Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

Nuotolinio susitikimo „Informatikos ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas ir aptarimas“
2020-09-02
Aprašas: Susitikimo metu buvo pristatytas parengtas Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas, pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir Informatikos ugdymo bendrosios programos projektas. Susitikime dalyvavo 252 švietimo bendruomenės nariai, jie aktyviai diskutavo informatikos ugdymo klausimais, keitėsi savo patirtimi, teiravosi dėl bendrosios programos įgyvendinimo, išsakė savo abejones.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Informatikos BP atnaujinimo pristatymo programa
2) Nuotolinio mokymo mokyklose patirtis ir bendros įžvalgos
3) Įžvalgos dėl nuotolinio mokymo
4) Informatikos BP pristatymas

2020-03-30
Aprašas: virtualių konsultacijų „Pasirengimas nuotoliniam mokymui“ medžiaga informatikos mokytojams.
Rengėjas: NŠA

 
2020-04-20
Aprašas: refleksijos metu buvo pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti pasiekimai. 
Rengėjas: NŠA