Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

Paroda „Mokykla“. Įtraukiojo ugdymo gerosios patirties sklaida skaitmeniniu formatu
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: kaip naudotis šiuolaikinėmis technologijomis asmeninio ir profesinio gyvenimo labui, tobulinant įtraukiojo ugdymo sistemą? Nemaža dalis pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojų yra pasirengę priimti naujus iššūkius. Šis pranešimas ir yra apie tai, kaip galima pasinaudoti informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, norint sėkmingai pristatyti savo gerąją darbo patirtį, idėjas, padėti sau ir kitiems žengti kelis žingsnius į priekį. Pristatome pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojų parengtus skaitmeninius plakatus, pranešimus, kuriuose pateiktos gerosios darbo praktikos. Tikimės, kad pasisemsite idėjų, kūrybingų minčių ir tiesiog pasidžiaugsite kolegų įgyvendintais darbais. 
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. Versmė, kuri mane augina
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: šio pranešimo metu sužinosite, kaip nuotolinio mokymo(si) metu, pasitelkiant virtualią „Moodle“ mokymosi aplinką ir „Zoom“ platformą, organizuoti projektinę veiklą, kokias skirti užduotis mokiniams, kaip sudominti juos veikla, skatinant jų pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas. Atskleidžiama, kaip ugdymo(si) ir gyvenamoji aplinka, tarpdalykinė integracija veikia mokinių motyvaciją, norą dalyvauti praktinėse veiklose bei pateikti virtualioje „Moodle“ mokymosi aplinkoje atliktas užduotis. 
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. Ką darau mokykloje kitaip po nuotolinio darbo?
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: renginyje nagrinėjama, kaip pritaikyti virtualią mokymo(si) aplinką „Moodle“, organizuojant matematikos, fizikos ir informacinių technologijų pamokas. Aptariama refleksijų, interaktyvaus mokymo kūrybinė patirtis. Pristatoma, kaip skirtingų poreikių ir gebėjimų mokiniams diferencijuoti užduotis, padedančias greitai ir veiksmingai į(si)vertinti žinias. Pristatoma interaktyvi veikla „Kaip skaitmenizacija pakeitė mano pamoką?“
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Mokykla „Paroda 2020“. Projektas „Tobulėjantis mokytojas – augantis mokinys – sėkminga mokykla“
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: šiame praktiniame užsiėmime dalijamasi nuotolinio ugdymo patirtimi, sukaupta įgyvendinant tarptautinį mokyklos bendruomenės projektą. Pristatomos veiksmingos, suasmenintos, mokiniui patrauklios ir mokytojo darbą palengvinančios IKT priemonės, ugdymo(si) naujovės.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Mokykla „Paroda 2020“. Saugus internete
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: atviroje pamokoje aptariamos saugumo problemos internete ir jų sprendimo būdai, analizuojamos su saugumu internete susijusios situacijos.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. „Office 365“ naudojimas ugdymo procese
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: „Microsoft 365“ , „Microsoft Teams“ – šiuo metu dažnai švietimo bendruomenėje minimi pavadinimai. Pavasarį, paskelbus šalyje karantiną, dalis mokyklų „Microsoft Teams“ pasirinko kaip aplinką nuotoliniam mokymui. Rudenį susidomėjimas šia aplinka dar labiau išaugo. Tačiau „Microsoft Office 365“ aplinką galima labai veiksmingai panaudoti ne tik pamokose. Velžio gimnazija „Microsoft 365“ paskyrą turi jau septynerius metus. Šio pranešimo tikslas – pasidalinti patirtimi, kaip gimnazijos valdymui sėkmingai naudojama „Microsoft 365“ aplinka. Pranešimo metu išgirsite, kaip dalyvaudami tarptautiniame projekte „EU Classromm ePortfolios“ ir ieškodami el. portfelio pritaikymo mokykloje, radome galimybę el. portfelio idėją pritaikyti gimnazijos valdymui, greitam informacijos dalijimuisi tarp mokytojų. Per septynerius metus „Microsoft 365“ tapo neatsiejama gimnazijos gyvenimo dalimi.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Nuotolinio susitikimo „Informatikos ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas ir aptarimas“
2020-09-02
Aprašas: Susitikimo metu buvo pristatytas parengtas Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas, pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir Informatikos ugdymo bendrosios programos projektas. Susitikime dalyvavo 252 švietimo bendruomenės nariai, jie aktyviai diskutavo informatikos ugdymo klausimais, keitėsi savo patirtimi, teiravosi dėl bendrosios programos įgyvendinimo, išsakė savo abejones.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Informatikos BP atnaujinimo pristatymo programa
2) Nuotolinio mokymo mokyklose patirtis ir bendros įžvalgos
3) Įžvalgos dėl nuotolinio mokymo
4) Informatikos BP pristatymas

2020-03-30
Aprašas: virtualių konsultacijų „Pasirengimas nuotoliniam mokymui“ medžiaga informatikos mokytojams.
Rengėjas: NŠA

 
2020-04-20
Aprašas: refleksijos metu buvo pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti pasiekimai. 
Rengėjas: NŠA