Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

Paroda „Mokykla 2020“. Ką darau mokykloje kitaip po nuotolinio darbo?
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: renginyje nagrinėjama, kaip pritaikyti virtualią mokymo(si) aplinką „Moodle“, organizuojant matematikos, fizikos ir informacinių technologijų pamokas. Aptariama refleksijų, interaktyvaus mokymo kūrybinė patirtis. Pristatoma, kaip skirtingų poreikių ir gebėjimų mokiniams diferencijuoti užduotis, padedančias greitai ir veiksmingai į(si)vertinti žinias. Pristatoma interaktyvi veikla „Kaip skaitmenizacija pakeitė mano pamoką?“
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Gamtos mokslų bendrosios programos atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas
2020-08-26
Aprašas: informacinėje vaizdo konferencijoje buvo pristatytas „Nuotolinio mokymo/ugdymo(si) vadovas“, pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimi, pristatyti ir aptarti Bendrųjų programų atnaujinimo darbai, numatomi gamtamokslinio ugdymo tikslai, uždaviniai, pasiekimų raidos ir lygių požymių aprašai, kiti su programų atnaujinimu susieti aktualūs klausimai.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys: 
1) Nuotolinio mokymo(si)/ugdymo(si) vadovas
2) Nuotolinio mokymo patirtis
3) Bendrųjų programų atnaujinimo darbai
4) Gamtamokslinio ugdymo tikslų, uždavinių, pasiekimų raidos ir požymių pristatymas

2020-04-20
Aprašas: refleksijos metu buvo  pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti pasiekimai.
Rengėjas: NŠA
 
Nuotolinis mokymas. Medžiaga gamtos mokslų mokytojams
2020-03-31
Aprašas: virtualių konsultacijų „Pasirengimas nuotoliniam mokymui“ medžiaga gamtos mokslų mokytojams.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Nuotolinio mokymo patirtis Kauno Jėzuitų gimnazijoje
2) Nuotolinis mokymas „Saulės“ privačioje gimnazijoje