Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

SKAITMENINĖS MOKYMO PRIEMONĖS

 

Kviečiame susipažinti su skaitmeninių mokymo priemonių sąrašu, rekomenduojamu nuotoliniam mokymui organizuoti. 

Primename, kad už papildomas mokymo lėšas, skirtas skaitmeninio ugdymo plėtrai (pagal DNR planą), mokyklos gali įsigyti skaitmeninių mokymo(si) išteklių ir priemonių (paslaugų ir (arba) prekių), atitinkančių Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532 patvirtintus „Reikalavimus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti“. 

Skaitmeninių mokymo(si) priemonių sąraše teikiama informacija apie skaitmeninius mokymo(si) išteklius, sukauptus nuotolinio mokymo metu ar pasiūlytus verslo įmonių. Sąraše esančios mokamos priemonės nėra įvertintos dėl atitikties ministro nustatytiems reikalavimams, todėl rekomenduojame mokykloms, nusprendusioms įsigyti skaitmeninių mokymo(si) priemonių, atitiktį reikalavimams nustatyti pirkimo dokumentuose.

Skaitmeninės mokymo priemonės suskirstytos pagal ugdymo sritis, dalykus, klases ir mokymo priemonių tipą. Informacija apie skaitmenines mokymo priemones pateikiama įvairiais formatais:

„Airtable“ lentelėje

 

„Airtable“ galerijoje

 

„Excel“ lentelėje


 

 

NŠA skaitmeninės mokymo priemonės su nuorodomis į metodinę medžiagą. Jų sąrašą rasite čia.

Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodika – SMP metodika

Norėdami papildyti skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą, ar pranešti apie neveikiančią priemonę kreipkitės el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt

Siūlome mokykloms apsvarstyti galimybes vietoje „Flash Player“ naudojančių mokymosi objektų NŠA skaitmeninėse priemonėse rinktis ir kitų teikėjų panašias ar naujesnes skaitmenines mokymo priemones. Jų sąrašą rasite čia.

Nuotoliniam mokymui naudojamos ir atvirosios programos. Daugiau apie atvirąsias programas galite sužinoti susipažinę su tiriamuoju darbu „Atvirasis kodas švietime“

 

Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Mokymo priemonių sklaidos skyrius