Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

Švietimo konferencija: Dirbtinio intelekto kompetencijos Lietuvoje
2020-09-17
Aprašas: virtuali konferencija - diskusija apie visuomenės skaitmenines kompetencijas, dirbtinio intelekto įgūdžių ugdymą mokyklose ir universitetuose bei neformalų švietimą ir darbuotojų perkvalifikavimo aspektus diegiant DI/automatikos/robotikos sprendimus įmonėse.
Rengėjas: AI Boost Lithuania

Tarptautinis projekto TIWI sklaidos renginys
2020-09-04
Aprašas:  vaizdo konferencijos metu buvo aptarti TIWI projekto rezultatai – medžiaga mokytojams apie ateities profesijas, susijusias su informacinėmis technologijomis, masinis atviras internetinis kursas „Teaching ICT with Inquiry“,  tyrimo ataskaita apie tyrinėjimu grįstą STEM dalykų mokymą integruojant programavimą ir informatinį mąstymą; TIWI projekto mokytojai pristatė savo mokymosi tyrinėjant aplinkas (angl. Inquiry Learning Space, ILS), sukurtas naudojant įrankį Graasp bei ekosistemą „Go-Lab“ , ir jų įgyvendinimo patirtį. 
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Music and STEAM
2) Physics on the road
3) TIWI - Teaching ICT with Inquiry
4) Blueprint on the successful use of inquiry in teaching ICT
5) TIWI - Teaching ICT with Inquiry
6) The Water Cycle: Science and Coding
7) Video game Programmers

Apie „Google Classroom“ mokytojams 
2020-09-01
Aprašas: pristatomos „Google Classroom“ galimybės mokytojams: prisijungimo būdas, kursų kūrimas, vaizdo konferencijos, kalendorius, klasės valdymas ir kt., kas padeda mokytojui dirbti nuotoliniu būdu. Lektorius Romuald Nareiko („Digital Academy“) 
Rengėjas: NŠA

MOODLE mokytojams – „MOODLE aplinkos galimybės ir jos taikymas ugdymo procese“
2020-08-28
Aprašas: vaizdo konferencijos metu buvo apžvelgiamos VMA MOODLE galimybės ir taikymo ugdymo procese privalumai. Buvo pristatyti pagrindiniai aspektai, kaip MOODLE aplinkoje organizuoti ir valdyti mokymosi procesą: kurso konstravimas ir aktyvių veiklų organizavimas, skirtingų mokymo metodų taikymas toms pačioms veikloms / mokymosi turiniui; besimokančiųjų įtraukimas į kursą ir aktyvinimo priemonės; besimokančiųjų bendradarbiavimo ir bendravimo priemonės; darbas grupėse ir individualaus mokymosi priemonės. Buvo apžvelgtos 3.9 versijos naujovės bei kvalifikacijos tobulinimo galimybės.
Rengėjas: NŠA

„Microsoft Teams“ naujienos ir apžvalga mokytojams
2020-08-24
Aprašas:  vaizdo konferencijoje  buvo kalbėta apie MICROSOFT TEAMS naudojimą ugdyme. Evaldas Stalioraitis, MICROSOFT atstovas, supažindino su TEAMS naujovėmis, vaizdo skambučių galimybėmis, baltos lentos naudojimą vaizdo skambučių metu ir kt..
Rengėjas: NŠA

 
Nuotolinis mokymas. Švietimo centrų ir Švietimo pagalbos tarnybų vaizdo konferencija
2020-04-03
Aprašas: dalijosi patirtimi, kaip centrai atranda naujas galimybes teikti pagalbą mokykloms, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ir mokinių. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Švietimo centrų ir Švietimo pagalbos tarnybų atstovai.
Rengėjas: NŠA