Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

Paroda „Mokykla 2020“. Viešoji konsultacija „Užsienio kalbos“
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: per šią konsultaciją pristatomi ir su švietimo bendruomene aptariami atnaujinamos Užsienio kalbų bendrosios programos esminiai pokyčiai, pradinio ir pagrindinio ugdymo naujovės, bendrųjų programų skaitmenizavimo projektas.  
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Literatūra kaip gyvenimo mokytoja: gyvybė ir negalia, vaizduotė ir autentika
2020-12-17
Aprašas: besibaigiant dar vieniems metams, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Nacionalinė švietimo agentūra dėkoja lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, 2020-aisiais išugdžiusiems Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados prizininkus, Jaunųjų filologų konkurso, Etninės kultūros olimpiados, 49-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso laimėtojus, rengusiems Lietuvos ir užsienio lituanistinių mokyklų lituanistų konferenciją, kūrusiems ir pasidalijusiems metodine patirtimi nacionaliniu lygmeniu, organizavusiems nacionaliniu ir apskričių mastu mokinių konferencijas ir konkursus, kultūros asmenybėms skirtus renginius, ir kviečia juos į nuotolinį tradicinį metų pabaigos renginį „Metų paskaita lituanistui“. 
Rengėjas: ŠMSM

Literatūrinis ugdymas mokykloje: kokie kūriniai ugdys mūsų vaikų kultūrinį sąmoningumą?
2020-12-15
Aprašas: LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija visų Lietuvos universitetų literatūros dėstytojus, mokslininkus pakvietė į nuotolinę akademinę diskusiją „Literatūrinis ugdymas mokykloje: kokie kūriniai ugdys mūsų vaikų kultūrinį sąmoningumą?“. Renginio tikslas buvo apžvelgti 2008 m., 2011 m., 2016 m. lietuvių kalbos ir literatūros programų literatūros dalis, jų raidą, aptarti 2020 m. lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos projekto literatūros dalį ir pateikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai mokslininkų argumentus bei rekomendacinę išvadą dėl 2020 m. lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos projekto literatūros dalies ir dėl tolesnės literatūrinio ugdymo mokykloje perspektyvos. 
Rengėjas: ŠMSM

Paroda „Mokykla 2020“. Viešoji konsultacija „Lietuvių kalba ir literatūra. Lietuvių gestų kalba“
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: per šią konsultaciją pristatomi ir su švietimo bendruomene aptariami atnaujinamų Lietuvių kalbos ir literatūros ir Lietuvių gestų kalbos bendrųjų programų esminiai pokyčiai, pradinio ir pagrindinio ugdymo naujovės, bendrųjų programų skaitmenizavimo projektas. 
Rengėjas: NŠA, „Litexpo"

MACMILLAN CONFERENCE Befriending blended teaching - how to design lessons smartly
2020-11-20
Aprašas: ŠVIESA tęsia bendradarbiavimą su MACMILLAN leidykla bei rengia virtualią konferenciją skirtą anglų kalbos mokytojams. Konferencijos metu trys lektorės iš trijų skirtingų šalių dalinosi savo patirtimi bei įžvalgomis, kurios anglų kalbos mokytojams padės nepasiklysti didžiulėje mokymo priemonių gausoje. Dabar tai yra ypač aktualu, kai mokytojai privalo užtikrinti ne tik gyvų, bet ir nuotolinių pamokų kokybę bei tokiu būdu taikyti mišrų ugdymą. Kaip mokytojai turėtų prisitaikyti prie šios naujos realybės? Kokius mokymo metodus taikyti, kad vaikams būtų įdomu mokytis? Ką daryti, kad mokiniai tobulintų ne tik savo dalykines žinias, bet ir nenustotų augti kaip asmenybės?
Rengėjas: Pedagogas LT

Nuotolinis susitikimas „Lietuvių gestų kalbos bendrosios programos atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas ir aptarimas“
2020-09-03
Aprašas: susitikimo metu buvo pristatytas parengtas Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas, pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir lietuvių gestų kalbos bendrosios programos projektas.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) LGK BP atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymo programa.
2) Bendrųjų programų atnaujinimo darbai.
3) Nuotolinio mokymo(si) aktualijos ir perspektyvos.
4) LGK BP atnaujinimo darbų pristatymas.
5) D. Kriščiūnienė. Nuotolinio mokymo patirtis ir pasirengimas naujiems mokslo metams. 
6) E. N. Marcinkevičienė. Nuotolinio mokymo patirtis ir pasirengimas naujiems mokslo metams.

Nuotolinio susitikimo „Tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros bendrosios programos atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas ir aptarimas“
2020-08-27
Aprašas: susitikimo metu buvo pristatytas parengtas Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros bendrosios programos projektas.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Bendrųjų programų atnaujinimo darbai
2) TM gimtosios kalbos ir literatūros bendrosios programos mokymosi turinio pristatymas

Nuotolinio susitikimo „Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas bei aptarimas“  
2020-08-26
Aprašas: susitikimo metu buvo aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai, pristatytas Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos projektas (kalbos sistemos pažinimo kursas 5–10 klasėms ir literatūros pažinimo kursas 5–8 klasėms), pristatytas Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas, pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimi.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:

1) Bendrųjų programų atnaujinimo darbai
2) Lietuvių kalbos ir literatūros (LKL) pagrindinio ugdymo bendrosios programos projekto pristatymas
3) Kalbos sistemos pažinimo turinys 5–10 klasėse
4) Literatūros pažinimo modelis 5–8 kl.
5) Nuotolinio mokymo patirtis ir pasirengimas naujiems mokslo metams

2020-04-17
Aprašas: refleksijos metu buvo pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti iššūkiai, pasiekimai.
Rengėjas: NŠA
Pateiktis Idėjos nuotolinėms lietuvių kalbos pamokoms

 
2020-04-17
Aprašas: refleksijos metu buvo  pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti pasiekimai.
Rengėjas: NŠA