Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

Mokykla „Paroda 2020“. STEAM ugdymas: iššūkis priimtas
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: STEAM ugdymas – vienas šiuolaikiškų ugdymo būdų, kai integruojami gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos mokomieji dalykai. Jis ugdo mokinių kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus. STEAM integralaus ugdymo principų panaudojimas švietime gali padėti spręsti mokinių susidomėjimo šiais dalykais stokos problemą ir padėti rengti ateities inovacijų lyderius. Renginyje susipažinsite su „Science on Stage Europe“ veikla ir organizuojamu konkursu gamtos mokslų mokytojams. Jo metu vyks mokytojų atranka dalyvauti Europos festivalyje „Science on Stage festival 2022“. Apžvelgiami trys STEAM „Erasmus +“ strateginių partnerysčių projektai: STEM mokyklos ženklas“, „STEAM ugdymo tobulinimas“ ir „21 amžiaus mokykla“. Taip pat pristatomos projektų veiklas, pasiekimus, planuojamus konkursus ir kompetencijų tobulinimo renginius, pasiektus ir laukiamus rezultatus. 
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. Viešoji konsultacija „Meninis ugdymas“
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: per šią konsultaciją pristatomi ir su švietimo bendruomene aptariami atnaujinamos Meninio ugdymo bendrosios programos esminiai pokyčiai, pradinio ir pagrindinio ugdymo naujovės, bendrųjų programų skaitmenizavimo projektas. 
Rengėjas: NŠA„Litexpo"
 
2020-10-28
Aprašas: nuotolinės konsultacijos metu buvo aptartas atnaujinamos šokio bendrosios programos projektas ir šokio mokymo nuotoliniu būdu klausimas.
RengėjasNŠA
Pateiktis Meninio ugdymo dalykų bendrųjų programų atnaujinimas

Nuotolinio susitikimo „Šokio bendrosios programos atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas bei aptarimas“
2020-08-27
Aprašas: susitikimo metu buvo pristatytas rugpjūčio mėnesį parengtas Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas, pasidalinta šokio nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir šokio bendrosios programos projektas.
Rengėjas: NŠA
Pateiktis Šokis. Nuotolinis mokymas

Nuotolinio susitikimo „Teatro bendrosios programos atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas bei aptarimas“
2020-08-26
Aprašas: susitikimo metu buvo pristatytas parengtas Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas, pasidalinta teatro nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir teatro bendrosios programos projektas.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Teatras. Nuotolinio mokymo aktualijos
2) Teatro bendroji programa (2020 m. projektas)
3) Teatro bendrosios programos atnaujinimo darbai

Muzikos bendrosios programos atnaujinimo ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas bei aptarimas
2020-08-26
Aprašas: susitikimo metu buvo pristatytas parengtas Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas, pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir muzikos bendrosios programos projektas.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:

1) Nuotolinio mokymo(si)/ugdymo(si) vadovas
2) Nuotolinio mokymo iššūkiai muzikiniam ugdymui
3) Bendrųjų programų atnaujinimo darbai
4) Muzikos bendroji programa (2020 projektas)
Nuotolinio susitikimo „Dailės bendrosios programos atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas bei aptarimas“
2020-08-25
Aprašas: susitikimo metu buvo pristatytas rugpjūčio mėnesį parengtas Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas, pasidalinta dailės nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir dailės bendrosios programos projektas.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Dailė. Nuotolinis mokymas: teigiami ir neigiami aspektai
2) Dailės bendroji programa (2020 m. projektas)
Nuotolinis mokymas. Mokymo nuotoliniu būdu „Meninio ugdymo (šokio, teatro) mokytojams“ refleksija
2020-04-20
Aprašas: susitikimo metu buvo pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti iššūkiai, pasiekimai.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys: