Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Atradimai švietime pandemijos metu
2021-06-16
Aprašas: vaizdo konferencija „Atradimai švietime pandemijos metu“. Konferencijos tikslas – aptarti COVID-19 pandemijos atradimus ugdymo procese.
Rengėjas: ŠMSM

School Education Gateway. School education for traveller communities across Europe (Mokyklinis mokymas keliautojų bendruomenėms visoje Europoje)
2021-06-16
Aprašas: internetinis seminaras pristato Europos keliautojų bendruomenės švietimo tinklo ENTE veiklas. Tai mokyklų, organizacijų ir bažnyčių tinklas, įsipareigojęs užtikrinti, kad kiekvienas vaikas, kurio tėvai keliauja dėl profesijos ypatumų, gautų tas pačias švietimo galimybes kaip ir kiti vaikai.
Rengėjas: Internetinė Europos mokyklinio ugdymo platforma „School Education Gateway“ 

Mokslo studija apie nuotolinį ugdymą – nuo ašarų iki pasididžiavimo?
2021-05-24
Aprašas: kalbėta, prikalbėta ir apkalbėta apie pandemijos akivaizdoje vykusį ir vykstantį nuotolinį ugdymą, tačiau mes kviečiame į jį pažvelgti iš mokslo pusės. Apie 2020 metų pavasarį ir rudenį vykusį nuotolinį ugdymą kalbame su dr. Irena Stonkuviene – viena iš mokslo studijos „Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ autorių. ✔Kas buvo sunkiausia mokiniams, jų tėvams, mokytojams bei administracijai? ✔Ką pandemija „nuskriaudė“ ir „apdovanojo“ labiausiai? ✔Kaip keitėsi mokytojo vaidmens vertinimas? ✔Kokių laimėjimų ši situacija galiausiai atnešė? Kalbina „Renkuosi mokyti!“ alumnė Indrė Lebedytė-Mečionienė.
Rengėjas: Projektas „Renkuosi mokyti“

Paroda „Mokykla 2020“. Inovatyvus mokymasis tvariai bendruomenei: projekto ,,Game changer“ patirtis (su vertimu į gestų k.)
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: pranešimas pristato tarptautinio projekto „Game changer“ patirtis, analizuoja mokymosi inovacijas, integruojant holistinius mokymosi metodus bei organizuojant mokymosi procesus nuotoliniu būdu. Projektas ,,Game changer“ įtraukia 5 šalių moksleivių komandas, siekiant kartu spręsti bendruomeninius iššūkius ir siūlyti sprendimus politikams, vykdomas pagal Erasmus+ programą. 
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Kokių pokyčių į švietimo sistemą įnešė nuotolinis mokymasis?
2021-04-15
Aprašas: dėl koronaviruso pandemijos paskelbtas karantinas su pertraukomis tęsiasi jau daugiau kai metus. Kartu su juo – ir nuotolinis mokymasis. Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė yra sakiusi, kad ir šiuos mokslo metus, tikėtina, baigsime prie kompiuterio ekranų. Vieni nuotoliniu mokymusi piktinasi: virtualus mokymasis tėra pamokų imitacija ir tai ateityje turės itin skausmingų pasekmių ne tik mokinių išsilavinimui, bet ir emocinei būklei. Kiti džiaugiasi – jis mokyklos duris atvėrė ne tik technologijoms, bet ir personalizuotam ugdymui. Tai jau dabar keičia ir ugdymo priemones, ir kokybę. 
Rengėjas: Lietuvos laisvosios rinkos institutas

VU mokslas be pamokslų. Ar nuotolinis mokymas kenkia vaikams?
2021-04-13
Aprašas: Vilniaus universiteto tinklalaidė, kuria siekiama ne moralizuoti ar pamokslauti, bet sužadinti smalsumą mokslo temoms. Išsamūs pokalbiai su Vilniaus universiteto mokslininkais padės klausytojams plėsti akiratį, skatins mąstyti savo galva ir gal net privers pakeisti nuomonę ar suabejoti nusistovėjusiomis „tiesomis“. Septintajame epizode laidos vedėjas Simonas Bendžius kartu su VU Filosofijos fakulteto profesore, psichologe Roma Jusiene aptaria tyrimo, parodžiusio, kaip nuotolinis ugdymas veikia vaikų emocinę būklę, rezultatus. 
Rengėjas: VU

Respublikinė pedagogų konferencija „IKT mokykloje: mokomės ir mokome“ (2 dalis, pradinių klasių metodinė grupė)
2021-04-08
Aprašas: konferencijos tikslas pasidalinti patirtimi, atrasti idėjų, patrauklių, aktualių formų, kaip taikyti informacines komunikacines technologijas ugdymo procese. Antrojoje dalyje pradinių klasių tikslinei grupei pranešimus skaitė VšĮ „Lispa“ direktorius Vaidas Baranauskas, Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos mokytoja Ilona Jucienė, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė Rasmuta Valčiukienė ir Radviliškio raj. Baisogalos gimnazijos dailės vyr. mokytoja Audronė Kudžmaitė, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė Liuba Stankevičienė, Utenos Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyriaus Pradinių klasių mokytoja metodininkė Loreta Šapokienė, Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė Odilija Juzukonienė, Utenos Aukštakalnio progimnazijos pradinių klasių vyr. mokytoja Rasa Juodvalkienė, Vytauto Mikalausko menų gimnazijos IT mokytoja metodininkė Vaida Rutkauskienė, Telšių ,,Kranto“ progimnazijos Pradinių klasių vyr. mokytoja Lilijana Pleinienė, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Rūta Bakūnienė, UAB „Biznio mašinų kompanija“ edukacinių sprendimų skyriaus vadovė Rūta Kairytė. 
Rengėjas: Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija.

Respublikinė pedagogų konferencija „IKT mokykloje: mokomės ir mokome“ (2 dalis, mokytojų dalykininkų grupė)
2021-04-08
Aprašas: konferencijos tikslas pasidalinti patirtimi, atrasti idėjų, patrauklių, aktualių formų, kaip taikyti informacines komunikacines technologijas ugdymo procese. Antrojoje dalyje pradinių klasių tikslinei grupei pranešimus skaitė VšĮ „Lispa“ direktorius Vaidas Baranauskas, Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos mokytoja Ilona Jucienė, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė Rasmuta Valčiukienė ir Radviliškio raj. Baisogalos gimnazijos dailės vyr. mokytoja Audronė Kudžmaitė, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė Liuba Stankevičienė, Utenos Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyriaus Pradinių klasių mokytoja metodininkė Loreta Šapokienė, Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė Odilija Juzukonienė, Utenos Aukštakalnio progimnazijos pradinių klasių vyr. mokytoja Rasa Juodvalkienė, Vytauto Mikalausko menų gimnazijos IT mokytoja metodininkė Vaida Rutkauskienė, Telšių ,,Kranto“ progimnazijos Pradinių klasių vyr. mokytoja Lilijana Pleinienė, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Rūta Bakūnienė, UAB „Biznio mašinų kompanija“ edukacinių sprendimų skyriaus vadovė Rūta Kairytė. 
Rengėjas: Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija. 

Respublikinė pedagogų konferencija „IKT mokykloje: mokomės ir mokome“ (1 dalis)
2021-04-08
Aprašas: konferencijos tikslas pasidalinti patirtimi, atrasti idėjų, patrauklių, aktualių formų, kaip taikyti informacines komunikacines technologijas ugdymo procese. Pirmojoje bendroje konferencijos dalyje savo patirtimis dalijosi aštuoni pranešėjai: buvęs Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos mokinys, mokymų įmonės „Agile Coach“ ir asociacijos „Agile Lietuva“ įkūrėjas Vaidas Adomauskas, studentas tyrėjas Aivaras Vilutis, VŠĮ „Edukraftas“ vadovas Darius Kniūkšta, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento direktorius dr. Vaino Brazdeikis, Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja ekspertė Violeta Raugalienė, Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, biologijos mokytojas Aleksej Peržu, Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos technologijų mokytojas ekspertas Aleksandras Ronkus ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos teisės skyriaus patarėja Margarita Valčiukė. 
Rengėjas: Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija. 

Ugdymo turinio atnaujinimas: kas vyksta? Skaitmeninimas ir / ar skaitmenizavimas
2021-03-26
Aprašas: vaizdo konferencijų metu projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ įgyvendintojai (LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Nacionalinės švietimo agentūros atstovai) pristato aktualiausius vykstančius ir planuojamus procesus, apžvelgia darbų eigą, specifinius klausimus ir kviečia visus konferencijos dalyvius dalyvauti diskusijoje, kuri reikalinga norint pasiekti kokybiškus rezultatus turinio atnaujinimo veiklose. Šio mėnesio tema – ugdymo turinio skaitmeninimas ir skaitmenizavimas (koks yra esminis skirtumas, kokios priemonės yra numatytos vykdant šiuos procesus). 
Rengėjas: NŠA

Nuotolinis susitikimas, skirtas aptarti ugdymo turinio skaitmeninimą
2021-02-23
Aprašas: susitikimo metu kalbėta apie ugdymo turinio skaitmeninimą, DNR lėšų panaudojimą mokyklose 2020 metais, pristatytas skaitmeninių mokymo priemonių sąrašas, papasakota apie Nacionalinės švietimo agentūros skaitmenines mokymo priemones, pateiktos nuorodos surasti metodinės medžiagos. Dalyviai išgirdo apie skaitmeninių mokymo priemonių atnaujinimą: lūkesčius ir iššūkius. Buvo kalbama apie naujų skaitmeninių mokymo priemonių kūrimą, taip pat atnaujintų Bendrųjų ugdymo programų atvaizdavimą.
Apie visa tai, ir daugelį kitų dalykų, susitikime kalbėjo, mintimis ir įžvalgomis dalijosi Nacionalinės švietimo agentūros atstovai.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Ugdymo turinio skaitmenizavimas. DNR lėšų panaudojimas mokyklose 2020 m.
2) Naujų skaitmeninių mokymo priemonių kūrimas
3) Skaitmeninių mokymo priemonių atnaujinimas: lūkesčiai ir iššūkiai

Edukacijos forumas „Edukologija Lietuvai – moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link“
2021-02-25
Aprašas: buvo pristatyti 2020 m. atliktų švietimo srities tyrimų skirtų sprendimams dėl Covid-19 padarinių rezultatui.
Rengėjas: ŠMSM
Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas mokant nuotoliniu būdų: kodėl? Kaip?
2021-02-17
Aprašas: konferencijos tikslas – aptarti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ypatumus mokant nuotoliniu būdu. Konferencija skirta mokyklų direktoriams ir pavaduotojams.
Rengėjas: ŠMSM

Forumas „Skaitmeninė medžiaga: kokia ji turėtų būti, kad mokytojai galėtų veiksmingai ja pasinaudoti?“
2021-02-08
Aprašas: mokytojai, mokslininkai, švietimo ekspertai dalyvavo forume, kuriame diskutavo ir pateikė siūlymus, kokia turėtų būti skaitmeninė medžiaga, kad mokytojai ir mokiniai galėtų veiksmingai ja pasinaudoti. 
Rengėjas: Seimo narė prof. habil. dr. Vilija Targamadzė

Paroda „Mokykla 2020“. Nuotolinio mokymosi iššūkiai, pasitelkiant Prigimtis ir Intelektus
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: kodėl vieni moksleiviai puikiai jaučiasi mokydamiesi namų aplinkoje, o kitiems namų sienos ir kompiuterio ekranas atima visą norą mokytis, apsunkina užduočių atlikimą ir net bendravimą? Kokios savybės tai lemia? Kaip jas atpažinti? Ir – galų gale – ką su tuo daryti? Į šiuos klausimus atsako profesionali karjeros konsultantė, koučingo specialistė Asta Blažinskienė, pasitelkdama Prigimčių ir Intelektų perspektyvą.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. Versmė, kuri mane augina
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: šio pranešimo metu sužinosite, kaip nuotolinio mokymo(si) metu, pasitelkiant virtualią „Moodle“ mokymosi aplinką ir „Zoom“ platformą, organizuoti projektinę veiklą, kokias skirti užduotis mokiniams, kaip sudominti juos veikla, skatinant jų pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas. Atskleidžiama, kaip ugdymo(si) ir gyvenamoji aplinka, tarpdalykinė integracija veikia mokinių motyvaciją, norą dalyvauti praktinėse veiklose bei pateikti virtualioje „Moodle“ mokymosi aplinkoje atliktas užduotis. 
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. Saugaus elgesio internete programa „Būk interneto genijus“
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: mūsų tikslas – padėti vaikams, kad jie galėtų saugiai ir pasitikėdami tyrinėti interneto pasaulį. Pranešimo metu sužinosite apie „Google“ „Be Internet Awesome“ saugaus elgesio internete programą, skirtą 7–12 metų vaikams. 
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. Metodinio leidinio „Ugdymo procesas, mokant nuotoliniu būdu“ pristatymas
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: 2020 m. balandžio–birželio mėnesiais, tai yra karantino metu, didžiausia atsakomybė už bendrojo ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu teko mokyklų vadovams ir jų pavaduotojams. Jiems reikėjo greitai susiorientuoti ir priimti daug naujų sprendimų, kad ugdymo procesas tęstųsi kaip galima sėkmingiau. Atrastais sprendimais vadovai, pavaduotojai, mokytojai dalijosi organizuotose vaizdo konferencijose. Renginyje pristatomas elektroninis metodinis leidinys, parengtas remiantis šių konferencijų medžiaga.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. Ar jūsų vaikai saugūs internete?
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: „Saugesnio interneto“ projekto komanda ir partneriai tėvams negaili patarimų, kaip užtikrinti vaikų saugumą internete. Kviečiame susipažinti su metodine medžiaga iš Europos saugesnio interneto išteklių portalo „BIK-NET“.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Mokykla „Paroda 2020“. Projektas „Tobulėjantis mokytojas – augantis mokinys – sėkminga mokykla“
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: šiame praktiniame užsiėmime dalijamasi nuotolinio ugdymo patirtimi, sukaupta įgyvendinant tarptautinį mokyklos bendruomenės projektą. Pristatomos veiksmingos, suasmenintos, mokiniui patrauklios ir mokytojo darbą palengvinančios IKT priemonės, ugdymo(si) naujovės.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. Tapau saugesnio interneto ambasadoriumi mokykloje – kas po to?
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: šiame renginyje saugesnio interneto ambasadoriai dalijasi savo patirtimi, kaip jiems pavyko suburti kolegas saugesnio interneto veikloms mokykloje. 
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Mokykla „Paroda 2020“. Saugus internete
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: atviroje pamokoje aptariamos saugumo problemos internete ir jų sprendimo būdai, analizuojamos su saugumu internete susijusios situacijos.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. Inovatyvus mokymasis tvariai bendruomenei: projekto ,,Game changer” patirtis
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: pranešimas pristato tarptautinio projekto „Game changer” patirtis, analizuoja mokymosi inovacijas, integruojant holistinius mokymosi metodus bei organizuojant mokymosi procesus nuotoliniu būdu. Projektas „Game changer” įtraukia 5 šalių moksleivių komandas, siekiant kartu spręsti bendruomeninius iššūkius ir siūlyti sprendimus politikams, vykdomas pagal Erasmus+ programą. 
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. Kaip įsivertinti mokyklos skaitmeninę kompetenciją? Su SELFIE!
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: Kokios yra stipriosios ir kokios silpnosios jūsų mokyklos skaitmeninės kompetencijos sritys? Nuo ko pradėti kaitą? Europos Komisijos sutelkta mokslininkų grupė aprašė skaitmeninę organizacijos kompetenciją ir sukūrė priemonę SELFIE, kuri greitai gali pateikti atsakymus. SELFIE – tai nemokama internetinė priemonė, kuri padeda mokykloms pagal mokytojų, mokinių ir mokyklos vadovų nuomones įsivertinti, kaip joms sekasi naudotis skaitmeninėmis technologijomis, kad mokymasis būtų novatoriškas ir veiksmingas. Toks įsivertinimo procesas gali padėti mokyklai planuoti skaitmeninės kompetencijos ugdymo kaitą ir stebėti laikui bėgant daromą pažangą.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. Nuotolinis mokymas ar mokymo organizavimas nuotoliniu būdu?
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas:
 svarbiausias šiame pranešime svarstomas klausimas – įvykusi nuotolinio ugdymo sampratos kaita dėl COVID-19 pandemijos nulemtų pokyčių, organizuojant bendrąjį ugdymą. Susipažinsite su duomenimis grįstomis išvadomis apie pokyčius, kurie atsirado Lietuvos mokyklose dėl perėjimo prie nuotolinio ugdymo. 
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. DNR projektas – investicijos į švietimo skaitmenizavimą
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: pranešime sužinosite apie pastaruoju metu dažnai minimas investicijas į švietimą pagal Ateities ekonomikos DNR planą. Įgyvendinant jo veiklas siekiama gerinti mokinių pasiekimus, mažinti skirtingų mokinių grupių pasiekimų atotrūkį. Ankstyvojo ir bendrojo ugdymo srityse reikalingi pokyčiai, kurių pagrindinės kryptys yra ugdymo turinio skaitmenizavimas, mokinių pasiekimų vertinimo veiksmingumas ir patikimumas, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kryptingumas, finansinio raštingumo ugdymas, švietimo įtraukties bei prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams ir švietimo duomenų efektyvus valdymas bei panaudojimas.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Bendrojo ugdymo mokyklos įsivertinimas kaip nuolatinis kokybės vadybos procesas
2020-12-03
Aprašas: šios viešosios konsultacijos metu keturios bendrojo ugdymo mokyklos dalinosi savo patirtimi apie įsivertinimo veiksmingumą bei buvo pristatoma bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketa už 2020 m. (2019–2020 m. m.). Viešosios konsultacijos tikslas – skatinti bendrojo ugdymo mokyklas atlikti įsivertinimą. PROGRAMA.
Rengėjas: NŠA

Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Phil Lambert
2020-11-13
Aprašas: 1 dalis „Vertinimas: formuojamojo ir apibendrinančio vertinimo derinimas“ (Phil Lambert pristatymas ir darbo grupėse pristatymai).
Rengėjas: NŠA

Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Phil Lambert
2020-11-13
Aprašas: 2 dalis „Mokytojų vertinimo sprendimų nuoseklumas ir nuosaikumas“. Keturių dienų konsultacijos refleksija (Phil Lambert pristatymas ir darbo grupėse pristatymai).
Rengėjas: NŠA

Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Phil Lambert
2020-11-12
Aprašas: 1 dalis „Vidurinis ugdymas: dalykinės sritys/kursai“ (Phil Lambert pristatymas ir darbo grupėse pristatymai).
Rengėjas: 
NŠA

Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Phil Lambert
2020-11-12
Aprašas: 
2 dalis Vidurinio ugdymo mokymo(si) dalykų atnaujinimas: kriterijai (Phil Lambert pristatymas ir darbo grupėse pristatymai).
Rengėjas: 
NŠA

Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Phil Lambert
2020-11-06
Aprašas: 1 dalis „Įvairių šalių vidurinio ugdymo organizavimo patirties pavyzdžiai“ (Phil Lambert pristatymas ir darbo grupėse pristatymai)
Rengėjas: NŠA

Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Phil Lambert
2020-11-06
Aprašas: 2 dalis Vidurinio ugdymo mokymo(si) kreditai ir rezultatų pripažinimas (Phil Lambert pristatymas ir darbo grupėse pristatymai).
Rengėjas: NŠA

Viešoji diskusija nuotoliniu būdu: „Mokyklų patirtys ir iššūkiai ugdant romų tautybės vaikus“
2020-11-04
Aprašas: viešosios diskusijos tikslas – pasidalinti bendrojo ugdymo mokyklų, ugdančių romų tautybės vaikus, patirtimi ir aptarti iššūkius.
Viešojoje diskusijoje buvo pristatytas istorijos bendrųjų programų atnaujinamas turinys.
Rengėjas: NŠA

Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Phil Lambert. 1 dalis „Vidurinio ugdymo tendencijos“
2020-10-30
Aprašas: Phil Lambert pristatymas ir darbo grupėse pristatymai.
Rengėjas: NŠA

Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Phil Lambert. 2 dalis „Vidurinio ugdymo tendencijos“
2020-10-30
Aprašas: Phil Lambert pristatymas ir darbo grupėse pristatymai.
Rengėjas: NŠA
 
CONSILIUM EDUCATIONIS „Nuotolinis mokymasis virtualioje aplinkoje. Teorija ir praktika“
2020-10-22
Aprašas: seminare pranešimą skaitė KTU prof. habil. dr. Aleksandras Targamadzė.
Rengėjas: VU Filosofijos fakultetas
Tarptautinis projekto TIWI sklaidos renginys
2020-09-04
Aprašas:  vaizdo konferencijos metu buvo aptarti TIWI projekto rezultatai – medžiaga mokytojams apie ateities profesijas, susijusias su informacinėmis technologijomis, masinis atviras internetinis kursas „Teaching ICT with Inquiry“,  tyrimo ataskaita apie tyrinėjimu grįstą STEM dalykų mokymą integruojant programavimą ir informatinį mąstymą; TIWI projekto mokytojai pristatė savo mokymosi tyrinėjant aplinkas (angl. Inquiry Learning Space, ILS), sukurtas naudojant įrankį Graasp bei ekosistemą „Go-Lab“ , ir jų įgyvendinimo patirtį. 
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Music and STEAM
2) Physics on the road
3) TIWI - Teaching ICT with Inquiry
4) Blueprint on the successful use of inquiry in teaching ICT
5) TIWI - Teaching ICT with Inquiry
6) The Water Cycle: Science and Coding
7) Video game Programmers

Apie „Google Classroom“ mokytojams 
2020-09-01
Aprašas: pristatomos „Google Classroom“ galimybės mokytojams: prisijungimo būdas, kursų kūrimas, vaizdo konferencijos, kalendorius, klasės valdymas ir kt., kas padeda mokytojui dirbti nuotoliniu būdu. Lektorius Romuald Nareiko („Digital Academy“) 
Rengėjas: NŠA

MOODLE mokytojams – „MOODLE aplinkos galimybės ir jos taikymas ugdymo procese“
2020-08-28
Aprašas: vaizdo konferencijos metu buvo apžvelgiamos VMA MOODLE galimybės ir taikymo ugdymo procese privalumai. Buvo pristatyti pagrindiniai aspektai, kaip MOODLE aplinkoje organizuoti ir valdyti mokymosi procesą: kurso konstravimas ir aktyvių veiklų organizavimas, skirtingų mokymo metodų taikymas toms pačioms veikloms / mokymosi turiniui; besimokančiųjų įtraukimas į kursą ir aktyvinimo priemonės; besimokančiųjų bendradarbiavimo ir bendravimo priemonės; darbas grupėse ir individualaus mokymosi priemonės. Buvo apžvelgtos 3.9 versijos naujovės bei kvalifikacijos tobulinimo galimybės.
Rengėjas: NŠA

„Microsoft Teams“ naujienos ir apžvalga mokytojams
2020-08-24
Aprašas:  vaizdo konferencijoje  buvo kalbėta apie MICROSOFT TEAMS naudojimą ugdyme. Evaldas Stalioraitis, MICROSOFT atstovas, supažindino su TEAMS naujovėmis, vaizdo skambučių galimybėmis, baltos lentos naudojimą vaizdo skambučių metu ir kt..
Rengėjas: NŠA

 
Nuotolinis mokymas. Švietimo centrų ir Švietimo pagalbos tarnybų vaizdo konferencija
2020-04-03
Aprašas: dalijosi patirtimi, kaip centrai atranda naujas galimybes teikti pagalbą mokykloms, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ir mokinių. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Švietimo centrų ir Švietimo pagalbos tarnybų atstovai.
Rengėjas: NŠA