Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

Fizinio ugdymo (1 - 4kl.) programos pristatymas
2021-02-11
Aprašas: Atnaujindami Bendrąsias programas (2020) pristatome vaizdo įrašus, kuriuose autoriai supažindina su esminiais atnaujinamų Bendrųjų programų elementais ir naujovėmis. 
Rengėjas: NŠA

Mokykla „Paroda 2020“. Inovacijų taikymas pamokoje (su vertimu į gestų k.)
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: dalies Lietuvos mokyklų ir jų mokytojų gyvenimą praturtino Nacionalinės švietimo agentūros 2019–2020 m. plėtotas projektas „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“. Įgyvendinant projekto veiklas, vykdytas inovacijų diegimas ir išbandymas bendrajame ugdyme. Pranešime pristatomas inovacijų išbandymas septyniose ugdymo srityse: kalbų, matematikos ir IT, gamtos mokslų ir kūno kultūros, socialinio ir dorinio ugdymo, menų ir technologijų, pradinio ugdymo, specialiojo ugdymo.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Atnaujinamų Bendrųjų programų (2020) Fizinio ugdymo Bendrosios programos pagrindiniam ugdymui projektas
2021-01-04
Aprašas: atnaujindami Bendrąsias programas (2020) pristatome vaizdo įrašus, kuriuose autoriai supažindina su esminiais atnaujinamų Bendrųjų programų elementais ir naujovėmis. 
Rengėjas: NŠA

Socialinio emocinio, sveikatos ir žmogaus saugos BP projekto pristatymas
2021-01-05
Aprašas: atnaujinamų Bendrųjų programų (2020) Sveikatos ir fizinio ugdymo srities Socialinio, emocinio, sveikatos ugdymo ir žmogaus saugos atnaujinamos Bendrosios programos projekto pradiniam ir pagrindiniam ugdymui vaizdo įrašas.
Atnaujindami Bendrąsias programas (2020) pristatome vaizdo įrašus, kuriuose autoriai supažindina su esminiais atnaujinamų Bendrųjų programų elementais ir naujovėmis. Šis įrašas skirtas Sveikatos ir fizinio ugdymo srities Socialinio, emocinio, sveikatos ugdymo ir žmogaus saugos atnaujinamos Bendrosios programos projekto pradiniam ir pagrindiniam ugdymui. 
Rengėjas: NŠA

Paroda „Mokykla 2020“. Viešoji konsultacija „Sveikatos ir fizinis ugdymas. Dorinis ugdymas“
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: per šią konsultaciją pristatomi ir su švietimo bendruomene aptariami atnaujinamų Sveikatos ir fizinio ugdymo ir Dorinio ugdymo bendrųjų programų esminiai pokyčiai, pradinio ir pagrindinio ugdymo naujovės, bendrųjų programų skaitmenizavimo projektas.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Nuotolinio susitikimo „Sveikatos ir fizinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas ir aptarimas“
2020-09-03
Aprašas: susitikimo metu buvo pristatytas parengtas Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas, pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir Sveikatos ir fizinio ugdymo bendrųjų programų projektai.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Bendrųjų programų atnaujinimo darbai
2) Fizinio ugdymo tikslo, uždavinių, pasiekimų ir mokymosi turinio pristatymas
3) Nuotolinio mokymo patirtis
4) Sveikatos ugdymo BP atnaujinimo darbai

2020-04-17
Aprašas: susitikimo metu buvo pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti iššūkiai, pasiekimai.
RengėjasNŠA