Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

Nuotolinis susitikimas „Lietuvių gestų kalbos bendrosios programos atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas ir aptarimas“
2020-09-03
Aprašas: susitikimo metu buvo pristatytas parengtas Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas, pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir lietuvių gestų kalbos bendrosios programos projektas.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) LGK BP atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymo programa.
2) Bendrųjų programų atnaujinimo darbai.
3) Nuotolinio mokymo(si) aktualijos ir perspektyvos.
4) LGK BP atnaujinimo darbų pristatymas.
5) D. Kriščiūnienė. Nuotolinio mokymo patirtis ir pasirengimas naujiems mokslo metams. 
6) E. N. Marcinkevičienė. Nuotolinio mokymo patirtis ir pasirengimas naujiems mokslo metams.

Nuotolinio susitikimo „Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas bei aptarimas“  
2020-08-26
Aprašas: susitikimo metu buvo aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai, pristatytas Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos projektas (kalbos sistemos pažinimo kursas 5–10 klasėms ir literatūros pažinimo kursas 5–8 klasėms), pristatytas Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas, pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimi.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:

1) Bendrųjų programų atnaujinimo darbai
2) Lietuvių kalbos ir literatūros (LKL) pagrindinio ugdymo bendrosios programos projekto pristatymas
3) Kalbos sistemos pažinimo turinys 5–10 klasėse
4) Literatūros pažinimo modelis 5–8 kl.
5) Nuotolinio mokymo patirtis ir pasirengimas naujiems mokslo metams

2020-04-17
Aprašas: refleksijos metu buvo pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti iššūkiai, pasiekimai.
Rengėjas: NŠA
Pateiktis Idėjos nuotolinėms lietuvių kalbos pamokoms

 
2020-04-17
Aprašas: refleksijos metu buvo  pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti pasiekimai.
Rengėjas: NŠA