Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

Paroda „Mokykla 2020“. Ką darau mokykloje kitaip po nuotolinio darbo?
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: renginyje nagrinėjama, kaip pritaikyti virtualią mokymo(si) aplinką „Moodle“, organizuojant matematikos, fizikos ir informacinių technologijų pamokas. Aptariama refleksijų, interaktyvaus mokymo kūrybinė patirtis. Pristatoma, kaip skirtingų poreikių ir gebėjimų mokiniams diferencijuoti užduotis, padedančias greitai ir veiksmingai į(si)vertinti žinias. Pristatoma interaktyvi veikla „Kaip skaitmenizacija pakeitė mano pamoką?“
Rengėjas: NŠA„Litexpo"
 
Mokykla „Paroda 2020“. STEAM ugdymas: iššūkis priimtas
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: STEAM ugdymas – vienas šiuolaikiškų ugdymo būdų, kai integruojami gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos mokomieji dalykai. Jis ugdo mokinių kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus. STEAM integralaus ugdymo principų panaudojimas švietime gali padėti spręsti mokinių susidomėjimo šiais dalykais stokos problemą ir padėti rengti ateities inovacijų lyderius. Renginyje susipažinsite su „Science on Stage Europe“ veikla ir organizuojamu konkursu gamtos mokslų mokytojams. Jo metu vyks mokytojų atranka dalyvauti Europos festivalyje „Science on Stage festival 2022“. Apžvelgiami trys STEAM „Erasmus +“ strateginių partnerysčių projektai: STEM mokyklos ženklas“, „STEAM ugdymo tobulinimas“ ir „21 amžiaus mokykla“. Taip pat pristatomos projektų veiklas, pasiekimus, planuojamus konkursus ir kompetencijų tobulinimo renginius, pasiektus ir laukiamus rezultatus. 
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. Viešoji konsultacija „Gamtos mokslai“
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: per šią konsultaciją pristatomi ir su švietimo bendruomene aptariami atnaujinamos Gamtos mokslų bendrosios programos esminiai pokyčiai, pradinio ir pagrindinio ugdymo naujovės, bendrųjų programų skaitmenizavimo projektas.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Atnaujinamų gamtamokslinio ugdymo bendrųjų programų chemijos mokymosi turinio pristatymas ir aptarimas
2020-08-26
Aprašas: susitikimo metu pristatytas ir aptartas chemijos mokymosi turinys pateiktas 5-8 ir 9-10 klasių gamtamokslinio ugdymo programos projekte.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Chemijos mokymosi turinys 5-8 klasėse
2) Chemijos mokymosi turinys 9 klasėje
3) Chemijos mokymosi turinys 10 klasėje

Atnaujinamų gamtamokslinio ugdymo bendrųjų programų fizikos mokymosi turinio pristatymas ir aptarimas
2020-08-26
Aprašas: informacinėje vaizdo konferencijoje,  viena iš programos rengėjų Rigonda Skorulskienė pristatė, koks mokymosi turinys numatomas kiekvienoje iš 1−10 klasių, aptarė pagrindinius pokyčius, paaiškino, kuo buvo remtasi atsirenkant mokymosi turinį. Vyko aktualių su bendrųjų programų atnaujinimu susietų klausimų aptarimas.
Rengėjas: NŠA
Pateiktis Bendrųjų programų atnaujinimas. Fizikos mokymosi turinys (projektas)
 
Gamtos mokslų bendrosios programos atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas
2020-08-26
Aprašas: informacinėje vaizdo konferencijoje buvo pristatytas „Nuotolinio mokymo/ugdymo(si) vadovas“, pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimi, pristatyti ir aptarti Bendrųjų programų atnaujinimo darbai, numatomi gamtamokslinio ugdymo tikslai, uždaviniai, pasiekimų raidos ir lygių požymių aprašai, kiti su programų atnaujinimu susieti aktualūs klausimai.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys: 
1) Nuotolinio mokymo(si)/ugdymo(si) vadovas
2) Nuotolinio mokymo patirtis
3) Bendrųjų programų atnaujinimo darbai
4) Gamtamokslinio ugdymo tikslų, uždavinių, pasiekimų raidos ir požymių pristatymas

2020-04-20
Aprašas: refleksijos metu buvo  pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti pasiekimai.
Rengėjas: NŠA
 
Nuotolinis mokymas. Medžiaga gamtos mokslų mokytojams
2020-03-31
Aprašas: virtualių konsultacijų „Pasirengimas nuotoliniam mokymui“ medžiaga gamtos mokslų mokytojams.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Nuotolinio mokymo patirtis Kauno Jėzuitų gimnazijoje
2) Nuotolinis mokymas „Saulės“ privačioje gimnazijoje