 mokyklos iš 22 savivaldybių, siekdamos gerinti mokinių pasiekimus, mokyklos mikroklimatą, užtikrinti visapusį mokinių ugdymą, išbandė Rekomendacijose siūlomus arba susikūrė savitus VDM modelius.

Kviečiame savivaldybių administracijų atstovus, savivaldybių tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, mokyklų vadovus ir mokytojų komandas susipažinti su VDM kūrimo galimybėmis. Informacinės sistemos „Ugdymo sodas“ rubrikos „Mokyklų tinklai“ skiltyje „Visos dienos mokykla“ rasite aktualią informaciją, susijusią su VDM nauda ir jos kūrimo galimybėmis: Metodines rekomendacijas visos dienos mokyklai kurti, apklausos dėl VDM įgyvendinimo rezultatų apžvalgą, VDM modelius išbandžiusių mokyklų ir VDM veiklos organizavimo Vilniaus miesto savivaldybėje patirtį, VDM veiklą reglamentuojančius dokumentus, tyrimus ir kita.