Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

Paroda „Mokykla 2020“. Ką darau mokykloje kitaip po nuotolinio darbo?
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: renginyje nagrinėjama, kaip pritaikyti virtualią mokymo(si) aplinką „Moodle“, organizuojant matematikos, fizikos ir informacinių technologijų pamokas. Aptariama refleksijų, interaktyvaus mokymo kūrybinė patirtis. Pristatoma, kaip skirtingų poreikių ir gebėjimų mokiniams diferencijuoti užduotis, padedančias greitai ir veiksmingai į(si)vertinti žinias. Pristatoma interaktyvi veikla „Kaip skaitmenizacija pakeitė mano pamoką?“
Rengėjas: NŠA„Litexpo"
 
Mokykla „Paroda 2020“. STEAM ugdymas: iššūkis priimtas
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: STEAM ugdymas – vienas šiuolaikiškų ugdymo būdų, kai integruojami gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos mokomieji dalykai. Jis ugdo mokinių kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus. STEAM integralaus ugdymo principų panaudojimas švietime gali padėti spręsti mokinių susidomėjimo šiais dalykais stokos problemą ir padėti rengti ateities inovacijų lyderius. Renginyje susipažinsite su „Science on Stage Europe“ veikla ir organizuojamu konkursu gamtos mokslų mokytojams. Jo metu vyks mokytojų atranka dalyvauti Europos festivalyje „Science on Stage festival 2022“. Apžvelgiami trys STEAM „Erasmus +“ strateginių partnerysčių projektai: STEM mokyklos ženklas“, „STEAM ugdymo tobulinimas“ ir „21 amžiaus mokykla“. Taip pat pristatomos projektų veiklas, pasiekimus, planuojamus konkursus ir kompetencijų tobulinimo renginius, pasiektus ir laukiamus rezultatus. 
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. Viešoji konsultacija „Matematika“
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: per šią konsultaciją pristatomi ir su švietimo bendruomene aptariami atnaujinamos Matematikos bendrosios programos esminiai pokyčiai, pradinio ir pagrindinio ugdymo naujovės, bendrųjų programų skaitmenizavimo projektas.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

TIMSS 2019 matematikos ir gamtos mokslų tyrimų rezultatų pristatymas
2020-12-09
Aprašas: buvo pristatyti TIMSS 2019 m. 4, 8 klasių matematikos ir gamtos mokslų tyrimų rezultatai. pristatė dr. Rita Dukynaitė, IEA generalinės asamblėjos narė, ir Asta Buinevičiūtė, EA TIMSS koordinatorė. 
Rengėjas: ŠMSM

Nuotolinės konferencijos "Ugdymo(si) pokytis mokykloms bendradarbiaujant"
2020-11-09
Aprašas: spalio 27-28 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Nacionaline švietimo agentūra organizavo nuotolines konferencijas, kurių tikslas buvo mokyklų bendruomenių patirčių, siekiant matematinio raštingumo (27 d.), skaitymo, rašymo kompetencijų (28 d.) pokyčio, apibendrinimas, išmoktų pamokų analizė, jų sklaida.
Šiame video rasite spalio 28 d. renginio savivaldybių administracijų švietimo skyrių atstovų pristatymus, grupių darbo diskusijas ir apibendrinimus.
Rengėjas: ŠMSM

Nuotolinės konferencijos "Ugdymo(si) pokytis mokykloms bendradarbiaujant"
2020-11-09
Aprašas: 
spalio 27–28 d. LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Nacionaline švietimo agentūra organizavo nuotolines konferencijas, kurių tikslas buvo mokyklų bendruomenių patirčių, siekiant matematinio raštingumo (27 d.), skaitymo, rašymo kompetencijų (28 d.) pokyčio, apibendrinimas, išmoktų pamokų analizė, jų sklaida.
Šiame vaizdo įraše rasite Europos socialinio fondo agentūros atstovo A. Šarkovskio ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovo R. Ališausko pranešimus, skaitytus abi dienas. 
Rengėjas: 
ŠMSM

2020-04-03
Aprašas: virtualiose konsultacijose „Pasirengimas nuotoliniam mokymui“ savo žiniomis dalijosi LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM), Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) atstovai ir kiti specialistai.
Rengėjas: NŠA
 
2020-04-20
Aprašas: susitikime pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti iššūkiai ir pasiekimai.
Rengėjas: NŠA