Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

Paroda „Mokykla 2020“. Nuotolinio mokymo specialiojo ugdymo modelis
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: karantino metu specialiojo ugdymo įstaigos, panašiai kaip ir bendrojo ugdymo mokyklos, turėjo organizuoti nuotolinį mokymo procesą. Mokytojams, dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčiais mokiniais, tai buvo didelis iššūkis ne tik dėl ekstremalios situacijos, bet ir dėl specialiosios pedagogikos ypatumų. Pirmiausia reikėjo nuspręsti, koks tokio mokymo tikslingumas. Renginyje diskutuojama apie nuotolinio ugdymo reikšmę SUP turintiems mokiniams ir jų šeimoms. Be to, pristatomas inovatyvaus nuotolinio darbo su SUP turinčiais mokiniais modelis ir dalijamasi tyrimo apie šio modelio taikymą išvadomis.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Paroda „Mokykla 2020“. Pasvalio r. pagalbos mokiniui specialistų sukurtos skaitmeninės priemonės
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: per šią konsultaciją pristatomos įvairios skaitmeninės specialistų sukurtas priemonės, skirtos ugdyti kalbą, girdimąjį suvokimą, dėmesį, gramatinį taisyklingumą, rišliąją kalbą, smulkiąją motoriką, kalbinį kvėpavimą ir mokytis orientuotis erdvėje, gerinant akies ir rankos koordinacijos įgūdžius. 
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Vaizdo renginys „Įtraukiojo ugdymo link. Švietimo pagalbos teikimo patirtys karantino metu“
2020-12-18
Aprašas: vaizdo konferencijoje, skirtoje Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinių būrelių pirmininkams ir Pedagoginių psichologinių tarnybų/Švietimo pagalbos tarnybų specialiesiems pedagogams ir logopedams,  pristatytos naujovės ir patirtys, susijusios su įtraukties švietime plėtojimu. Renginio metu dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatomis dėl įtraukties įgyvendinimo 2021–2024 metais, įtraukiojo ugdymo perspektyvomis, įtraukties didinimo galimybėmis bei įžvalgomis, teikiant švietimo pagalbą karantino laikotarpiu.  
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Įtraukties keliu.
2) Kaip mums sekasi karantino laikotarpiu?
3) Pedagoginės psichologinės tarnybos specialiojo pedagogo funkcijų tęstinumas karantino sąlygomis.
4) Karantinas: kai išnyksta komforto zona.

Vaizdo konferencija „PPT veiklos aktualijos“
2020-12-15
Aprašas: vaizdo konferencijoje, skirtoje įstaigų, vykdančių PPT veiklos funkcijas, vadovams, pristatytos naujovės ir patirtys, susijusios su įtraukties švietime plėtojimu. Renginio metu dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatomis dėl įtraukties įgyvendinimo 2021–2024 metais, atnaujinta pedagoginių psichologinių tarnybų veiklos ataskaita, apklausos rezultatais apie psichologų ir socialinių pedagogų nuotolinio darbo patirtis ir iššūkius bei apie pedagoginių psichologinių tarnybų darbo patirtis, veiklos ypatumus karantino metu.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Įtraukties švietime keliu.
2) Atnaujinta PPT veiklos ataskaita.
3) Atnaujinta PPT veiklos ataskaita. (Elektroninė versija)
4) PPT darbo patirtys karantino metu Utenos Švietimo centro pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.
5) Psichologų ir socialinių pedagogų nuotolinio darbo patirtys ir iššūkiai.

>/div>
Paroda „Mokykla 2020“. „Office 365“ naudojimas ugdymo procese
2020 m. lapkričio 20–21 d.
Aprašas: „Microsoft 365“ , „Microsoft Teams“ – šiuo metu dažnai švietimo bendruomenėje minimi pavadinimai. Pavasarį, paskelbus šalyje karantiną, dalis mokyklų „Microsoft Teams“ pasirinko kaip aplinką nuotoliniam mokymui. Rudenį susidomėjimas šia aplinka dar labiau išaugo. Tačiau „Microsoft Office 365“ aplinką galima labai veiksmingai panaudoti ne tik pamokose. Velžio gimnazija „Microsoft 365“ paskyrą turi jau septynerius metus. Šio pranešimo tikslas – pasidalinti patirtimi, kaip gimnazijos valdymui sėkmingai naudojama „Microsoft 365“ aplinka. Pranešimo metu išgirsite, kaip dalyvaudami tarptautiniame projekte „EU Classromm ePortfolios“ ir ieškodami el. portfelio pritaikymo mokykloje, radome galimybę el. portfelio idėją pritaikyti gimnazijos valdymui, greitam informacijos dalijimuisi tarp mokytojų. Per septynerius metus „Microsoft 365“ tapo neatsiejama gimnazijos gyvenimo dalimi.
Rengėjas: NŠA„Litexpo"

Vaizdo konferencija “Švietimo pagalbos teikimas mokykloje”, II dalis
2020-09-08
Aprašas: vaizdo konferencijoje, skirtoje švietimo įstaigų vadovams, Vaiko gerovės komisijos pirmininkams, pristatytos bendrojo ugdymo mokyklų patirtys apie įtraukųjį nuotolinį ugdymą, švietimo pagalbą, pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojų padėjėjų darbo organizavimą, Vaiko gerovės komisijos veiklą bei apie iššūkius mokyklai ir pagalbos mokiniui specialistams dirbant nuotoliniu būdu.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Įtraukusis nuotolinis ugdymas. Švietimo pagalba.
2) Vaiko gerovės komisijos veikla.
3) Iššūkiai mokyklai ir švietimo pagalbos specialistams dirbant nuotoliniu būdu.
4) Psichologinė ir socialinė pedagoginė pagalba mokyklai dirbant nuotoliniu (mišriuoju / hibridiniu) būdu.

Vaizdo konferencija “Švietimo pagalbos teikimas mokykloje”
2020-08-27
Aprašas: vaizdo konferencijoje, skirtoje švietimo įstaigų vadovams, Vaiko gerovės komisijos pirmininkams, pristatyti teisės aktų pakeitimai, psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimo galimybės mokyklai dirbant nuotoliniu (ar mišriuoju) būdu, skaitmeninių priemonių saugykla bei naudojimosi jais būdai, metodinės rekomendacijos mokykloms „Nuotolinio mokymo/ugdymo(si) vadovas“.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Aktuali informacija. Irma Čižienė, NŠA Švietimo pagalbos departamento direktorė
2) Psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimo galimybės mokyklai dirbant nuotoliniu (ar mišriuoju) būdu. Remigijus Auškelis, NŠA Psichologijos skyriaus vedėjas
3) Skaitmeninės mokymo priemonės. Kam skirtos ir kur jų ieškoti? Ana Pavilovič-Jančis, Specialiosios pedagogikos skyriaus specialioji pedagogė

2020-04-28
Aprašas: virtualios konsultacijos-diskusijos „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo nuotoliniu būdu galimybės“ medžiaga, skirta Švietimo pagalbos specialistams.
RengėjasNŠA
 
2020-04-03
Aprašas: susitikimas vyko su specialiųjų mokyklų, daugiafunkcinių ir ugdymo centrų administracijų atstovais, švietimo pagalbos specialistais.
Rengėjas: NŠA
 
2020-04-27
Aprašas: virtuali refleksija-internetinis seminaras, skirtas Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinių būrelių pirmininkams ir Pedagoginių psichologinių tarnybų/Švietimo pagalbos tarnybų specialiesiems pedagogams ir logopedams.
Rengėjas: NŠA