Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

Paroda „Mokykla 2020“. Nuotolinio mokymosi iššūkiai, pasitelkiant Prigimtis ir Intelektus
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: kodėl vieni moksleiviai puikiai jaučiasi mokydamiesi namų aplinkoje, o kitiems namų sienos ir kompiuterio ekranas atima visą norą mokytis, apsunkina užduočių atlikimą ir net bendravimą? Kokios savybės tai lemia? Kaip jas atpažinti? Ir – galų gale – ką su tuo daryti? Į šiuos klausimus atsako profesionali karjeros konsultantė, koučingo specialistė Asta Blažinskienė, pasitelkdama Prigimčių ir Intelektų perspektyvą.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. „Įveik savo ribas!“ Owlypia – tarptautinės intelektinės varžybos anglų kalba
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: šis Londone įkurtas konkursas kasmet pritraukia dalyvių iš Lietuvos ir kitų pasaulio šalių. Jis vyksta ir Vilniuje, ir žymiuosiuose pasaulio miestuose – Kembridže, Bostone, Sidnėjuje ir kituose. Mokiniai turi galimybę varžytis socialinių mokslų, meno ir dizaino, kultūros ir literatūros, gamtos mokslų ir technologijų, ekonomikos ir verslo srityse. Jie nagrinėja pateiktą šių sričių medžiagą (filmukus ir straipsnius) ir pasiruošia žinių patikrinimo, rašymo, kalbėjimo ir kitiems iššūkiams! 
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. Versmė, kuri mane augina
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: šio pranešimo metu sužinosite, kaip nuotolinio mokymo(si) metu, pasitelkiant virtualią „Moodle“ mokymosi aplinką ir „Zoom“ platformą, organizuoti projektinę veiklą, kokias skirti užduotis mokiniams, kaip sudominti juos veikla, skatinant jų pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas. Atskleidžiama, kaip ugdymo(si) ir gyvenamoji aplinka, tarpdalykinė integracija veikia mokinių motyvaciją, norą dalyvauti praktinėse veiklose bei pateikti virtualioje „Moodle“ mokymosi aplinkoje atliktas užduotis. 
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. „Renkuosi mokyti!“ pokyčio projektų istorijos
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: „Renkuosi mokyti!“ pokyčio projektų istorijos: kaip sukurti aktyvų ir inovatyvų ugdymosi procesą, pasitelkiant įtraukiojo ugdymo praktikas.
Šio pranešimo metu sužinosite, kaip sutelkti mokyklos bendruomenę pokyčiams. Ir tai padaryti gali padėti „Renkuosi mokyti!“ pokyčio projektai! Vilniaus Sietuvos progimnazijos direktorė Daina Valackienė kartu su PRIMUM ESSE mokymų sertifikuota švietimo lyderystės ir „Renkuosi mokyti!“ mokyklų konsultante Rūta Gudmonaite dalijasi mokyklos patirtimi apie įtraukiojo ugdymo praktikas, pasakoja, kokių priemonių buvo imtasi, siekiant paskatinti mokytojus ugdymo procese naudoti šiuolaikines technologijas, programas, skaitmenines aplinkas. Sužinosite, kaip padėti mokytojams mokytis bendradarbiaujant ir dalijantis gerąja patirtimi, kurti integruotas pamokas, kad kiekvienas mokinys būtų įsitraukęs į pamoką. 
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. Svajonių klasė
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: susipažinkite su inovatyvia mokymosi aplinka – svajonių klase. Renginyje aptariame įvairius tokios aplinkos kūrimo klausimus – finansavimo kelius, mokymosi erdvę, techninę ir programinę įrangą, kūrybinę veiklą ir pan., dalijamės savo patirtimi bei įspūdžiais. Nesustokime svajoti – svajonės pildosi! 
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. Saugaus elgesio internete programa „Būk interneto genijus“
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: mūsų tikslas – padėti vaikams, kad jie galėtų saugiai ir pasitikėdami tyrinėti interneto pasaulį. Pranešimo metu sužinosite apie „Google“ „Be Internet Awesome“ saugaus elgesio internete programą, skirtą 7–12 metų vaikams. 
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. Metodinio leidinio „Ugdymo procesas, mokant nuotoliniu būdu“ pristatymas
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: 2020 m. balandžio–birželio mėnesiais, tai yra karantino metu, didžiausia atsakomybė už bendrojo ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu teko mokyklų vadovams ir jų pavaduotojams. Jiems reikėjo greitai susiorientuoti ir priimti daug naujų sprendimų, kad ugdymo procesas tęstųsi kaip galima sėkmingiau. Atrastais sprendimais vadovai, pavaduotojai, mokytojai dalijosi organizuotose vaizdo konferencijose. Renginyje pristatomas elektroninis metodinis leidinys, parengtas remiantis šių konferencijų medžiaga.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. Koja kojon su technologijomis
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: sostinės mokyklose sparčiai populiarėja Masačusetso technologijos instituto profesoriaus Neilo Geršenfeldo išpopuliarinta „FabLab“ dirbtuvių idėja. 3D spausdintuvai, lazerinės pjaustyklės, CNC frezavimo staklės, braižytuvai, elektronikos prietaisai šiose mokyklose jau nebe tolima svajonė, o tikrovė! Šiose dirbtuvėse mokiniai konstruoja, modeliuoja, gamina įvairius prototipus ir gaminius. Taip jie ugdosi skaitmeninio ir techninio raštingumo gebėjimus. Renginyje dalijamasi patirtimi, kviečiamos kitos Lietuvos savivaldybės pasisemti idėjų, kaip savo mokyklose naujinti ugdymo turinį.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. Ar jūsų vaikai saugūs internete?
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: „Saugesnio interneto“ projekto komanda ir partneriai tėvams negaili patarimų, kaip užtikrinti vaikų saugumą internete. Kviečiame susipažinti su metodine medžiaga iš Europos saugesnio interneto išteklių portalo „BIK-NET“.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Mokykla „Paroda 2020“. Projektas „Tobulėjantis mokytojas – augantis mokinys – sėkminga mokykla“
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: šiame praktiniame užsiėmime dalijamasi nuotolinio ugdymo patirtimi, sukaupta įgyvendinant tarptautinį mokyklos bendruomenės projektą. Pristatomos veiksmingos, suasmenintos, mokiniui patrauklios ir mokytojo darbą palengvinančios IKT priemonės, ugdymo(si) naujovės.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Mokykla „Paroda 2020“. Inovacijų taikymas pamokoje
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: dalies Lietuvos mokyklų ir jų mokytojų gyvenimą praturtino Nacionalinės švietimo agentūros 2019–2020 m. plėtotas projektas „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“. Įgyvendinant projekto veiklas, vykdytas inovacijų diegimas ir išbandymas bendrajame ugdyme. Pranešime pristatomas inovacijų išbandymas septyniose ugdymo srityse: kalbų, matematikos ir IT, gamtos mokslų ir kūno kultūros, socialinio ir dorinio ugdymo, menų ir technologijų, pradinio ugdymo, specialiojo ugdymo. 
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Mokykla „Paroda 2020“. STEAM ugdymas: iššūkis priimtas
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: STEAM ugdymas – vienas šiuolaikiškų ugdymo būdų, kai integruojami gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos mokomieji dalykai. Jis ugdo mokinių kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus. STEAM integralaus ugdymo principų panaudojimas švietime gali padėti spręsti mokinių susidomėjimo šiais dalykais stokos problemą ir padėti rengti ateities inovacijų lyderius. Renginyje susipažinsite su „Science on Stage Europe“ veikla ir organizuojamu konkursu gamtos mokslų mokytojams. Jo metu vyks mokytojų atranka dalyvauti Europos festivalyje „Science on Stage festival 2022“. Apžvelgiami trys STEAM „Erasmus +“ strateginių partnerysčių projektai: STEM mokyklos ženklas“, „STEAM ugdymo tobulinimas“ ir „21 amžiaus mokykla“. Taip pat pristatomos projektų veiklas, pasiekimus, planuojamus konkursus ir kompetencijų tobulinimo renginius, pasiektus ir laukiamus rezultatus. 
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. Tapau saugesnio interneto ambasadoriumi mokykloje – kas po to?
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: šiame renginyje saugesnio interneto ambasadoriai dalijasi savo patirtimi, kaip jiems pavyko suburti kolegas saugesnio interneto veikloms mokykloje. 
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Mokykla „Paroda 2020“. Saugus internete
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: atviroje pamokoje aptariamos saugumo problemos internete ir jų sprendimo būdai, analizuojamos su saugumu internete susijusios situacijos.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Edukacijos forumas Edukologija Lietuvai
2020-12-21
Aprašas: LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (LETA) organizavo edukacijos forumą „Edukologija Lietuvai – moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link“. Šio forumo inicijavimo idėją paskatino ugdymo mokslininkų, švietimo praktikų ir švietimo politikos formuotojų sustiprėjęs bendradarbiavimas ieškant moksliniais įrodymais grįstų sprendimų ugdymo ir švietimo praktikai tobulinti.
Rengėjas: ŠMSM 

Paroda „Mokykla 2020“. Inovatyvus mokymasis tvariai bendruomenei: projekto ,,Game changer” patirtis
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: pranešimas pristato tarptautinio projekto „Game changer” patirtis, analizuoja mokymosi inovacijas, integruojant holistinius mokymosi metodus bei organizuojant mokymosi procesus nuotoliniu būdu. Projektas „Game changer” įtraukia 5 šalių moksleivių komandas, siekiant kartu spręsti bendruomeninius iššūkius ir siūlyti sprendimus politikams, vykdomas pagal Erasmus+ programą. 
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. Kaip įsivertinti mokyklos skaitmeninę kompetenciją? Su SELFIE!
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: Kokios yra stipriosios ir kokios silpnosios jūsų mokyklos skaitmeninės kompetencijos sritys? Nuo ko pradėti kaitą? Europos Komisijos sutelkta mokslininkų grupė aprašė skaitmeninę organizacijos kompetenciją ir sukūrė priemonę SELFIE, kuri greitai gali pateikti atsakymus. SELFIE – tai nemokama internetinė priemonė, kuri padeda mokykloms pagal mokytojų, mokinių ir mokyklos vadovų nuomones įsivertinti, kaip joms sekasi naudotis skaitmeninėmis technologijomis, kad mokymasis būtų novatoriškas ir veiksmingas. Toks įsivertinimo procesas gali padėti mokyklai planuoti skaitmeninės kompetencijos ugdymo kaitą ir stebėti laikui bėgant daromą pažangą.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. Nuotolinis mokymas ar mokymo organizavimas nuotoliniu būdu?
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas:
 svarbiausias šiame pranešime svarstomas klausimas – įvykusi nuotolinio ugdymo sampratos kaita dėl COVID-19 pandemijos nulemtų pokyčių, organizuojant bendrąjį ugdymą. Susipažinsite su duomenimis grįstomis išvadomis apie pokyčius, kurie atsirado Lietuvos mokyklose dėl perėjimo prie nuotolinio ugdymo. 
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. DNR projektas – investicijos į švietimo skaitmenizavimą
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: pranešime sužinosite apie pastaruoju metu dažnai minimas investicijas į švietimą pagal Ateities ekonomikos DNR planą. Įgyvendinant jo veiklas siekiama gerinti mokinių pasiekimus, mažinti skirtingų mokinių grupių pasiekimų atotrūkį. Ankstyvojo ir bendrojo ugdymo srityse reikalingi pokyčiai, kurių pagrindinės kryptys yra ugdymo turinio skaitmenizavimas, mokinių pasiekimų vertinimo veiksmingumas ir patikimumas, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kryptingumas, finansinio raštingumo ugdymas, švietimo įtraukties bei prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams ir švietimo duomenų efektyvus valdymas bei panaudojimas.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

9–10, I–IV gimnazijos klasių mokinių galimybė rinktis profesinio mokymo programų modulius
2020-12-17
Aprašas: Nacionalinės švietimo agentūros organizuota „Bendrojo ugdymo mokyklų 9–10, I–IV gimnazijos klasių mokinių galimybė rinktis profesinio mokymo programų modulius“
Rengėjas: NŠA

Informatinio mąstymo ugdymas mokantis tyrinėjant (TIWI - Teaching ICT with Inquiry)
2020-12-09
Aprašas: Erasmus+ programos TIWI projektas prisidėjo prie informatinio mąstymo ugdymo įgyvendinimo ir sklaidos bendrojo ugdymo pradinių klasių ir STEM dalykų mokytojams bei jų mokiniams. Vaizdo medžiagoje pristatoma TIWI mokytojų geroji praktika parodė, kad Go-Lab įgalina kurti ir taip pat įgyvendinti klasėje aplinkas, skirtas tyrinėjimu grįstam STEM dalykų mokymui(si) kuriant su mokiniais interaktyvius žaidimus ir istorijas, sprendžiant įvairias problemas. 
Rengėjas: NŠA

Bendrojo ugdymo mokyklos įsivertinimas kaip nuolatinis kokybės vadybos procesas
2020-12-03
Aprašas: šios viešosios konsultacijos metu keturios bendrojo ugdymo mokyklos dalinosi savo patirtimi apie įsivertinimo veiksmingumą bei buvo pristatoma bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketa už 2020 m. (2019–2020 m. m.). Viešosios konsultacijos tikslas – skatinti bendrojo ugdymo mokyklas atlikti įsivertinimą. PROGRAMA.
Rengėjas: NŠA

Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Phil Lambert
2020-11-13
Aprašas: 1 dalis „Vertinimas: formuojamojo ir apibendrinančio vertinimo derinimas“ (Phil Lambert pristatymas ir darbo grupėse pristatymai).
Rengėjas: NŠA

Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Phil Lambert
2020-11-13
Aprašas: 2 dalis „Mokytojų vertinimo sprendimų nuoseklumas ir nuosaikumas“. Keturių dienų konsultacijos refleksija (Phil Lambert pristatymas ir darbo grupėse pristatymai).
Rengėjas: NŠA

Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Phil Lambert
2020-11-12
Aprašas: 1 dalis „Vidurinis ugdymas: dalykinės sritys/kursai“ (Phil Lambert pristatymas ir darbo grupėse pristatymai).
Rengėjas: 
NŠA

Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Phil Lambert
2020-11-12
Aprašas: 
2 dalis Vidurinio ugdymo mokymo(si) dalykų atnaujinimas: kriterijai (Phil Lambert pristatymas ir darbo grupėse pristatymai).
Rengėjas: 
NŠA

Nuotolinė konferencija „Mokslas visuomenei: galimybės ir iššūkiai“
2020-11-09
Aprašas: 
2020 m. spalio 29 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kartu su partneriais organizavo nuotolinę konferenciją „Mokslas visuomenei: galimybės ir iššūkiai“, kurios tikslas buvo visuomenei ir mokslininkų bendruomenei pristatyti ES investicijas į MTEPI, jų rezultatų naudą Lietuvos žmonėms, valstybės lūkesčius įgyvendinant projektus, pasidalinti sėkminga įgyvendinamų MTEPI projektų patirtimi. Taip pat – informuoti tyrėjus ir visuomenę apie būsimas Europos misijas („Europos Horizonto“ programos kontekste), aptarti Lietuvos tyrėjų ir plačiosios visuomenės įtraukimo į misijų įgyvendinimą galimybes.
Šiame video rasite pristatymus ir diskusijas.
Rengėjas: 
ŠMSM

Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Phil Lambert
2020-11-06
Aprašas: 1 dalis „Įvairių šalių vidurinio ugdymo organizavimo patirties pavyzdžiai“ (Phil Lambert pristatymas ir darbo grupėse pristatymai)
Rengėjas: NŠA

Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Phil Lambert
2020-11-06
Aprašas: 2 dalis Vidurinio ugdymo mokymo(si) kreditai ir rezultatų pripažinimas (Phil Lambert pristatymas ir darbo grupėse pristatymai).
Rengėjas: NŠA

Viešoji diskusija nuotoliniu būdu: „Mokyklų patirtys ir iššūkiai ugdant romų tautybės vaikus“
2020-11-04
Aprašas: viešosios diskusijos tikslas – pasidalinti bendrojo ugdymo mokyklų, ugdančių romų tautybės vaikus, patirtimi ir aptarti iššūkius.
Viešojoje diskusijoje buvo pristatytas istorijos bendrųjų programų atnaujinamas turinys.
Rengėjas: NŠA

Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Phil Lambert. 1 dalis „Vidurinio ugdymo tendencijos“
2020-10-30
Aprašas: Phil Lambert pristatymas ir darbo grupėse pristatymai.
Rengėjas: NŠA

Konsultacijų ciklas su EBPO ekspertu dr. Phil Lambert. 2 dalis „Vidurinio ugdymo tendencijos“
2020-10-30
Aprašas: Phil Lambert pristatymas ir darbo grupėse pristatymai.
Rengėjas: NŠA
 
CONSILIUM EDUCATIONIS „Nuotolinis mokymasis virtualioje aplinkoje. Teorija ir praktika“
2020-10-22
Aprašas: seminare pranešimą skaitė KTU prof. habil. dr. Aleksandras Targamadzė.
Rengėjas: VU Filosofijos fakultetas

VDU „Intelekto forumas“: kaip organizuoti ir įgyvendinti XXI a. mokymąsi
2020-10-21
Aprašas: renginio metu mąstymo ir mokymosi iššūkius aptarė edukologai, psichologai, neuromokslininkai, filosofai, technologinių ir kitų mokslų atstovai. 
Rengėjas: VDU

Švietimo konferencija: Dirbtinio intelekto kompetencijos Lietuvoje
2020-09-17
Aprašas: virtuali konferencija - diskusija apie visuomenės skaitmenines kompetencijas, dirbtinio intelekto įgūdžių ugdymą mokyklose ir universitetuose bei neformalų švietimą ir darbuotojų perkvalifikavimo aspektus diegiant DI/automatikos/robotikos sprendimus įmonėse.
Rengėjas: AI Boost Lithuania

Tarptautinis projekto TIWI sklaidos renginys
2020-09-04
Aprašas:  vaizdo konferencijos metu buvo aptarti TIWI projekto rezultatai – medžiaga mokytojams apie ateities profesijas, susijusias su informacinėmis technologijomis, masinis atviras internetinis kursas „Teaching ICT with Inquiry“,  tyrimo ataskaita apie tyrinėjimu grįstą STEM dalykų mokymą integruojant programavimą ir informatinį mąstymą; TIWI projekto mokytojai pristatė savo mokymosi tyrinėjant aplinkas (angl. Inquiry Learning Space, ILS), sukurtas naudojant įrankį Graasp bei ekosistemą „Go-Lab“ , ir jų įgyvendinimo patirtį. 
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Music and STEAM
2) Physics on the road
3) TIWI - Teaching ICT with Inquiry
4) Blueprint on the successful use of inquiry in teaching ICT
5) TIWI - Teaching ICT with Inquiry
6) The Water Cycle: Science and Coding
7) Video game Programmers

Apie „Google Classroom“ mokytojams 
2020-09-01
Aprašas: pristatomos „Google Classroom“ galimybės mokytojams: prisijungimo būdas, kursų kūrimas, vaizdo konferencijos, kalendorius, klasės valdymas ir kt., kas padeda mokytojui dirbti nuotoliniu būdu. Lektorius Romuald Nareiko („Digital Academy“) 
Rengėjas: NŠA

MOODLE mokytojams – „MOODLE aplinkos galimybės ir jos taikymas ugdymo procese“
2020-08-28
Aprašas: vaizdo konferencijos metu buvo apžvelgiamos VMA MOODLE galimybės ir taikymo ugdymo procese privalumai. Buvo pristatyti pagrindiniai aspektai, kaip MOODLE aplinkoje organizuoti ir valdyti mokymosi procesą: kurso konstravimas ir aktyvių veiklų organizavimas, skirtingų mokymo metodų taikymas toms pačioms veikloms / mokymosi turiniui; besimokančiųjų įtraukimas į kursą ir aktyvinimo priemonės; besimokančiųjų bendradarbiavimo ir bendravimo priemonės; darbas grupėse ir individualaus mokymosi priemonės. Buvo apžvelgtos 3.9 versijos naujovės bei kvalifikacijos tobulinimo galimybės.
Rengėjas: NŠA

2020-08-25
Aprašas: konferencijos metu ministras pristato metinį pranešimą, aptariamos naujų mokslo metų aktualijos ir prioritetai.
Rengėjas: ŠMSM
Pateiktys: 
1) Pranešimai;
2) Pamokų tvarkaraštis.

„Microsoft Teams“ naujienos ir apžvalga mokytojams
2020-08-24
Aprašas:  vaizdo konferencijoje  buvo kalbėta apie MICROSOFT TEAMS naudojimą ugdyme. Evaldas Stalioraitis, MICROSOFT atstovas, supažindino su TEAMS naujovėmis, vaizdo skambučių galimybėmis, baltos lentos naudojimą vaizdo skambučių metu ir kt..
Rengėjas: NŠA

 
Nuotolinis mokymas. Švietimo centrų ir Švietimo pagalbos tarnybų vaizdo konferencija
2020-04-03
Aprašas: dalijosi patirtimi, kaip centrai atranda naujas galimybes teikti pagalbą mokykloms, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ir mokinių. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Švietimo centrų ir Švietimo pagalbos tarnybų atstovai.
Rengėjas: NŠA