Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

Apie „Google Classroom“ mokyklų vadovams ir mokytojams 
2020-09-01
Aprašas: pristatomos „Google Classroom“ galimybės: prisijungimo būdas, vaizdo konferencijos, kursų kūrimas, kalendorius, klasės valdymas ir kt., kas padeda dirbti nuotoliniu būdu. Lektorius - Romuald Nareiko („Digital Academy“)
Rengėjas: NŠA

 
Apie MOODLE mokyklų vadovams – „Kodėl verta rinktis MOODLE?“
2020-08-24
Aprašas: vaizdo konferencijos metu buvo pristatyti pagrindiniai VMA MOODLE aplinkos privalumai bei naujovės, pateiktos rekomendacijos, nuo ko pradėti planuojantiems naudoti MOODLE bei kaip pasiruošti naujiems mokslo metams. Buvo pademonstruoti sėkmingi MOODLE taikymo pavyzdžiai bei pristatytos kvalifikacijos tobulinimo galimybės. 
Rengėjas: NŠA

„Microsoft Teams“ mokyklų vadovams ir administracijos darbui užtikrinti
2020-08-24 
Aprašas: vaizdo konferencijos metu buvo aptariami šie klausimai: kaip gauti „emokykla“ paskyras? Kaip formuojami prisijungimo duomenys ir slaptažodžiai? Kaip jungtis prie „Office365” aplinkos? Kaip administracijai išnaudoti „Teams“ kasdieninėje veikloje.
Rengėjas: NŠA
Pateiktis
 „Microsoft Teams - Education Edition“
 
Vaizdo konferencija „2020–2021 mokslo metų ugdymo proceso aktualijos“
2020-08-21
Aprašas: vaizdo konferencijoje, skirtoje mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui, pristatyti Bendrųjų ugdymo planų pakeitimai ir jų įgyvendinimo galimybės, keturių mokyklų pasirengimas organizuoti ugdymo procesą užtikrinant mokinių saugumą, metodinės rekomendacijos mokykloms „Nuotolinio mokymo/ugdymo(si) vadovas“.
Rengėjas: ŠMSM, NŠA
Pateiktys:
1) Nuotolinio mokymo/ugdymo(si) vadovas. Bendrasis ugdymas.
2) 2020-2021 mokslo metai. Bendrųjų ugdymo planų pakeitimai - ugdymo procesui tobulinti.
3) Alytaus Dzūkijos mokyklos patirtis ruošiantis naujiems mokslo metams. 
 
  
Vaizdo konferencija „Kaip pasitinkame 2020-2021 mokslo metus?“
2020-08-20
Aprašas: vaizdo konferencijoje pristatytos metodinės rekomendacijos mokykloms „Nuotolinio mokymo/ugdymo(si) vadovas“, pasidalinta mokyklų 2019 m. veiklos įsivertinimo ir pažangos rezultatais, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius Rytis Komičius pristatė nuotolinio mokymo organizavimo gimnazijoje patirtis ir pasirengimo naujiems mokslo metams iššūkius ir sprendimo būdus.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Nuotolinio mokymo/ugdymo(si) vadovas. Bendrasis ugdymas.
2) Mokyklų 2019 m. veiklos įsivertinimo ir pažangos rezultatų pristatymas.
3) Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos patirtis organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu bei planai ateinantiems mokslo metams
 
 
Vaizdo konferencija „Kaip pasitinkame 2020-2021 mokslo metus?“
2020-08-19
Aprašas: vaizdo konferencijoje pristatytos metodinės rekomendacijos mokykloms „Nuotolinio mokymo/ugdymo(si) vadovas“, pasidalinta mokyklų 2019 m. veiklos įsivertinimo ir pažangos rezultatais, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos vadovai pasidalijo pasirengimu naujiems mokslo metams.
Rengėjas: NŠA
 
 
Vaizdo konferencija-refleksija „Mokyklų atradimai reaguojant į COVID-19 iššūkį“
2020-06-19
Aprašas: 10-oje vaizdo konferencijoje, skirtoje mokyklos direktorių pavaduotojams, buvo kalbama apie tai, kas svarbu švietime šiandien (aptarti EBPO tyrimo rezultatai), ieškota geros mokyklos aspektų raiškos organizuojant ugdymą karantino laikotarpiu.
Rengėjas: NŠA
Pateiktis EBPO tyrimo ataskaita EN kalba
 
 
2020-06-11
Aprašas: aptarti klausimai: patirtys iki nuotolinio ir mokant nuotoliniu būdu, idėjos kitiems mokslo metams, duomenys reikalingi ugdymo procesui tobulinti, kaip atsižvelgti į mokinių poreikių įvairovę, kaip stiprinti mokėjimą mokytis.
Rengėjas: NŠA
 
 
2020-05-27
Aprašas: susitikimas buvo skirtas mokyklos direktorių pavaduotojams. Vaizdo konferencijoje aptarti klausimai: projektinės veiklos organizavimo ypatumai nuotolinio ugdymo(si) procese ir šios veiklos vertinimo kriterijai.
Rengėjas: NŠA
 
 
2020-05-24
Aprašas: susitikimas buvo skirtas mokyklos direktorių pavaduotojams. Vaizdo konferencijoje aptarti klausimai: refleksijos reikšmė ir svarba nuotolinio ugdymo(si) procese, kaip panaudoti refleksiją kokybiškam grįžtamajam ryšiui ir kryptingam mokinių ugdymui, kaip ir kokius pokyčius mokykloje sukuria reflektuojantys mokytojai.
Rengėjas: NŠA
 
 
2020-05-15
Aprašas: aptariami aktualiausi ikimokyklinio ir priešmokyklinio, grįžtant dirbti įprastu būdu, ugdymo organizavimo klausimai
Rengėjas: ŠMSM
 
 
2020-05-13
Aprašas: aptarti klausimai: patyriminio ugdymo poreikis mokiniui mokantis nuotoliniu būdu, kaip organizuojamas patyriminis ugdymas ir kokie pagrindiniai kriterijai formuluojami įsivertinant patyriminio ugdymo veiksmingumą.
Rengėjas: NŠA
 
 
2020-05-11
Aprašas: aptarti klausimai: mokymosi pagalbos poreikis mokiniui mokantis nuotoliniu būdu, kaip organizuojamas mokymosi pagalbos teikimas mokiniui, kokie sprendimai reikalingi savivaldybės ir nacionaliniu lygmeniu.
Rengėjas: ŠMSM ir NŠA
 
 
2020-04-30
Aprašas: aptarti klausimai: ugdymo organizavimo trikdžiai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu ir kaip jie sprendžiami mokykloje; kokios mokyklos rekomendacijos mokytojams peržiūrint ir atsirenkant ugdymo turinį; kokie mokyklos pasiūlymai mokytojui diferencijuojant ir personalizuojant ugdymo turinį; kokie sprendimai reikalingi savivaldybės ir nacionaliniu lygmeniu.
Rengėjas: NŠA
 
 
2020-04-24
Aprašas: buvo pasidalinta nuotolinio ugdymo organizavimo patirtimis, sprendžiant iššūkius, susijusius su grįžtamojo ryšio užtikrinimu.
Rengėjas: ŠMSM ir NŠA
 
 
2020-04-18
Aprašas: buvo pasidalinta nuotolinio ugdymo organizavimo patirtimis sprendžiant iššūkius, susijusius su mokinių mokymosi krūviais.
Rengėjas: ŠMSM ir NŠA
 
2020-08-20
Aprašas: vaizdo konferencijoje, skirtoje mokyklų vadovams, pristatytos metodinės rekomendacijos mokykloms „Nuotolinio mokymo/ugdymo(si) vadovas“, pasidalinta mokyklų 2019 m. veiklos įsivertinimo ir pažangos rezultatais.
Rengėjas: NŠA
 
 
 Vaizdo konferencija „Kaip pasitinkame 2020-2021 mokslo metus?“
2020-08-19
Aprašas: vaizdo konferencijoje, skirtoje mokyklų vadovams, pristatytos metodinės rekomendacijos mokykloms „Nuotolinio mokymo/ugdymo(si) vadovas“, pasidalinta mokyklų 2019 m. veiklos įsivertinimo ir pažangos rezultatais.
Rengėjas: NŠA
 
2020-06-19
Aprašas: 10-oje vaizdo konferencijoje, skirtoje mokyklos direktorių pavaduotojams, buvo kalbama apie tai, kas svarbu švietime šiandien (aptarti EBPO tyrimo rezultatai), ieškota geros mokyklos aspektų raiškos organizuojant ugdymą karantino laikotarpiu.
Rengėjas: NŠA
 
 
2020-06-11
Aprašas: aptarti klausimai: patirtys iki nuotolinio ir mokant nuotoliniu būdu, idėjos kitiems mokslo metams, duomenys reikalingi ugdymo procesui tobulinti, kaip atsižvelgti į mokinių poreikių įvairovę, kaip stiprinti mokėjimą mokytis.
Rengėjas: NŠA
 
 
2020-05-27
Aprašas: susitikimas buvo skirtas mokyklos direktorių pavaduotojams. Vaizdo konferencijoje aptarti klausimai: projektinės veiklos organizavimo ypatumai nuotolinio ugdymo(si) procese ir šios veiklos vertinimo kriterijai.
Rengėjas: NŠA
 
 
2020-05-24
Aprašas: susitikimas buvo skirtas mokyklos direktorių pavaduotojams. Vaizdo konferencijoje aptarti klausimai: refleksijos reikšmė ir svarba nuotolinio ugdymo(si) procese, kaip panaudoti refleksiją kokybiškam grįžtamajam ryšiui ir kryptingam mokinių ugdymui, kaip ir kokius pokyčius mokykloje sukuria reflektuojantys mokytojai.
Rengėjas: NŠA
 
2020-05-15
Aprašas: aptariami aktualiausi ikimokyklinio ir priešmokyklinio, grįžtant dirbti įprastu būdu, ugdymo organizavimo klausimai
Rengėjas: ŠMSM
 
2020-05-13
Aprašas: aptarti klausimai: patyriminio ugdymo poreikis mokiniui mokantis nuotoliniu būdu, kaip organizuojamas patyriminis ugdymas ir kokie pagrindiniai kriterijai formuluojami įsivertinant patyriminio ugdymo veiksmingumą.
Rengėjas: NŠA
 
2020-05-11
Aprašas: aptarti klausimai: mokymosi pagalbos poreikis mokiniui mokantis nuotoliniu būdu, kaip organizuojamas mokymosi pagalbos teikimas mokiniui, kokie sprendimai reikalingi savivaldybės ir nacionaliniu lygmeniu.
Rengėjas: ŠMSM ir NŠA
 
2020-04-30
Aprašas: aptarti klausimai: ugdymo organizavimo trikdžiai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu ir kaip jie sprendžiami mokykloje; kokios mokyklos rekomendacijos mokytojams peržiūrint ir atsirenkant ugdymo turinį; kokie mokyklos pasiūlymai mokytojui diferencijuojant ir personalizuojant ugdymo turinį; kokie sprendimai reikalingi savivaldybės ir nacionaliniu lygmeniu.
Rengėjas: NŠA
 
 
2020-04-24
Aprašas: buvo pasidalinta nuotolinio ugdymo organizavimo patirtimis, sprendžiant iššūkius, susijusius su grįžtamojo ryšio užtikrinimu.
Rengėjas: ŠMSM ir NŠA
 
 
2020-04-18
Aprašas: buvo pasidalinta nuotolinio ugdymo organizavimo patirtimis sprendžiant iššūkius, susijusius su mokinių mokymosi krūviais.
Rengėjas: ŠMSM ir NŠA