Tinklalapio logotipas

Nuotolinis mokymas(is)

SKAITMENINĖS MOKYMO PRIEMONĖS

 

Kviečiame susipažinti su skaitmeninių mokymo priemonių sąrašu, rekomenduojamu nuotoliniam mokymui organizuoti. 

Skaitmeninės mokymo priemonės suskirstytos pagal ugdymo sritis, dalykus, klases ir mokymo priemonių tipą. Informacija apie skaitmenines mokymo priemones pateikiama įvairiais formatais:

„Airtable“ lentelėje

 

„Airtable“ galerijoje

 

„Excel“ lentelėje


 

 

„Airtable“ lentelėje pagal ugdymo sritis

   1-4 kl., pradinis ugdymas 5-8 kl., pagrindinis ugdymas  9-10 kl., pagrindinis ugdymas 11-12 kl., vidurinis ugdymas  
   Dorinis ugdymas Dorinis ugdymas Dorinis ugdymas Dorinis ugdymas
   Lietuvių kalba Kalbos Kalbos Kalbos
   Užsienio kalba Matematika ir informacinės technologijos Matematika ir informacinės technologijos Matematika 
   Matematika Gamtamokslinis ugdymas Gamtamokslinis ugdymas Informacinės technologijos
   Pasaulio pažinimas Socialinis ugdymas Socialinis ugdymas Gamtamokslinis ugdymas
   Dailė ir technologijos Meninis ugdymas Meninis ugdymas Socialinis ugdymas
   Muzika Technologijos,  kūno kultūra, žmogaus sauga Technologijos,  kūno kultūra, žmogaus sauga Meninis ugdymas ir technologijos
   Fizinis ugdymas Įtraukusis ugdymas Įtraukusis ugdymas  Fizinis ugdymas
   Įtraukusis ugdymas     Žmogaus sauga

 

Ugdymo turinio informacinėje sistemoje esančioje skaitmeninių mokymo priemonių paieškoje  galima rasti ne tik skaitmeninių mokymo priemonių, bet ir mokymo objektų.

 

Norėdami papildyti skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą, ar pranešti apie neveikiančią priemonę kreipkitės el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt

 

Nuotoliniam mokymui naudojamos ir atvirosios programos – laisvai platinamos programos, kuriomis galima naudotis nemokamai. Jas galima modifikuoti, laikantis licencijose nurodytų sąlygų. Daugiau apie atvirąsias programas galite sužinoti susipažinę su tiriamuoju darbu „Atvirasis kodas švietime“. Šio tiriamojo darbo tikslas – išanalizuoti atvirųjų programų situaciją Lietuvoje, Europos Sąjungos ir kitose šalyse: kaip naudojama atviroji programinė įranga švietime, kokie vykdomi projektai, iniciatyvos, kaip vyksta atvirųjų programų adaptavimas ir lokalizavimas bei aptarnavimas.

 

Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Mokymo priemonių skyrius