Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

Vaizdo konferencija “Švietimo pagalbos teikimas mokykloje”, II dalis
2020-09-08
Aprašas: vaizdo konferencijoje, skirtoje švietimo įstaigų vadovams, Vaiko gerovės komisijos pirmininkams, pristatytos bendrojo ugdymo mokyklų patirtys apie įtraukųjį nuotolinį ugdymą, švietimo pagalbą, pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojų padėjėjų darbo organizavimą, Vaiko gerovės komisijos veiklą bei apie iššūkius mokyklai ir pagalbos mokiniui specialistams dirbant nuotoliniu būdu.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Įtraukusis nuotolinis ugdymas. Švietimo pagalba.
2) Vaiko gerovės komisijos veikla.
3) Iššūkiai mokyklai ir švietimo pagalbos specialistams dirbant nuotoliniu būdu.
4) Psichologinė ir socialinė pedagoginė pagalba mokyklai dirbant nuotoliniu (mišriuoju / hibridiniu) būdu.

Vaizdo konferencija “Švietimo pagalbos teikimas mokykloje”
2020-08-27
Aprašas: vaizdo konferencijoje, skirtoje švietimo įstaigų vadovams, Vaiko gerovės komisijos pirmininkams, pristatyti teisės aktų pakeitimai, psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimo galimybės mokyklai dirbant nuotoliniu (ar mišriuoju) būdu, skaitmeninių priemonių saugykla bei naudojimosi jais būdai, metodinės rekomendacijos mokykloms „Nuotolinio mokymo/ugdymo(si) vadovas“.
Rengėjas: NŠA
Pateiktys:
1) Aktuali informacija. Irma Čižienė, NŠA Švietimo pagalbos departamento direktorė
2) Psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimo galimybės mokyklai dirbant nuotoliniu (ar mišriuoju) būdu. Remigijus Auškelis, NŠA Psichologijos skyriaus vedėjas
3) Skaitmeninės mokymo priemonės. Kam skirtos ir kur jų ieškoti? Ana Pavilovič-Jančis, Specialiosios pedagogikos skyriaus specialioji pedagogė

2020-04-28
Aprašas: virtualios konsultacijos-diskusijos „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo nuotoliniu būdu galimybės“ medžiaga, skirta Švietimo pagalbos specialistams.
RengėjasNŠA
 
2020-04-03
Aprašas: susitikimas vyko su specialiųjų mokyklų, daugiafunkcinių ir ugdymo centrų administracijų atstovais, švietimo pagalbos specialistais.
Rengėjas: NŠA
 
2020-04-27
Aprašas: virtuali refleksija-internetinis seminaras, skirtas Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinių būrelių pirmininkams ir Pedagoginių psichologinių tarnybų/Švietimo pagalbos tarnybų specialiesiems pedagogams ir logopedams.
Rengėjas: NŠA