Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

Paroda „Mokykla 2020“. Versmė, kuri mane augina
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: šio pranešimo metu sužinosite, kaip nuotolinio mokymo(si) metu, pasitelkiant virtualią „Moodle“ mokymosi aplinką ir „Zoom“ platformą, organizuoti projektinę veiklą, kokias skirti užduotis mokiniams, kaip sudominti juos veikla, skatinant jų pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas. Atskleidžiama, kaip ugdymo(si) ir gyvenamoji aplinka, tarpdalykinė integracija veikia mokinių motyvaciją, norą dalyvauti praktinėse veiklose bei pateikti virtualioje „Moodle“ mokymosi aplinkoje atliktas užduotis. 
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. Ką darau mokykloje kitaip po nuotolinio darbo?
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: renginyje nagrinėjama, kaip pritaikyti virtualią mokymo(si) aplinką „Moodle“, organizuojant matematikos, fizikos ir informacinių technologijų pamokas. Aptariama refleksijų, interaktyvaus mokymo kūrybinė patirtis. Pristatoma, kaip skirtingų poreikių ir gebėjimų mokiniams diferencijuoti užduotis, padedančias greitai ir veiksmingai į(si)vertinti žinias. Pristatoma interaktyvi veikla „Kaip skaitmenizacija pakeitė mano pamoką?“
Rengėjas: NŠA„Litexpo"
 
Paroda „Mokykla 2020“. Koja kojon su technologijomis
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: sostinės mokyklose sparčiai populiarėja Masačusetso technologijos instituto profesoriaus Neilo Geršenfeldo išpopuliarinta „FabLab“ dirbtuvių idėja. 3D spausdintuvai, lazerinės pjaustyklės, CNC frezavimo staklės, braižytuvai, elektronikos prietaisai šiose mokyklose jau nebe tolima svajonė, o tikrovė! Šiose dirbtuvėse mokiniai konstruoja, modeliuoja, gamina įvairius prototipus ir gaminius. Taip jie ugdosi skaitmeninio ir techninio raštingumo gebėjimus. Renginyje dalijamasi patirtimi, kviečiamos kitos Lietuvos savivaldybės pasisemti idėjų, kaip savo mokyklose naujinti ugdymo turinį.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. Žingsniu priekyje: programavimo kalba nuo pirmos klasės
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: nuo šio rudens 26-iose sostinės mokyklose pradinukai pradėjo mokytis informatikos ir technologinės kūrybos. 141 pedagogas bent kartą per savaitę įsipareigojo vesti pamokas, kuriose vaikai savo susidomėjimą technologijomis gali paversti praktiniais įgūdžiais. Jie mokosi įvaldyti įvairias skaitmeninės kūrybos priemones, kūrybinį programavimą ar virtualios realybės kūrimą, išbandyti ir dirbtinio intelekto kūrimo pagrindus. Be to, jie tobulina problemų sprendimo gebėjimus, ugdosi kritinį ir loginį mąstymą. Renginyje dalijamasi patirtimi ir idėjomis, kaip naujinti ugdymo turinį kitų savivaldybių mokyklose. 
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Mokykla „Paroda 2020“. Projektas „Tobulėjantis mokytojas – augantis mokinys – sėkminga mokykla“
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: šiame praktiniame užsiėmime dalijamasi nuotolinio ugdymo patirtimi, sukaupta įgyvendinant tarptautinį mokyklos bendruomenės projektą. Pristatomos veiksmingos, suasmenintos, mokiniui patrauklios ir mokytojo darbą palengvinančios IKT priemonės, ugdymo(si) naujovės.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Mokykla „Paroda 2020“. STEAM ugdymas: iššūkis priimtas
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: STEAM ugdymas – vienas šiuolaikiškų ugdymo būdų, kai integruojami gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos mokomieji dalykai. Jis ugdo mokinių kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus. STEAM integralaus ugdymo principų panaudojimas švietime gali padėti spręsti mokinių susidomėjimo šiais dalykais stokos problemą ir padėti rengti ateities inovacijų lyderius. Renginyje susipažinsite su „Science on Stage Europe“ veikla ir organizuojamu konkursu gamtos mokslų mokytojams. Jo metu vyks mokytojų atranka dalyvauti Europos festivalyje „Science on Stage festival 2022“. Apžvelgiami trys STEAM „Erasmus +“ strateginių partnerysčių projektai: STEM mokyklos ženklas“, „STEAM ugdymo tobulinimas“ ir „21 amžiaus mokykla“. Taip pat pristatomos projektų veiklas, pasiekimus, planuojamus konkursus ir kompetencijų tobulinimo renginius, pasiektus ir laukiamus rezultatus. 
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Mokykla „Paroda 2020“. Saugus internete
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: atviroje pamokoje aptariamos saugumo problemos internete ir jų sprendimo būdai, analizuojamos su saugumu internete susijusios situacijos.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Mokykla „Paroda 2020“. Geografinių informacinių technologijų (GIS) kūrybinės dirbtuvės
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: dirbtuvėse pristatoma, kaip geografinės informacijos sistemos (GIS) technologijos suteikia galimybes kurti interaktyvius žemėlapius, taikomąsias programas, pristatyti geografinių tyrimų rezultatus ir jais dalytis. Be to, renginyje pristatomas kūrybinis žemėlapių konkursas „Mano žemėlapis Lietuvai“. 
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. Viešoji konsultacija „Informatika“
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: per šią konsultaciją pristatomi ir su švietimo bendruomene aptariami atnaujinamų Informatikos bendrųjų programų esminiai pokyčiai, pradinio ir pagrindinio ugdymo naujovės, bendrųjų programų skaitmenizavimo projektas.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. „Office 365“ naudojimas ugdymo procese
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: „Microsoft 365“ , „Microsoft Teams“ – šiuo metu dažnai švietimo bendruomenėje minimi pavadinimai. Pavasarį, paskelbus šalyje karantiną, dalis mokyklų „Microsoft Teams“ pasirinko kaip aplinką nuotoliniam mokymui. Rudenį susidomėjimas šia aplinka dar labiau išaugo. Tačiau „Microsoft Office 365“ aplinką galima labai veiksmingai panaudoti ne tik pamokose. Velžio gimnazija „Microsoft 365“ paskyrą turi jau septynerius metus. Šio pranešimo tikslas – pasidalinti patirtimi, kaip gimnazijos valdymui sėkmingai naudojama „Microsoft 365“ aplinka. Pranešimo metu išgirsite, kaip dalyvaudami tarptautiniame projekte „EU Classromm ePortfolios“ ir ieškodami el. portfelio pritaikymo mokykloje, radome galimybę el. portfelio idėją pritaikyti gimnazijos valdymui, greitam informacijos dalijimuisi tarp mokytojų. Per septynerius metus „Microsoft 365“ tapo neatsiejama gimnazijos gyvenimo dalimi.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Informatinio mąstymo ugdymas mokantis tyrinėjant (TIWI - Teaching ICT with Inquiry)
2020-12-09
Aprašas: Erasmus+ programos TIWI projektas prisidėjo prie informatinio mąstymo ugdymo įgyvendinimo ir sklaidos bendrojo ugdymo pradinių klasių ir STEM dalykų mokytojams bei jų mokiniams. Vaizdo medžiagoje pristatoma TIWI mokytojų geroji praktika parodė, kad Go-Lab įgalina kurti ir taip pat įgyvendinti klasėje aplinkas, skirtas tyrinėjimu grįstam STEM dalykų mokymui(si) kuriant su mokiniais interaktyvius žaidimus ir istorijas, sprendžiant įvairias problemas. 
Rengėjas: NŠA

Nuotolinio susitikimo „Informatikos ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas ir aptarimas“
2020-09-02
Aprašas: Susitikimo metu buvo pristatytas parengtas Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas, pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir Informatikos ugdymo bendrosios programos projektas. Susitikime dalyvavo 252 švietimo bendruomenės nariai, jie aktyviai diskutavo informatikos ugdymo klausimais, keitėsi savo patirtimi, teiravosi dėl bendrosios programos įgyvendinimo, išsakė savo abejones.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Informatikos BP atnaujinimo pristatymo programa
2) Nuotolinio mokymo mokyklose patirtis ir bendros įžvalgos
3) Įžvalgos dėl nuotolinio mokymo
4) Informatikos BP pristatymas

2020-03-30
Aprašas: virtualių konsultacijų „Pasirengimas nuotoliniam mokymui“ medžiaga informatikos mokytojams.
Rengėjas: NŠA

 
2020-04-20
Aprašas: refleksijos metu buvo pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti pasiekimai. 
Rengėjas: NŠA