Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

„Istorijos ir Pilietinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas bei aptarimas“
2020-08-31
Aprašas: susitikimo metu buvo pristatytas parengtas Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas, pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai, pristatyti istorijos ir pilietinio ugdymo bendrųjų programų projektai.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys: 
1) Socialinis ugdymas 1–4 klasėse
2) Socialinis ugdymas Istorija, 5–10 klasėse
3) „Pilietiškumo ugdymo pagrindų“ bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatymas bei aptarimas

Nuotolinio susitikimo „Geografijos bendrosios programos atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas bei aptarimas“
2020-08-28
Aprašas: susitikimo metu buvo pristatytas parengtas Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas, pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir geografijos bendrosios programos projektas.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Nuotolinio mokymo patirtis
2) Socialinis ugdymas 1–4 klasėse
3) Geografijos dalyko tikslo, uždavinių, ugdomų gebėjimų ir mokymosi turinio dermė
4) Geografijos bendrosios programos mokymosi turinio pristatymas

Nuotolinio susitikimo „Ekonomikos ir verslumo bendrosios programos atnaujinimo darbų ir nuotolinio mokymo aktualijų pristatymas bei aptarimas“
2020-08-27
Aprašas: susitikimo metu buvo pristatytas parengtas Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas, pasidalinta nuotolinio ugdymo patirtimi, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo darbai ir ekonomikos ir verslumo bendrosios programos projektas.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:

1) Ekonomikos ir verslumo bendrosios programos mokymosi turinio pristatymas 
2) Projektas “Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas”. Finansinis raštingumas 1-8 klasėse

2020-03-30
Aprašas: virtualių konsultacijų „Pasirengimas nuotoliniam mokymui“ medžiaga Socialinių mokslų mokytojams.
Rengėjas: NŠA