Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

Nuotolinio susitikimo „Šokio bendrosios programos atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas bei aptarimas“
2020-08-27
Aprašas: susitikimo metu buvo pristatytas rugpjūčio mėnesį parengtas Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas, pasidalinta šokio nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir šokio bendrosios programos projektas.
Rengėjas: NŠA
Pateiktis Šokis. Nuotolinis mokymas

Nuotolinio susitikimo „Teatro bendrosios programos atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas bei aptarimas“
2020-08-26
Aprašas: susitikimo metu buvo pristatytas parengtas Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas, pasidalinta teatro nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir teatro bendrosios programos projektas.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Teatras. Nuotolinio mokymo aktualijos
2) Teatro bendroji programa (2020 m. projektas)
3) Teatro bendrosios programos atnaujinimo darbai

Muzikos bendrosios programos atnaujinimo ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas bei aptarimas
2020-08-26
Aprašas: susitikimo metu buvo pristatytas parengtas Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas, pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir muzikos bendrosios programos projektas.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:

1) Nuotolinio mokymo(si)/ugdymo(si) vadovas
2) Nuotolinio mokymo iššūkiai muzikiniam ugdymui
3) Bendrųjų programų atnaujinimo darbai
4) Muzikos bendroji programa (2020 projektas)

Nuotolinio susitikimo „Dailės bendrosios programos atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas bei aptarimas“
2020-08-25
Aprašas: susitikimo metu buvo pristatytas rugpjūčio mėnesį parengtas Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas, pasidalinta dailės nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir dailės bendrosios programos projektas.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Dailė. Nuotolinis mokymas: teigiami ir neigiami aspektai
2) Dailės bendroji programa (2020 m. projektas)

Nuotolinis mokymas. Mokymo nuotoliniu būdu „Meninio ugdymo (šokio, teatro) mokytojams“ refleksija
2020-04-20
Aprašas: susitikimo metu buvo pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti iššūkiai, pasiekimai.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys: