Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

Nuotolinio susitikimo „Dorinio ugdymo(etikos ir tikybos) bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatymas“
2020-09-02
Aprašas: susitikimo metu buvo pristatytas parengtas Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas, pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir dorinio ugdymo etikos ir tikybų bendrosios programos projektas.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Nuotolinio katalikų tikybos mokymo(si) patirtis
2) Etikos dalyko mišraus bei  nuotolinio mokymo aspektai 
3) Dorinio ugdymo (etikos ir tikybų) bendrosios programos atnaujinimo darbų pristatymas

2020-04-17
Aprašas: refleksijos metu buvo  pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti pasiekimai.
Rengėjas: NŠA