Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

Kviečiame susipažinti su skaitmeninio raštingumo programų sąrašu (sudarytas pagal Neformalaus švietimo programų registrą).

Nacionalinė švietimo agentūra pateikia mokyklų vadovams, savivaldybių atstovams ir švietimo programų teikėjams rekomenduojamą mokymų sąrašą, leidžiantį patogiau surasti šiuo metu itin aktualias skaitmeninio raštingumo programas.

Mokyklų vadovams į viešojo pirkimo sąlygas siūlome įtraukti reikalavimą dėl programų atitikimo esamiems reikalavimams mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. ISAK-555 „Dėl Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. Birželio 25 d. įsakymo Nr. V-598 redakcija). Neformalaus švietimo registre šis reikalavimas nėra numatytas.

Kvalifikacijos tobulinimo programos pateikiamos lentelėje, kurioje nurodytas programos registro kodas, pavadinimas, teikėjas ir įregistravimo data. Spustelėję programos pavadinimo nuorodą, rasite išsamesnę informaciją apie dominančią skaitmeninės kompetencijos tobulinimo programą.

Jeigu švietimo teikėjas, kuris atitinka nurodytus reikalavimus, neranda savo programos žemiau pateiktame sąraše, gali kreiptis el. paštu daiva.asad@nsa.smm.lt . El. laiške prašome nurodyti šiuos duomenis: kontaktinį telefono numerį, el. pašto adresą, vykdomos skaitmeninio raštingumo programos pavadinimą, programos teikėją ir registracijos kodą Neformalaus švietimo programų registre.

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmenino raštingumo programos

 

Registro kodas

Programos pavadinimas

Paslaugos Teikėjas

Programos Įregistravimo data

211000999 Nuotolinis kursas. Žaismingos skaitmeninės priemonės mokymui(si) VšĮ „Švietimo tinklas“ 2021-01-10
211000998 Nuotolinis kursas. Mokytojo praktinė patirtis mokant nuotoliniu būdu VšĮ „Švietimo tinklas“ 2021-01-10
213002299 IT įrankių panaudojimas geografijos pamokose Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras 2021-01-08
213002292 Skaitmeninė ikimokyklinio ugdymo mokykla šiandien: Radviliškio l/d „Žvaigždutė“ geroji patirtis Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras 2021-01-04
213002290 Tęstiniai mokymai ,,Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijų tobulinimas“ Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras 2020-12-30
213002288 Skaitmeninio raštingumo ugdymo ir skaitymo strategijų taikymo galimybės užsienio (rusų) kalbos pamokose Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras 2020-12-30
213002286 Į mokymąsi orientuotas mokymas kasdieniu ir nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu (Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams) Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba 2020-12-30
213002280 Skaitmeninio raštingumo ir technologinės kūrybos ugdymo pradinių klasių mokytojams programa UAB „Vedliai" 2020-12-23
213002278 „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa" Kelmės švietimo pagalbos tarnyba 2020-12-22
213002269 Pedagogų skaitmeninio raštingumo kompetencijos plėtojimas naudojant Google G Suite aplinką ir jos įrankius Marijampolės savivaldybės Želsvos progimnazijoje Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras 2020-12-17
213002268 „Microsoft Office 365 kasdieniam ir nuotoliniam mokymui“ Kauno pedagogų kvalifikacijos centras 2020-12-16
211000979 Virtuali mokymosi aplinka GOOGLE G SUITE FOR EDUCATION Mažeikių švietimo centras 2020-12-07
213002248 Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas naudojant VMA MOODLE Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras 2020-12-04
211000967 Skaitmeninio ugdymo sprendimai švietimo įstaigoms Microsoft Office 365 galimybės  VšĮ "Edukateka" 2020-12-01

213002236

Skaitmeninis raštingumas ir technologijos klasėje

Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras

2020-11-28

213002228

„Microsoft Office 365 sprendimai nuotoliniam mokymui“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

2020-11-27

213002216

Edukacinių įrankių ir skaitmeninių įgūdžių ugdymo metodai

Utenos švietimo centras

2020-11-25

211000959

„Google Apps įrankiai organizuojant ir administruojant nuotolinį mokymo procesą“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

2020-11-25

213002216

Edukacinių įrankių ir skaitmeninių įgūdžių ugdymo metodai

Utenos švietimo centras

2020-11-25

211000959

„Google Apps įrankiai organizuojant ir administruojant nuotolinį mokymo procesą“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

2020-11-25

213002212

Nuotoliniai mokymai apie platformos „Microsoft Office 365“ naudojimą kokybiškam sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui.

Viešoji įstaiga Skuodo informacijos centras

2020-11-24

213002208

Ugdymo kokybės gerinimas taikant inovatyvius ir IKT mokymo metodus

Jurbarko švietimo centras

2020-11-24

213002204

Pamokos kokybės vadyba taikant skaitmenines technologijas

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras

2020-11-21

211000952

Office 365 aplinkos  naudojimo galimybės mokinių ugdymui

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras

2020-11-21

213002203

„Ugdymo proceso organizavimas skaitmeninėje aplinkoje“

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba

2020-11-21

213002202

Nuotolinio mokymo galimybės integruojant skaitmeninius įrankius ir jų panaudojimas ugdymo turinio individualizavimui, diferencijavimui, integracijai

Viešoji įstaiga Skuodo informacijos centras

2020-11-20

211000948

Besimokanti bendruomenė: skaitmeninio švietimo link

Elektrėnų švietimo paslaugų centras

2020-11-19

213002200

Pedagogų skaitmeninių kompetencijų ugdymas, naudojant „Office 365“ platformos įrankius

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2020-11-18

211000946

Praktiniai nuotolinio ugdymo metodai mokytojams

VšĮ Trakų švietimo centras

2020-11-17

211000947

Skaitmeninis raštingumas mokytojams: informacijos valdymas, komunikavimas ir skaitmeninio turinio kūrimas

VšĮ Trakų švietimo centras

2020-11-17

213002188

Skaitmeninio raštingumo mokymai (pradedantieji ir pažengusieji)

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

2020-11-16

213002190

Skaitmeninė išteklių biblioteka –pagalba mokymui(si) ir tobulėjimui

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

2020-11-16

213002194

„Nuotolinis mokymas – nauji atradimai ir galimybės“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

2020-11-16

211000945

Ugdymo aplinkų IT priemonėmis kūrimas ir naudojimas pradiniame ugdyme

Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba

2020-11-16

213002191

Nuotolinio darbo įrankiai mokykloje

Biržų švietimo pagalbos tarnyba

2020-11-16

213002179

Virtualios mokymo aplinkos

Biržų švietimo pagalbos tarnyba

2020-11-13

213002181

„Skaitmeninių įrankių naudojimo galimybės ugdymo proceso organizavimui“

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba

2020-11-13

213002182

Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas dirbant Microsoft Office 365 aplinkoje

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2020-11-13

213002180

Skaitmeninis mokymasis - dabartis ir ateitis

Kretingos rajono švietimo centras

2020-11-13

213002175

Informacinių technologijų naudojimo kompetencijos tobulinimas

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras

2020-11-12

213002174

„Skaitmeninio ugdymo galimybės dirbant su Google G-suite for education įrankiais”

Telšių švietimo centras

2020-11-12

213002172

„Ugdymo proceso organizavimas nuotolinio mokymo(-si) būdu naudojant skaitmenines technologijas“

Telšių švietimo centras

2020-11-12

213002176

Microsoft Office 365 ir Teams sprendimai nuotoliniam ugdymui

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras

2020-11-12

213002170

„Microsoft Teams ir kitos Office 365 galimybės nuotoliniam mokymui“

Telšių švietimo centras

2020-11-12

213002168

Pamokų organizavimas nuotoliniu būdu

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras

2020-11-11

213002161

Nuotolinio mokymo galimybės integruojant skaitmeninius įrankius ir jų panaudojimas ugdymo turinio individualizavimui, diferencijavimui, integracijai

Viešoji įstaiga Skuodo informacijos centras

2020-11-10

213002163

Microsoft Office 365: darbas su Teams

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras

2020-11-10

213002154

Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa ,,Mokinio pažangos stebėjimas ir fiksavimas – siekiant ugdymo(si) pažangos“.

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras

2020-11-05

213002141

Skaitmeninio raštingumo programos modulis  „Platformos Microsoft Office 365 taikymas formaliojo ir neformaliojo ugdymo procese“

Viešoji įstaiga Skuodo informacijos centras

2020-11-04

213002142

Skaitmeninio raštingumo programos modulis  „Platformos Microsoft Office 365 taikymas formaliojo ir neformaliojo ugdymo procese“

Viešoji įstaiga Skuodo informacijos centras

2020-11-04

211000932

Skaitmeninio turinio ugdymui kūrimas platformoje Edmodo

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

2020-11-04

213002147

„Virtualių mokymo(si) aplinkų panaudojimo galimybės“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

2020-11-04

213002138

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programa

Viešoji įstaiga Skuodo informacijos centras

2020-11-04

213002151

„Skaitmeninio raštingumo pagrindai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimui“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

2020-11-04

211000938

IKT naudojimas ugdymo(si) procese

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras

2020-11-04

213002136

 „Nuotolinio ugdymo patirtys tobulinančios fizinio ugdymo mokytojų bendrąsias, dalykines kompetencijas.“

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba

2020-10-29

213002134

„IT galimybės ugdymo proceso organizavimui“

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba

2020-10-28

213002133

Microsoft Teams - bendradarbiavimo platforma, transformuojanti mokymo metodus bei kurianti naujas nuotolinio ugdymo galimybes

Jurbarko švietimo centras

2020-10-27

213002130

Google for Education nuotoliniam mokymui

Klaipėdos rajono švietimo centras

2020-10-27

213002107

GOOGLE CLASSROOM platformos panaudojimo galimybės Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijoje

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2020-10-21

213002111

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas

Kauno rajono švietimo centras

2020-10-21

214000012

Nuotolinis ugdymas naudojant Moodle aplinką

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba

2020-10-20

211000921

„Nuotolinio mokymo(si ) ir bendradarbiavimo aplinka’’ 

VšĮ Trakų švietimo centras

2020-10-20

213002101

Google for Education įrankiai nuotoliniam mokymui

Jurbarko švietimo centras

2020-10-19

211000918

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos

Panevėžio rajono švietimo centras

2020-10-16

213002097

Šiuolaikinė pamoka šiandien: skaitmeninių įrankių taikymo galimybės besimokančiųjų ugdymo(si) procese

Joniškio rajono švietimo centras

2020-10-15

213002084

Nuotolinio mokymo(si) organizavimas „G Suite for Education“ aplinkoje. Google Classroom įrankiai mokytojui.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

2020-10-09

213002080

Microsoft Office 365 – programų paketas šiuolaikiniam ir efektyviam mokinių ugdymui

Varėnos švietimo centras

2020-10-07

213002077

MOODLE virtuali mokymo(-si) aplinka

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba

2020-10-06

213002063

Virtualių aplinkų diegimas ugdymo proceso organizavimui

Utenos švietimo centras

2020-09-24

213002042

Ugdymo proceso organizavimas naudojant Microsoft Office 365

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras

2020-09-21

213002041

IKT taikymas įvairių dalykų pamokose

Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras

2020-09-20

211000901

Skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo kursai

Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba

2020-09-17

213002033

Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas dirbant Microsoft Office 365 aplinkoje

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba

2020-09-16

213002034

Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas naudojant Google for Education įrankius

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba

2020-09-16

213002029

Virtualios mokymo aplinkos GOOGLE CLASROOM valdymas, įrankių taikymas ugdymo procese

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba

2020-09-15

213002027

Virtualios mokymosi aplinkos Google Classroom naudojimo pagrindai

Varėnos švietimo centras

2020-09-14

213002025

Nuotolinio mokymo(si ) ir bendradarbiavimo aplinka

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras

2020-09-14

213002026

Skaitmeninių kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo turinį

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras

2020-09-14

213002024

Google Classroom platformos panaudojimas nuotoliniame mokyme

Joniškio rajono švietimo centras

2020-09-11

213002023

Ugdymo proceso tobulinimas naudojant elektroninį dienyną „Mūsų darželis“ ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Joniškio rajono švietimo centras

2020-09-10

211000894

Nuotolinis kursas. Virtualios mokymo(si) aplinkos valdant/organizuojant mokinių nuotolinį mokymąsi

VšĮ "Švietimo tinklas"

2020-09-08

213002022

Skaitmeninio mokymo(si) organizavimas panaudojant „Microsoft Teams“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

2020-09-08

213002014

Nuotolinio mokymo(si) platformos Google for Education praktinio taikymo galimybės ugdymo procese

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba

2020-08-31

213002005

Mokyklos virtualios mokymosi aplinkos “Google for Education” naudojimas

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras

2020-08-24

213001993

Skaitmeninis raštingumas ateities pamokai

UAB „Šviesa“ Mokymo centras

2020-07-17

213001967

Virtualios aplinkos – nauji įgūdžiai ir nauji iššūkiai

Panevėžio rajono švietimo centras

2020-06-12

213001933

Virtuali mokymo aplinka Moodle

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

2020-04-28

211000790

Nuotolinis kursas. IKT įrankiai ir priemonės įvairių dalykų mokytojams

VšĮ „Švietimo tinklas“

2020-01-17

211000561

Nuotolinis kursas. Interaktyvūs pristatymai – kokybiškų pamokų pagrindas

VšĮ „Švietimo tinklas“

2018-01-05