Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

Nuotolinio susitikimo „Sveikatos ir fizinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas ir aptarimas“
2020-09-03
Aprašas: susitikimo metu buvo pristatytas parengtas Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas, pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir Sveikatos ir fizinio ugdymo bendrųjų programų projektai.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Bendrųjų programų atnaujinimo darbai
2) Fizinio ugdymo tikslo, uždavinių, pasiekimų ir mokymosi turinio pristatymas
3) Nuotolinio mokymo patirtis
4) Sveikatos ugdymo BP atnaujinimo darbai

2020-04-17
Aprašas: susitikimo metu buvo pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti iššūkiai, pasiekimai.
RengėjasNŠA