Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

Atnaujinamų gamtamokslinio ugdymo bendrųjų programų chemijos mokymosi turinio pristatymas ir aptarimas
2020-08-26
Aprašas: susitikimo metu pristatytas ir aptartas chemijos mokymosi turinys pateiktas 5-8 ir 9-10 klasių gamtamokslinio ugdymo programos projekte.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Chemijos mokymosi turinys 5-8 klasėse
2) Chemijos mokymosi turinys 9 klasėje
3) Chemijos mokymosi turinys 10 klasėje

Atnaujinamų gamtamokslinio ugdymo bendrųjų programų fizikos mokymosi turinio pristatymas ir aptarimas
2020-08-26
Aprašas: informacinėje vaizdo konferencijoje,  viena iš programos rengėjų Rigonda Skorulskienė pristatė, koks mokymosi turinys numatomas kiekvienoje iš 1−10 klasių, aptarė pagrindinius pokyčius, paaiškino, kuo buvo remtasi atsirenkant mokymosi turinį. Vyko aktualių su bendrųjų programų atnaujinimu susietų klausimų aptarimas.
Rengėjas: NŠA
Pateiktis Bendrųjų programų atnaujinimas. Fizikos mokymosi turinys (projektas)
 
Gamtos mokslų bendrosios programos atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas
2020-08-26
Aprašas: informacinėje vaizdo konferencijoje buvo pristatytas „Nuotolinio mokymo/ugdymo(si) vadovas“, pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimi, pristatyti ir aptarti Bendrųjų programų atnaujinimo darbai, numatomi gamtamokslinio ugdymo tikslai, uždaviniai, pasiekimų raidos ir lygių požymių aprašai, kiti su programų atnaujinimu susieti aktualūs klausimai.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys: 
1) Nuotolinio mokymo(si)/ugdymo(si) vadovas
2) Nuotolinio mokymo patirtis
3) Bendrųjų programų atnaujinimo darbai
4) Gamtamokslinio ugdymo tikslų, uždavinių, pasiekimų raidos ir požymių pristatymas

2020-04-20
Aprašas: refleksijos metu buvo  pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti pasiekimai.
Rengėjas: NŠA
 
Nuotolinis mokymas. Medžiaga gamtos mokslų mokytojams
2020-03-31
Aprašas: virtualių konsultacijų „Pasirengimas nuotoliniam mokymui“ medžiaga gamtos mokslų mokytojams.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Nuotolinio mokymo patirtis Kauno Jėzuitų gimnazijoje
2) Nuotolinis mokymas „Saulės“ privačioje gimnazijoje