Renginių medžiaga

Vaizdo konferencija „Hibridinė pamoka „Kaip ir KAIP?“
2021-08-27
Aprašas:Rugpjūčio 27 d. Nacionalinė švietimo agentūra organizavo švietimo bendruomenei skirtą nuotolinę vaizdo konferenciją „Kaip ir KAIP: hibridinė pamoka?“. Šio renginio tikslas – pristatyti ir praktiškai parodyti galimybes, kaip kūrybiškai ir šiuolaikiškai ugdyti mokinį, naudojant turimas ir galimas technologijas taikant hibridinio mokymo būdą. Vaizdo konferencija – tai hibridinė pamoka, kurioje susijungė keletas skirtingų hibridinės klasių iš visos Lietuvos. Transliacijos metu interaktyviai parodyti skirtingų mokyklų hibridinių pamokų organizavimo modeliai ir technologijos, pasidalinta skirtingų mokomųjų dalykų pavyzdžiais, pateiktos rekomendacijos mokytojams apie ugdymo turinio įgyvendinimą hibridinės pamokos metu, galimi kūrybiški technologiniai sprendimai.
Rengėjas: NŠA

„Pavaduotojų lyderystė: mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimas. Naujausi mokinių pasiekimų nacionaliniai duomenys – kokią informaciją teikia?“
2021-08-27
Aprašas: Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamo viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ vaizdo konferencijos-diskusijos „Pavaduotojų lyderystė: mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimas. Naujausi mokinių pasiekimų nacionaliniai duomenys – kokią informaciją teikia?“, skirtos bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui vaizdo įrašas. Vaizdo konferencijoje-diskusijoje aptariami probleminiai klausimai:
- ką „kalba“ naujausi mokinių pasiekimų duomenys pandemijos ir jau taikytų mokymosi praradimų kompensavimo priemonių kontekste?
- kaip naudotis naujais informavimo apie pasiekimus būdais mokiniams ir mokytojams?
- kokios siūlytinos svarbiausios mokinių mokymosi praradimų kompensavimo priemonės ateinančiais mokslo metais?
Rengėjas: NŠA

Vaizdo konferencija-diskusija „Pavaduotojų lyderystė: 2020–2021 mokslo metų iššūkiai, brandinę asmeninį profesionalumą“
2021-06-29
Aprašas: Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamo viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ vaizdo konferencijos-diskusijos „Pavaduotojų lyderystė: 2020–2021 mokslo metų iššūkiai, brandinę asmeninį profesionalumą“, skirtos bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui vaizdo įrašas. Vaizdo konferencijoje-diskusijoje kalbama apie 2020–2021 mokslo metais pavaduotojams tekusius iššūkius, jų įveikimą, atradimus, gerąją praktiką.
Rengėjas: NŠA


LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Atradimai švietime pandemijos metu
2021-06-16
Aprašas: vaizdo konferencija „Atradimai švietime pandemijos metu“. Konferencijos tikslas – aptarti COVID-19 pandemijos atradimus ugdymo procese.
Rengėjas: ŠMSM

School Education Gateway. School education for traveller communities across Europe (Mokyklinis mokymas keliautojų bendruomenėms visoje Europoje)
2021-06-16
Aprašas: internetinis seminaras pristato Europos keliautojų bendruomenės švietimo tinklo ENTE veiklas. Tai mokyklų, organizacijų ir bažnyčių tinklas, įsipareigojęs užtikrinti, kad kiekvienas vaikas, kurio tėvai keliauja dėl profesijos ypatumų, gautų tas pačias švietimo galimybes kaip ir kiti vaikai.
Rengėjas: Internetinė Europos mokyklinio ugdymo platforma „School Education Gateway“ 

Daugiau vaizdo įrašų

Pavaduotojų lyderystė: nuotolinio ir kontaktinio mokymosi derinimas, mokymasis lauke
2021-06-01
Aprašas: Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamo viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ vaizdo konferencijos-diskusijos „Pavaduotojų lyderystė: nuotolinio ir kontaktinio mokymosi derinimas, mokymasis lauke“, skirtos bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui vaizdo įrašas. Vaizdo konferencijoje-diskusijoje kalbama apie nuotolinio ir kontaktinio mokymosi proceso organizavimo būdų derinimą, adaptaciją grįžus į mokyklą, mokymąsi lauke gegužės ir vasaros mėnesiais.
Rengėjas: NŠA

Mokslo studija apie nuotolinį ugdymą – nuo ašarų iki pasididžiavimo?
2021-05-24
Aprašas: kalbėta, prikalbėta ir apkalbėta apie pandemijos akivaizdoje vykusį ir vykstantį nuotolinį ugdymą, tačiau mes kviečiame į jį pažvelgti iš mokslo pusės. Apie 2020 metų pavasarį ir rudenį vykusį nuotolinį ugdymą kalbame su dr. Irena Stonkuviene – viena iš mokslo studijos „Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ autorių. ✔Kas buvo sunkiausia mokiniams, jų tėvams, mokytojams bei administracijai? ✔Ką pandemija „nuskriaudė“ ir „apdovanojo“ labiausiai? ✔Kaip keitėsi mokytojo vaidmens vertinimas? ✔Kokių laimėjimų ši situacija galiausiai atnešė? Kalbina „Renkuosi mokyti!“ alumnė Indrė Lebedytė-Mečionienė.
Rengėjas: Projektas „Renkuosi mokyti“

APSAUGOTI ATSKIRIANT AR ĮGALINTI PADEDANT?
2021-05-19
Aprašas: vaizdo konferencija „Apsaugoti atskiriant ar įgalinti padedant?“. Konferencija skirta mokyklų direktoriams ir pavaduotojams. Konferencijos tikslai: pristatyti ilgalaikio nuotolinio mokymo(si) pasekmes paauglių emocinei savijautai, reflektuoti mokyklos vadovų vaidmenį padedant 5–11 klasių mokiniams saugiai sugrįžti dar šiais mokslo metais į mokyklas; diskutuoti ir ieškoti atsakymų, kaip suvienyti bendram darbui visuomenės sveikatos specialistų, tėvų, pedagoginių darbuotojų pajėgas saugumui ir reikiamai pagalbai mokykloje užtikrinti mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. 
Rengėjas: ŠMSM

Vaizdo konferencija „Pavaduotojų lyderystė: papildoma mokymosi pagalba, konsultavimas"
2021-04-27
Aprašas: Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus organizuojamo viešųjų konsultacijų ciklo „Įsivertinimas, vadybiškumas, geros mokyklos kūrimas“ vaizdo konferencijoje, skirtoje bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui, „Pavaduotojų lyderystė: papildoma mokymosi pagalba, konsultavimas. TIMSS rezultatai“ kalbama apie Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 2021 metams priemonių įgyvendinimą ir trumpai pristatomi TIMSS tarptautinio tyrimo rezultatai.
Rengėjas: NŠA

Kokių pokyčių į švietimo sistemą įnešė nuotolinis mokymasis?
2021-04-15
Aprašas: dėl koronaviruso pandemijos paskelbtas karantinas su pertraukomis tęsiasi jau daugiau kai metus. Kartu su juo – ir nuotolinis mokymasis. Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė yra sakiusi, kad ir šiuos mokslo metus, tikėtina, baigsime prie kompiuterio ekranų. Vieni nuotoliniu mokymusi piktinasi: virtualus mokymasis tėra pamokų imitacija ir tai ateityje turės itin skausmingų pasekmių ne tik mokinių išsilavinimui, bet ir emocinei būklei. Kiti džiaugiasi – jis mokyklos duris atvėrė ne tik technologijoms, bet ir personalizuotam ugdymui. Tai jau dabar keičia ir ugdymo priemones, ir kokybę. 
Rengėjas: Lietuvos laisvosios rinkos institutas

VU mokslas be pamokslų. Ar nuotolinis mokymas kenkia vaikams?
2021-04-13
Aprašas: Vilniaus universiteto tinklalaidė, kuria siekiama ne moralizuoti ar pamokslauti, bet sužadinti smalsumą mokslo temoms. Išsamūs pokalbiai su Vilniaus universiteto mokslininkais padės klausytojams plėsti akiratį, skatins mąstyti savo galva ir gal net privers pakeisti nuomonę ar suabejoti nusistovėjusiomis „tiesomis“. Septintajame epizode laidos vedėjas Simonas Bendžius kartu su VU Filosofijos fakulteto profesore, psichologe Roma Jusiene aptaria tyrimo, parodžiusio, kaip nuotolinis ugdymas veikia vaikų emocinę būklę, rezultatus. 
Rengėjas: VU

Respublikinė pedagogų konferencija „IKT mokykloje: mokomės ir mokome“ (2 dalis, pradinių klasių metodinė grupė)
2021-04-08
Aprašas: konferencijos tikslas pasidalinti patirtimi, atrasti idėjų, patrauklių, aktualių formų, kaip taikyti informacines komunikacines technologijas ugdymo procese. Antrojoje dalyje pradinių klasių tikslinei grupei pranešimus skaitė VšĮ „Lispa“ direktorius Vaidas Baranauskas, Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos mokytoja Ilona Jucienė, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė Rasmuta Valčiukienė ir Radviliškio raj. Baisogalos gimnazijos dailės vyr. mokytoja Audronė Kudžmaitė, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė Liuba Stankevičienė, Utenos Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyriaus Pradinių klasių mokytoja metodininkė Loreta Šapokienė, Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė Odilija Juzukonienė, Utenos Aukštakalnio progimnazijos pradinių klasių vyr. mokytoja Rasa Juodvalkienė, Vytauto Mikalausko menų gimnazijos IT mokytoja metodininkė Vaida Rutkauskienė, Telšių ,,Kranto“ progimnazijos Pradinių klasių vyr. mokytoja Lilijana Pleinienė, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Rūta Bakūnienė, UAB „Biznio mašinų kompanija“ edukacinių sprendimų skyriaus vadovė Rūta Kairytė. 
Rengėjas: Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija.

Respublikinė pedagogų konferencija „IKT mokykloje: mokomės ir mokome“ (2 dalis, mokytojų dalykininkų grupė)
2021-04-08
Aprašas: konferencijos tikslas pasidalinti patirtimi, atrasti idėjų, patrauklių, aktualių formų, kaip taikyti informacines komunikacines technologijas ugdymo procese. Antrojoje dalyje pradinių klasių tikslinei grupei pranešimus skaitė VšĮ „Lispa“ direktorius Vaidas Baranauskas, Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos mokytoja Ilona Jucienė, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė Rasmuta Valčiukienė ir Radviliškio raj. Baisogalos gimnazijos dailės vyr. mokytoja Audronė Kudžmaitė, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė Liuba Stankevičienė, Utenos Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyriaus Pradinių klasių mokytoja metodininkė Loreta Šapokienė, Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė Odilija Juzukonienė, Utenos Aukštakalnio progimnazijos pradinių klasių vyr. mokytoja Rasa Juodvalkienė, Vytauto Mikalausko menų gimnazijos IT mokytoja metodininkė Vaida Rutkauskienė, Telšių ,,Kranto“ progimnazijos Pradinių klasių vyr. mokytoja Lilijana Pleinienė, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Rūta Bakūnienė, UAB „Biznio mašinų kompanija“ edukacinių sprendimų skyriaus vadovė Rūta Kairytė. 
Rengėjas: Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija. 

Respublikinė pedagogų konferencija „IKT mokykloje: mokomės ir mokome“ (1 dalis)
2021-04-08
Aprašas: konferencijos tikslas pasidalinti patirtimi, atrasti idėjų, patrauklių, aktualių formų, kaip taikyti informacines komunikacines technologijas ugdymo procese. Pirmojoje bendroje konferencijos dalyje savo patirtimis dalijosi aštuoni pranešėjai: buvęs Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos mokinys, mokymų įmonės „Agile Coach“ ir asociacijos „Agile Lietuva“ įkūrėjas Vaidas Adomauskas, studentas tyrėjas Aivaras Vilutis, VŠĮ „Edukraftas“ vadovas Darius Kniūkšta, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento direktorius dr. Vaino Brazdeikis, Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja ekspertė Violeta Raugalienė, Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, biologijos mokytojas Aleksej Peržu, Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos technologijų mokytojas ekspertas Aleksandras Ronkus ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos teisės skyriaus patarėja Margarita Valčiukė. 
Rengėjas: Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija. 

Ugdymo turinio atnaujinimas: kas vyksta? Skaitmeninimas ir / ar skaitmenizavimas
2021-03-26
Aprašas: vaizdo konferencijų metu projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ įgyvendintojai (LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Nacionalinės švietimo agentūros atstovai) pristato aktualiausius vykstančius ir planuojamus procesus, apžvelgia darbų eigą, specifinius klausimus ir kviečia visus konferencijos dalyvius dalyvauti diskusijoje, kuri reikalinga norint pasiekti kokybiškus rezultatus turinio atnaujinimo veiklose. Šio mėnesio tema – ugdymo turinio skaitmeninimas ir skaitmenizavimas (koks yra esminis skirtumas, kokios priemonės yra numatytos vykdant šiuos procesus). 
Rengėjas: NŠA

Nuotolinis susitikimas, skirtas aptarti ugdymo turinio skaitmeninimą
2021-02-23
Aprašas: susitikimo metu kalbėta apie ugdymo turinio skaitmeninimą, DNR lėšų panaudojimą mokyklose 2020 metais, pristatytas skaitmeninių mokymo priemonių sąrašas, papasakota apie Nacionalinės švietimo agentūros skaitmenines mokymo priemones, pateiktos nuorodos surasti metodinės medžiagos. Dalyviai išgirdo apie skaitmeninių mokymo priemonių atnaujinimą: lūkesčius ir iššūkius. Buvo kalbama apie naujų skaitmeninių mokymo priemonių kūrimą, taip pat atnaujintų Bendrųjų ugdymo programų atvaizdavimą.
Apie visa tai, ir daugelį kitų dalykų, susitikime kalbėjo, mintimis ir įžvalgomis dalijosi Nacionalinės švietimo agentūros atstovai.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Ugdymo turinio skaitmenizavimas. DNR lėšų panaudojimas mokyklose 2020 m.
2) Naujų skaitmeninių mokymo priemonių kūrimas
3) Skaitmeninių mokymo priemonių atnaujinimas: lūkesčiai ir iššūkiai

Forumas „Skaitmeninė medžiaga: kokia ji turėtų būti, kad mokytojai galėtų veiksmingai ja pasinaudoti?“
2021-02-08
Aprašas: mokytojai, mokslininkai, švietimo ekspertai dalyvavo forume, kuriame diskutavo ir pateikė siūlymus, kokia turėtų būti skaitmeninė medžiaga, kad mokytojai ir mokiniai galėtų veiksmingai ja pasinaudoti. 
Rengėjas: Seimo narė prof. habil. dr. Vilija Targamadzė


Vaizdo renginys „Įtraukiojo ugdymo link. Švietimo pagalbos teikimo patirtys karantino metu“
2020-12-18
Aprašas: vaizdo konferencijoje, skirtoje Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinių būrelių pirmininkams ir Pedagoginių psichologinių tarnybų/Švietimo pagalbos tarnybų specialiesiems pedagogams ir logopedams,  pristatytos naujovės ir patirtys, susijusios su įtraukties švietime plėtojimu. Renginio metu dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatomis dėl įtraukties įgyvendinimo 2021–2024 metais, įtraukiojo ugdymo perspektyvomis, įtraukties didinimo galimybėmis bei įžvalgomis, teikiant švietimo pagalbą karantino laikotarpiu.  
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Įtraukties keliu.
2) Kaip mums sekasi karantino laikotarpiu?
3) Pedagoginės psichologinės tarnybos specialiojo pedagogo funkcijų tęstinumas karantino sąlygomis.
4) Karantinas: kai išnyksta komforto zona.

Bendrojo ugdymo mokyklos įsivertinimas kaip nuolatinis kokybės vadybos procesas
2020-12-03
Aprašas: šios viešosios konsultacijos metu keturios bendrojo ugdymo mokyklos dalinosi savo patirtimi apie įsivertinimo veiksmingumą bei buvo pristatoma bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketa už 2020 m. (2019–2020 m. m.). Viešosios konsultacijos tikslas – skatinti bendrojo ugdymo mokyklas atlikti įsivertinimą. PROGRAMA.
Rengėjas: NŠA

Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Phil Lambert
2020-11-13
Aprašas: 1 dalis „Vertinimas: formuojamojo ir apibendrinančio vertinimo derinimas“ (Phil Lambert pristatymas ir darbo grupėse pristatymai).
Rengėjas: NŠA

Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Phil Lambert
2020-11-13
Aprašas: 2 dalis „Mokytojų vertinimo sprendimų nuoseklumas ir nuosaikumas“. Keturių dienų konsultacijos refleksija (Phil Lambert pristatymas ir darbo grupėse pristatymai).
Rengėjas: NŠA

Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Phil Lambert
2020-11-12
Aprašas: 1 dalis „Vidurinis ugdymas: dalykinės sritys/kursai“ (Phil Lambert pristatymas ir darbo grupėse pristatymai).
Rengėjas: 
NŠA

Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Phil Lambert
2020-11-12
Aprašas: 
2 dalis Vidurinio ugdymo mokymo(si) dalykų atnaujinimas: kriterijai (Phil Lambert pristatymas ir darbo grupėse pristatymai).
Rengėjas: 
NŠA

Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Phil Lambert
2020-11-06
Aprašas: 1 dalis „Įvairių šalių vidurinio ugdymo organizavimo patirties pavyzdžiai“ (Phil Lambert pristatymas ir darbo grupėse pristatymai)
Rengėjas: NŠA

Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Phil Lambert
2020-11-06
Aprašas: 2 dalis Vidurinio ugdymo mokymo(si) kreditai ir rezultatų pripažinimas (Phil Lambert pristatymas ir darbo grupėse pristatymai).
Rengėjas: NŠA

Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Phil Lambert. 1 dalis „Vidurinio ugdymo tendencijos“
2020-10-30
Aprašas: Phil Lambert pristatymas ir darbo grupėse pristatymai.
Rengėjas: NŠA

Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Phil Lambert. 2 dalis „Vidurinio ugdymo tendencijos“
2020-10-30
Aprašas: Phil Lambert pristatymas ir darbo grupėse pristatymai.
Rengėjas: NŠA

\

Vaizdo konferencija “Švietimo pagalbos teikimas mokykloje”, II dalis
2020-09-08
Aprašas: vaizdo konferencijoje, skirtoje švietimo įstaigų vadovams, Vaiko gerovės komisijos pirmininkams, pristatytos bendrojo ugdymo mokyklų patirtys apie įtraukųjį nuotolinį ugdymą, švietimo pagalbą, pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojų padėjėjų darbo organizavimą, Vaiko gerovės komisijos veiklą bei apie iššūkius mokyklai ir pagalbos mokiniui specialistams dirbant nuotoliniu būdu.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Įtraukusis nuotolinis ugdymas. Švietimo pagalba.
2) Vaiko gerovės komisijos veikla.
3) Iššūkiai mokyklai ir švietimo pagalbos specialistams dirbant nuotoliniu būdu.
4) Psichologinė ir socialinė pedagoginė pagalba mokyklai dirbant nuotoliniu (mišriuoju / hibridiniu) būdu.

„G Suite for Education“ apžvalga IT koordinatoriams, IKT
2020-09-01
Aprašas: pristatomos pagrindinės „G Suite for Education“ funkcijos, ištekliai, vaizdo konferencijų platforma, klasės valdymas, bendravimas ir bendradarbiavimas, lentos funkcijos, saugumo užtikrinimas ir kt. paslaugos mokyklai ir jų administravimas.
Rengėjas: NŠA

„Istorijos ir Pilietinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas bei aptarimas“
2020-08-31
Aprašas: susitikimo metu buvo pristatytas parengtas Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas, pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai, pristatyti istorijos ir pilietinio ugdymo bendrųjų programų projektai.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys: 
1) Socialinis ugdymas 1–4 klasėse
2) Socialinis ugdymas Istorija, 5–10 klasėse
3) „Pilietiškumo ugdymo pagrindų“ bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatymas bei aptarimas

Nuotolinio susitikimo „Geografijos bendrosios programos atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas bei aptarimas“
2020-08-28
Aprašas: susitikimo metu buvo pristatytas parengtas Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas, pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir geografijos bendrosios programos projektas.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Nuotolinio mokymo patirtis
2) Socialinis ugdymas 1–4 klasėse
3) Geografijos dalyko tikslo, uždavinių, ugdomų gebėjimų ir mokymosi turinio dermė
4) Geografijos bendrosios programos mokymosi turinio pristatymas

Nuotolinio susitikimo „Ekonomikos ir verslumo bendrosios programos atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas bei aptarimas“
2020-08-27
Aprašas: susitikimo metu buvo pristatytas parengtas Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas, pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir ekonomikos ir verslumo bendrosios programos projektas.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:

1) Ekonomikos ir verslumo bendrosios programos mokymosi turinio pristatymas 
2) Projektas “Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas”. Finansinis raštingumas 1-8 klasėse

Vaizdo konferencija “Švietimo pagalbos teikimas mokykloje”
2020-08-27
Aprašas: vaizdo konferencijoje, skirtoje švietimo įstaigų vadovams, Vaiko gerovės komisijos pirmininkams, pristatyti teisės aktų pakeitimai, psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimo galimybės mokyklai dirbant nuotoliniu (ar mišriuoju) būdu, skaitmeninių priemonių saugykla bei naudojimosi jais būdai, metodinės rekomendacijos mokykloms „Nuotolinio mokymo/ugdymo(si) vadovas“.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Aktuali informacija. Irma Čižienė, NŠA Švietimo pagalbos departamento direktorė
2) Psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimo galimybės mokyklai dirbant nuotoliniu (ar mišriuoju) būdu. Remigijus Auškelis, NŠA Psichologijos skyriaus vedėjas
3) Skaitmeninės mokymo priemonės. Kam skirtos ir kur jų ieškoti? Ana Pavilovič-Jančis, Specialiosios pedagogikos skyriaus specialioji pedagogė

MOODLE IT administratoriams – „Kaip pasiruošti naujiems mokslo metams?“
2020-08-26
Aprašas: vaizdo konferencijos metu buvo supažindinama su VMA MOODLE pritaikymu institucijos poreikiams bei aplinkos administravimu, išsamiai pristatomas MOODLE administratoriaus vaidmuo, funkcijos ir galimybės, plačiau aptariami pagrindiniai veiksmai, kaip sėkmingai valdyti ugdymo procesą MOODLE aplinkoje.
Rengėjas: NŠA

IKT koordinatorių seminaras
2020-08-24
Aprašas: vaizdo konferencijoje buvo pristatytas „Microsoft Teams“ ir „Microsoft 365“ administravimas mokyklų IKT koordinatoriams.
Rengėjas: NŠA 
 
Apie MOODLE mokyklų vadovams – „Kodėl verta rinktis MOODLE?“
2020-08-24
Aprašas: vaizdo konferencijos metu buvo pristatyti pagrindiniai VMA MOODLE aplinkos privalumai bei naujovės, pateiktos rekomendacijos, nuo ko pradėti planuojantiems naudoti MOODLE bei kaip pasiruošti naujiems mokslo metams. Buvo pademonstruoti sėkmingi MOODLE taikymo pavyzdžiai bei pristatytos kvalifikacijos tobulinimo galimybės. 
Rengėjas: NŠA

„Microsoft Teams“ mokyklų vadovams ir administracijos darbui užtikrinti
2020-08-24 
Aprašas: vaizdo konferencijos metu buvo aptariami šie klausimai: kaip gauti „emokykla“ paskyras? Kaip formuojami prisijungimo duomenys ir slaptažodžiai? Kaip jungtis prie „Office365” aplinkos? Kaip administracijai išnaudoti „Teams“ kasdieninėje veikloje.
Rengėjas: NŠA
Pateiktis
„Microsoft Teams - Education Edition“
 
 
Vaizdo konferencija-refleksija „Mokyklų atradimai reaguojant į COVID-19 iššūkį“
2020-06-19
Aprašas: 10-oje vaizdo konferencijoje, skirtoje mokyklos direktorių pavaduotojams, buvo kalbama apie tai, kas svarbu švietime šiandien (aptarti EBPO tyrimo rezultatai), ieškota geros mokyklos aspektų raiškos organizuojant ugdymą karantino laikotarpiu.
Rengėjas: NŠA
Pateiktis EBPO tyrimo ataskaita EN kalba
 
2020-05-27
Aprašas: susitikimas buvo skirtas mokyklos direktorių pavaduotojams. Vaizdo konferencijoje aptarti klausimai: projektinės veiklos organizavimo ypatumai nuotolinio ugdymo(si) procese ir šios veiklos vertinimo kriterijai.
Rengėjas: NŠA
 
2020-05-24
Aprašas: susitikimas buvo skirtas mokyklos direktorių pavaduotojams. Vaizdo konferencijoje aptarti klausimai: refleksijos reikšmė ir svarba nuotolinio ugdymo(si) procese, kaip panaudoti refleksiją kokybiškam grįžtamajam ryšiui ir kryptingam mokinių ugdymui, kaip ir kokius pokyčius mokykloje sukuria reflektuojantys mokytojai.
Rengėjas: NŠA

2020-05-13
Aprašas: aptarti klausimai: patyriminio ugdymo poreikis mokiniui mokantis nuotoliniu būdu, kaip organizuojamas patyriminis ugdymas ir kokie pagrindiniai kriterijai formuluojami įsivertinant patyriminio ugdymo veiksmingumą.
Rengėjas: NŠA
 
2020-05-11
Aprašas: aptarti klausimai: mokymosi pagalbos poreikis mokiniui mokantis nuotoliniu būdu, kaip organizuojamas mokymosi pagalbos teikimas mokiniui, kokie sprendimai reikalingi savivaldybės ir nacionaliniu lygmeniu.
Rengėjas: ŠMSM ir NŠA
 
2020-04-30
Aprašas: aptarti klausimai: ugdymo organizavimo trikdžiai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu ir kaip jie sprendžiami mokykloje; kokios mokyklos rekomendacijos mokytojams peržiūrint ir atsirenkant ugdymo turinį; kokie mokyklos pasiūlymai mokytojui diferencijuojant ir personalizuojant ugdymo turinį; kokie sprendimai reikalingi savivaldybės ir nacionaliniu lygmeniu.
Rengėjas: NŠA
 
 
2020-04-24
Aprašas: buvo pasidalinta nuotolinio ugdymo organizavimo patirtimis, sprendžiant iššūkius, susijusius su grįžtamojo ryšio užtikrinimu.
Rengėjas: ŠMSM ir NŠA
 

Nuotolinis mokymas. Mokymo nuotoliniu būdu „Meninio ugdymo (šokio, teatro) mokytojams“ refleksija
2020-04-20
Aprašas: susitikimo metu buvo pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti iššūkiai, pasiekimai.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:

 
2020-04-20
Aprašas: susitikime pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti iššūkiai ir pasiekimai.
Rengėjas: NŠA
 
2020-04-20
Aprašas: refleksijos metu buvo pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti pasiekimai. 
Rengėjas: NŠA
 
2020-04-18
Aprašas: buvo pasidalinta nuotolinio ugdymo organizavimo patirtimis sprendžiant iššūkius, susijusius su mokinių mokymosi krūviais.
Rengėjas: ŠMSM ir NŠA
2020-04-17
Aprašas: refleksijos metu buvo  pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti pasiekimai.
Rengėjas: NŠA

Nuotolinis mokymas. Medžiaga gamtos mokslų mokytojams
2020-03-31
Aprašas: virtualių konsultacijų „Pasirengimas nuotoliniam mokymui“ medžiaga gamtos mokslų mokytojams.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Nuotolinio mokymo patirtis Kauno Jėzuitų gimnazijoje
2) Nuotolinis mokymas „Saulės“ privačioje gimnazijoje

event_available
event_busy

Rodoma 1 - 6309 įrašų
Įrašų puslapyje: