Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

„Europeana Education“ ir „European Schoolnet“ pristato ir kviečia skaityti leidinį „Penkeri inovatyvaus mokymosi skatinimo metai, naudojant skaitmeninį kultūros paveldą, 2015–2020“ (angl. Five years promoting innovative learning with digital cultural heritage, 2015–2020).
Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojus, pradinio ugdymo, STEM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos) dalykų ir IT mokytojus 2020 m. rugsėjo 24–25 d. 13–17 val. dalyvauti „Erasmus+“ programos projekto „Informatinio mąstymo ugdymas mokant(is) tyrinėjant“, angl. „Teaching ICT with Inquiry“ (toliau – TIWI), kartu su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru...
Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) atnaujintoje nuotoliniam mokymui(si) skirtoje švietimo portalo svetainėje rasite du naujus vaizdo įrašus ir dalyvavusių pranešėjų pateiktis.
Kviečiame naudotis Nacionalinės švietimo agentūros specialistų parengtu rekomendacinio pobūdžio skaitmeninių priemonių sąrašu, skirtu dirbti nuotoliniu būdu su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.
Europos Komisija, atsižvelgdama į COVID-19 pandemijos iškeltus iššūkius švietimo ir mokymo, jaunimo bei kultūros sektoriams, dar šiais metais skirs papildomą finansavimą strateginių partnerysčių projektams. Kvietimui visoms dalyvaujančioms šalims bendrai bus skiriama 200 mln. eurų.
Prasidėjus naujiems mokslo metams, veikla, pasibaigus pamokoms, jau negali remtis tik tradiciniais metodais ir aplinkomis. Jei epidemiologinė situacija šalyje pablogėtų, neformaliojo vaikų švietimo mokytojai turi būti pasiruošę dirbti su vaikais nuotoliniu arba mišriuoju būdu.
Kviečiame apsilankyti švietimo portalo nuotolinio mokymo(si) puslapyje ir stebėti vaizdo įrašus apie bendrųjų programų atnaujinimus bei nuotolinio ugdymo patirtis. Šalia vaizdo susitikimų rasite ir pristatymų pateiktis.
Maloniai kviečiame 2020 m. rugsėjo mėnesį dalyvauti susitikimuose nuotoliniu būdu, kurių metu bus pristatomos įvairios inovacijos apie skaitmeninius mokymo įrankius ir priemones, mokymo metodikas, skirtas ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ugdyti, ir skaitmenines mokymo aplinkas.
Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) rugpjūčio pabaigoje organizavo seminarus mokyklų vadovams, IKT koordinatoriams, mokytojams dėl virtualių mokymo aplinkų naudojimo. Mokyklų bendruomenės buvo supažindintos su siūlomomis nemokamomis platformomis, kurias siūlo verslo organizacijos, universitetai.
Renginių medžiagos skyrelyje paskelbti du nauji vaizdo įrašai. Čia rasite rugsėjo pradžioje įvykusius nuotolinius susitikimus, kuriuose aptariamos pradinio ir dorinio ugdymo aktualijos.
Pagrindinis nuotolinio kurso tikslas – padėti mokytojams efektyviai integruoti technologijas klasėje ir leisti mokiniams būti technologijų kūrėjais, ne tik naudotojais. Šį kursą gali lankyti pradinių ir vidurinių mokyklų bet kurio dalyko mokytojai.
Pradėjo veikti nauja „Erasmus“ akreditacijos programa, kurios tikslas – skatinti mokyklų tarpvalstybinius mainus ir bendradarbiavimą. Ši programa pristatoma naujuosiuose „School Education Gateway“ trumpuosiuose internetiniuose kursuose.
Net 93 proc. Lietuvos pedagogų įsitikinę, kad sprendimą dėl ugdymo įstaigose naudojamo skaitmeninio mokymosi turinio turi priimti mokyklos bendruomenė, rodo TAMO grupės atlikta apklausa. Jos rezultatai atskleidžia, kad tik 3 proc. mokytojų sutiktų sprendimo teisę atiduoti ministerijai, dar tiek pat jų palaikytų savivaldybės poziciją.
Europos Komisija, atsižvelgdama į COVID-19 pandemijos iškeltus iššūkius švietimo ir mokymo, jaunimo bei kultūros sektoriams, dar šiais metais skirs papildomą finansavimą strateginių partnerysčių projektams. Kvietimui visoms dalyvaujančioms šalims bendrai bus skiriama 200 mln. eurų.
Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) atnaujintoje nuotoliniam mokymui(si) skirtoje švietimo portalo svetainėje skelbsime aktualiausią informaciją mokykloms. Kviečiame sekti naujienas – taip sužinosite, kas naujo paskelbta svetainės skyreliuose.
Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) atnaujino nuotoliniam mokymui skirtą švietimo portalo svetainę www.emokykla.lt/nuotolinis. Svetainėje mokiniai, jų tėvai, mokytojai ir mokyklų vadovai gali rasti nuotoliniam mokymui reikalingą medžiagą, sukauptą nuotolinio mokymo metu ir papildytą nauju turiniu.
Nuotolinio susitikimo „Technologijų bendrosios programos atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas ir aptarimas“ vaizdo įrašas Susitikimo metu buvo pristatytas parengtas Nuotolinio mokymo(si)/ugdymo(si) vadovas, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir technologinio ugdymo bendrosios programos projektas.
Vaizdo konferencijoje „Kaip pasitinkame 2020–2021 mokslo metus?“, vykusioje 2020 m. rugpjūčio 19 dieną, skirtoje mokyklų vadovams – direktoriams ir direktorių pavaduotojams ugdymui, buvo aptariami 2019 m. (2018–2019 m. m.) bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos duomenys, taip pat kokios tendencijos matomos nacionaliniu mastu.
Nuotolinio susitikimo „Ekonomikos ir verslumo bendrosios programos atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas bei aptarimas“ vaizdo medžiaga. Susitikimo metu buvo pristatytas parengtas Nuotolinio mokymo(si)/ugdymo(si) vadovas, pasidalyta nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai, ekonomikos ir verslumo bendrosios programos projektas.
Projektas „Informatinio mąstymo ugdymas mokant(is) tyrinėjant“, angl. „Teaching ICT with Inquiry“ (toliau – TIWI), kviečia mokytojus ir visus, kurie domisi, kaip taikant tyrinėjimu grįstą mokymo(si) metodą mokyti programavimo STEM dalykuose, dalyvauti tarptautinėje vaizdo konferencijoje.
Rodoma 61 - 8095 įrašų
Įrašų puslapyje: